Over de aflaatbrieven van Gozewijn Comhaer en de Moderne Devotie


Volledige referentie:

Gryte Piebenga
Over de aflaatbrieven van Gozewijn Comhaer en de Moderne Devotie, in: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 28 (1986), 130-137  
[Piebenga 1986]

Trefwoorden:

Devotio Moderna, Goswinus Comhair O.Cart. (Devotio Moderna)

Notities:

Naamvarianten: Gryt Anne Piebenga, Gryte van der Toorn-Piebenga, Gryt Anne van der Toorn-Piebenga.