Historia intellectualis

1. Auctores
Angela de la Fontaine (scriptor)
Cornelius Jansonius de Schoonhoven (vicarius)1
Margaretha Boudins (scriptor)
Seraphina de Buigne (scriptor)
...

2. Bibliotheca: manuscripta
anonyma
...

liturgica
- Antiphonarium (1746)
- [Antiphoniae] Iob, Macchabei, Prophetae, Reges, Salomon, Tobias → Antiphonarium (1746), dl. 2, f. 77v-94r
- [Antiphoniae] (zondagen na Pinksteren) → Antiphonarium (1746), dl. 2, f. 186v-191v
- Benedicite [gezang] → Antiphonarium (1746), dl. 1, f. 226r-228v
- Caeremoniale [ad consecrationem Virginum] (s. XVII, s. XVIII)
- [Commune sanctorum] → Antiphonarium (1746), dl. 1, f. 193v-204v
- [Commune sanctorum] → Antiphonarium (1746), dl. 2, fol. 94r-100r (Paastijd), f. 177r-186v
- Hymnarium (s. XVIII)
- [Proprium sanctorum] (Anna Mater, Catharina, Joannes Baptista, Maria Magdalena, Michael, Philippus en Jacobus, Petrus en Paulus / Assumptio Beatae Mariae, Decolatio Joannis Baptistae, Dedicatio ecclesiae, Inventio Sanctae Crucis, Omnes sancti, Transfiguratio Iesu Christi, Undecim milia Virgines) → Antiphonarium (1746), dl. 2, f. 100r-176r
- [Proprium sanctorum] (Bruno, Josephus / Annuntiatio Mariae, Cathedra sancti Petri, Conversio sancti Pauli, Purificatio Mariae) → Antiphonarium (f. 1746), dl. 1, f. 175r-193v
- [Proprium temporum] (Advent - Paaszaterdag) → Antiphonarium (1746), dl. 1, f. 1r-175r
- [Proprium temporum] (Paaszaterdag - 25e zondag na Pinksteren) → Antiphonarium (1746), dl. 2, f. 1r-77v
- Rubricae (s. XVIII) (Nederlands)

monialium Brugensium
Cornelius Jansonius de Schoonhoven: Inde Cleedinghe, Inde Professie

auctorum non-cartusiensium

ex indicibus codicum manuscriptorum
...


3. Bibliotheca: impressa
Vives, Juan Luis, De veritate fidei christianae libri quintus ...
Lugduni [Lyon]: Joannes Frellonius, 1551
“Klooster Sint-Sophia van Constantinopel vormt de schakel met de tweede kartuizer die het boek volgens de aantekening op de titelpagina in gebruik had: Ad vsum f[ratris] Melchioris. Ook Melchior is een weinig voorkomende naam onder de kartuizers van die tijd. Er moet dan ook meteen gedacht worden aan Melchior Charles uit Leeuwarden. Na een korte periode als novice-minderbroeder, ging hij in 1595 over naar de kartuizers van Leuven. Het volgende jaar werd hij geprofest. Kort na 1600 werd hij procurator van Sint-Sophia, toen in ’s-Hertogenbosch gevestigd. Na een kort verblijf in de kloosters van Luik en Diest volgde in 1609 zijn benoeming tot procurator van de kartuizerinnen van Brugge. Daar stierf hij in 1625.2 Dit boek is mogelijk door Erasmus [Vroom] achtergelaten in Sint-Michielsgestel, en vervolgens meegegaan naar ’s-Hertogenbosch. Vermoedelijk heeft Melchior het meegenomen op zijn verdere reis en belandde het bij de Brugse zusters, waar hij zijn leven eindigde. In de catalogus van de bibliotheek van Sint-Sophia, die opgemaakt werd rond 1623-1625, toen het convent in Boxtel verbleef, wordt dit boek dan ook niet genoemd.3 Er wordt overigens geen eigendomskenmerk van de zusters in het boek aangetroffen. De opheffing van het Brugse klooster in 1783 heeft mogelijk ook dit boek op de markt gebracht”. – Geciiteerd uit: Sanders, Twee boeken uit de kartuis van Geertruidenberg teruggevonden.

...