Brabant of Parijs? Aantekeningen bij een handschrift met vrome legenden, afkomstig uit het kartuizerklooster te Zelem, bij Diest


Volledige referentie:

Maurits Smeyers & B. Cardon
Brabant of Parijs? Aantekeningen bij een handschrift met vrome legenden, afkomstig uit het kartuizerklooster te Zelem, bij Diest, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters, Diest, 1983, 31-99, 31 ill. (= Diestsche Cronycke, 6)  
[Smeyers & Cardon 1983]

Trefwoorden:

Brussel KB (ms. 9225), Brussel KB (ms. 9229-30), manuscripta, Zelem O.Cart. (ms. Brussel KB), Zelem O.Cart.: Gualterus de Coincy (Miracles de Notre Dame), Zelem O.Cart.: Vies des Pères (ms. Brussel KB), Zelem O.Cart.: Vies des saints (ms. Brussel KB)

Notities:

Het handschrift dat uit twee volumes bestaat, bevat uitsluitend Franse teksten, verfraaid met miniaturen. Het betreft KB Brussel, hss. 9225 en 9229-30 (Parijs, ca. 1320-1340). Het eerste deel bevat 77 Vies des saints; het tweede deel bevat 35 berijmde Miracles de Notre Dame van Gautier de Coincy († 1236), benedictijn van Saint-Médard te Soissons, alsook 84 Vies des Pères, op het einde van de 13e eeuw als één vezameling ontstaan uit twee reeksen verhalen, met name Vie des Pères anciens en Vie des Pères hermites.