Recente berichten

Type Titel Auteur Datum
Biblio Prosopographia Cartusiana Belgica Renovata (1314-1796) Frans Hendrickx do, 10/31/2019 - 09:05
Biblio Kartuizen in de Nederlanden (1314-1796). Klein monasticon en literatuuroverzicht van de geschiedenis der Zuid- en Noordnederlandse kartuizen. Een leidraad voor verdere studie samengesteld door de leden van de werkgroep Cartsusiana neeerlandica Frans Hendrickx do, 10/31/2019 - 09:03
Biblio Historia Cartusiana Belgica Frans Hendrickx do, 10/31/2019 - 09:02
Biblio Origines Cartusiarum Belgii Frans Hendrickx do, 10/31/2019 - 09:01
Biblio De Kartuizers in België Frans Hendrickx do, 10/31/2019 - 08:59
Biblio De Kartuizers in de Zuidelijke Nederlanden. [Met] Bibliografische oriëntatie Frans Hendrickx do, 10/31/2019 - 08:58
Biblio Verspreiding van de kartuizerorde in de Nederlanden Frans Hendrickx do, 10/31/2019 - 08:58
Biblio Les fondations cartusiennes au XIVème siècle en Belgique et aux Pays-Bas actuels Frans Hendrickx do, 10/31/2019 - 08:57
Biblio Les six premières chartreuses de Belgique au XIVème siècle. Une manifestation de l'orientation nouvelle de la mentalité cartusienne Frans Hendrickx do, 10/31/2019 - 08:56
Biblio Héritage des chartreux après la suppression des monastères belges Frans Hendrickx do, 10/31/2019 - 08:55
Biblio Les fondateurs et bienfaiteurs des premières chartreuses belges Frans Hendrickx do, 10/31/2019 - 08:54
Biblio Gérad Kalckbrenner: mélanges de spiritualité. Texte établi, traduit et présenté Frans Hendrickx do, 10/31/2019 - 08:38
Biblio Johannes Gerson: Epistola prima ad fratrem Bartholomaeum Carthusiensem Frans Hendrickx do, 10/31/2019 - 08:20
Pagina Namenlijst met bibliografische verwijzingen Frans Hendrickx di, 10/29/2019 - 16:58
Biblio Kalendarium [Vught] Frans Hendrickx di, 10/29/2019 - 15:00
Biblio Prosopografisch overzicht van de bewoners van Sint-Sophia Frans Hendrickx di, 10/29/2019 - 14:59
Biblio De bewoners van Sint-Sophia. Over de constructie van kloostergemeenschappen, de destructie van idealen en de deconstructie van pastoorslijsten Frans Hendrickx di, 10/29/2019 - 14:55
Biblio Speculum carthusianum. Carthusian historiographical texts as mirrors for reform and conversion Frans Hendrickx di, 10/29/2019 - 09:58
Pagina Archief Gruijs Albert Frans Hendrickx di, 10/29/2019 - 09:41
Pagina Archief Scholtens H.J.J. Frans Hendrickx di, 10/29/2019 - 09:40
Biblio Die Bedeutung der schriftstellerischen Arbeit von H. J. J. Scholtens für die Kartäuserforschung Frans Hendrickx di, 10/29/2019 - 09:38
Pagina Archief Timmermans Francis Frans Hendrickx di, 10/29/2019 - 09:37
Pagina Archief Hendrickx Frans Frans Hendrickx di, 10/29/2019 - 09:35
Biblio Frans Hendrickx, academisch bibliothecaris van het Ruusbroecgenootschap en kartuizervorser. Een bio-bibliografische schets Frans Hendrickx di, 10/29/2019 - 09:33
Pagina Archief De Grauwe Jan Frans Hendrickx di, 10/29/2019 - 09:28

Pagina's