Heeft Laurentius Surius, O. Carth. de Evangelische Peerle in het Latijn vertaald?