Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan O  [Clear All Filters]
2014
Un Chartreux
O rosário das cláusulas e a iconografia Cartusiana do rosário, Salzburg, 2014, 78 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 304)  
[Rosario 2014]
Kris Poelaert
Ons erfgoed ... Van gisteren tot morgen, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 187-189, ill.
[Poelaert 2014]
2013
James Hogg
Ordens- und Ideengeschichte der Kartäuser: Spiritualität und Klosterleben, in: Analecta Cartusiana, dl. 300, Salzburg, 2013, 161-202, 38 ill.  
[Hogg 2013a]
2012
Francis Timmermans
Obituarium Cartusiense Domus Capellae, 2 dln., Salzburg, 2012, XVI-505-(1) (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 279:3)  
[Timmermans 2012a]
2011
Francis Timmermans
Obituaria cartusiae Lirensis, Salzburg, 2011, VIII-416 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 279:2)  
[Timmermans 2011b]
2010
Daniel Devreese
Het oeuvre van Hadewijch, de kartuizers van Zelem en Jan van Ruusbroec, in: Daniel Devreese, Hadewid Greca te Merksem in 1212. Een historische reconstructie van de biografie van Hadewijch, Antwerpen, 2010, 183-185 (= Ons geestelijk erf, 81:2-3)
[Devreese 2010]
2008
John Haines
The origins of the musical staff, in: The musical quarterly, 91:3-4 (2008), 327-378
[Haines 2008] PDF-pictogram Haines_Origins of the musical staff.pdf (2.05 MB)
2007
Mikel M. Kors
Het oeuvre van Petrus Naghel: een status quaestionis, in: Mikel Kors (ed.) m.m.v Geert H.M. Claassens, De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Leuven, 2007, 169-184, 8 ill. (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)  
[Kors 2007a]
2003
Tim Peeters
O beata solitudo, o sola beatitudo. Het solitaire leven van sint Bruno en de kartuizers, in: Collationes. Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal, 33 (2003), 73-91
[Peeters 2003] PDF-pictogram Peeters_Solitaire leven van sint Bruno.PDF (1.67 MB)
Christine Janotta
Österreichs Kartäuser im Mittelalter, Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades, Salzburg, Universität Salzburg: Fakultät der Geisteswissenschaften, 2003, – p.
[Janotta 2003] PDF-pictogram Janotta_Österreichs Kartäuser im Mittelalter_Inhoudsopgave, inleiding en besluit.pdf (65.45 KB)
2001
Belinda A. Egan
Oswaldi de Corda Opus pacis, Turnhout, 2001, 154*-97-(5) p. (= Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis, 179)
[Egan 2001] PDF-pictogram Egan_Oswaldi de Corda Opus pacis.pdf (16.15 MB)
1997
R. Bessem
Oorkondenboek van het karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam (1352) 1392-1579 (1583), Amsterdam, 1997, 655 p. (= Publikaties van het Gemeentearchief Amsterdam, 25)  
[Bessem 1997]
1989
Jan De Grauwe
Les oeuvres d’art des chartreuses de la Provincia Teutoniae, in: Alain Girard & Daniel Le Blévec (eds.), Les Chartreux et l'art (XIVe-XVIIIe siècles). Actes du Xe Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes (Villeneuve-lès-Avignon, 15-18 septembre 1988), Paris, 1989, 193-206 (= Collection Cerf-Histoire)
[De Grauwe 1989c]
James Hogg
Ordinations of the Carthusian General Chapter between the Statuta Jancelini and the Statuta Antiqua, in: Analecta Cartusiana, dl. 100:21[c], Salzburg, 1989, 103-136
[Hogg 1989h]
1986
Jos Bernaer
De oudst bewaarde kalender der kartuizers te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 14 (1986), 245-257, 2 ill.
[Bernaer 1986] PDF-pictogram Bernaer_Karthuizerkalender van Herne.PDF (7.07 MB)
Gryte Piebenga
Over de aflaatbrieven van Gozewijn Comhaer en de Moderne Devotie, in: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 28 (1986), 130-137  
[Piebenga 1986]
1984
Frans Hendrickx
Origines Carthusianorum Monasteriorum — KB Brussel, hs. 16495 (tussen 1790-1794) — Antwerpen, Sint-Sophia, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 164-166 (= Diestsche Cronycke, 7)  
[Hendrickx 1984c] PDF-pictogram Hendrickx_Origines Cartusiarum_Antwerpen.PDF (329.28 KB)
1982
James Hogg
Oswald de Corda, a forgotten carthusian of Nördlingen, in: Kartäusermystik und -mystiker. Dritter internationaler Kongress über die Kartäusergeschichte und -spiritualität, dl. 3, Salzburg, 1982, 181-185 (= Analecta Cartusiana, 55:3)
[Hogg 1982a]
1979
Micheline Soenen
Een onuitgegeven bericht over het lot van een werk van Van der Weyden gemaakt voor een Brussels klooster, de Calvarie van het kartuizerklooster van Scheut, in: Rogier Van der Weyden / Rogier de Le Pasture, officiële schilder van de Stad Brussel, portretschilder aan het Hof van Bourgondië. Tentoonstelling ... in het kader van het Millennium van Brussel, 06.10-18.11.1979, Stedelijk Museum Broodhuis van Brussel, 1979, 126-128, 1 ill.
[Soenen 1979]
1974
J. P. Gumbert
Over kartuizerbibliotheken in de Nederlanden, in: Contributions à l'histoire des bibliothèques et de la lecture aux Pays-Bas avant 1600 / Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600, Brussel, 1974, 159-186, 4 ill. (= Archief- en bibliotheekwezen in België, 11)  
[Gumbert 1974b] PDF-pictogram Gumbert_Kartuizerbibliotheken Nederlanden.PDF (3.52 MB)
1966
R. Vos
Over de betekenis van enkele allegorische figuren in de Eleckerlijc, in: Spiegel der letteren, 9 (1966), 1-36  
[Vos 1966]
1965
Emiel Luyten
De oude karthuizerij te Leuven, in: Brabant Toerisme, (1965), (maart), p. 22-26, 5 ill.
[Luyten 1965]

Pagina's