[De handschriften van de kartuizers van Zelem]


Volledige referentie:

Frans Hendrickx & Jan Deschamps
[De handschriften van de kartuizers van Zelem], in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters, Diest, 1983, 161-185, 3 ill. (= Diestsche Cronycke, 6)  
[Hendrickx & Deschamps 1983]

Trefwoorden:

manuscripta, Zelem O.Cart. (manuscripta)

Tekstmededelingen:

Inhoud
1. Inleidend historisch overzicht van het kartuizerklooster, door M. Van der Eycken (p. 161-162).
2. Beschrijving van de handschriften uit het kartuizerklooster:
- Vitruvius, De architectura libri decem, Keulen, Sint-Pieterskathedraal (?), kort na 850 (KB Brussel, hs. 5253), door F. Hendrickx (cat. 19, p. 162-165, 1 ill.).
- Ambrosius van Milaan, Exameron, De paradiso, De Cain et Abel; andere teksten, 10e-11e eeuw (KB Brussel, hs. 1782-84), door F. Hendrickx (cat. 20, p. 165-167).
- Variorum SS. Vitae et Passiones; andere tekst, laatste kwart 12e eeuw (KB Brussel, hs. 8511-12), door F. Hendrickx (cat. 21, p. 167-170, 1 ill.).
- Ambrosius van Milaan, Exameron, De paradiso, De Cain et Abel; Augustinus van Hippo, De haeresibus, mogelijk eerste derde 13e eeuw (KB Brussel, hs. 1413-16), door F. Hendrickx (cat. 22, p. 170-171).
- Hugo van Sint-Victor, De sacramentis legis naturalis et scriptae dalogus, De archa Noë morali, De archa Noë mystica; andere tekst, mogelijk tweede derde 13e eeuw (KB Brussel, hs. 2352-54), door F. Hendickx (cat. 23, p.171-174, 1 ill.).
- Petrus Riga, Aurora, midden 13e eeuw (BnF Parijs, hs. Lat. 8098), door F. Hendrickx (cat. 24, p. 174-175).
- Pseudo-Augustinus, Liber aromatum sive Speculum cordis, Meditationes; Guido van Clairvaux, Compilatio super quartum librum Sententiarum, Expositio super cantica psalterii; andere teksten, 13e-begin 14e eeuw (KB Brussel, hs. 5246-52), door F. Hendrickx (cat. 25, p. 175-178).
- Vies des saints; Gautier de Coincy, Miracles de Notre-Dame; Vies des Pères, Parijs, ca. 1320-1340 (KB Brussel, hss. 9225 & 9229-30), door F. Hendrickx (cat. 26, p. 178-180). — Zie ook: [Smeyers & Cardon 1983]
- Evangelium Nicodemi in Middelnederlandse bewerking; Jan van Ruusbroec, Dat boecsken der verclaringhe; andere teksten, einde 14e-begin 15e eeuw (Leuven-Heverlee, Abdij van Park, hs. 17), door J. Deschamps (cat. 27, p. 180-181).
- Geschriften over en van Franciscus van Assisi; andere teksten, Zelem, kartuizers, 24 janauri 1459 - 28 november 1460 (BMaz Parijs, hs. 989) , door F. Hendrickx (cat. 28, p. 181-183).
- Florilegium van klassieke en vroeg-christelijke teksten, Oost-Vlaanderen (of Zelem, kartuizers?), einde 15e eeuw (StUB Frankfurt/M, Ms. Praed. 139 / nr. 10), door F. Hendrickx (cat. 29, p. 183-185).