Biblio

Auteur [ Titel(Asc)] Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
Kees Schepers
Hugo de Balma bij Hendrik Mande, in Vurighe begherten en in Bedudinghe op Cantica Canticorum, in: Ons geestelijk erf, 68 (1994), 229-240
[Schepers 1994]
Lancelot Capel Sheppard
How the Carthusians pray, in: Thought. A quarterly of the sciences and letters, 4 (1929), 294-311
[Sheppard 1929]
Jan G. M. Sanders
Historisch overzicht [Vught], in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 11-18 (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Sanders 2016c]
Johan Seynnaeve
Histoire de la Carthusian Chronicle, un bulletin éphémère des Friends of the Carthusians in America, in: Robert Bindel & Pierre-Aelred Henel (eds.), Dom Innocent Le Masson chartreux méconnu, Noyonnais oublié. Tricentenaire de la mort d’Innocent Le Masson (1627-1703), 51ème Ministre Général de l’Ordre des Chartreux, Noyon, 8-11 mai 2003, Salzburg, 2007, 257-261 (= Analecta Cartusiana, 209)  
[Seynnaeve 2007]
H. J. J. Scholtens
Hermann Steenken de Schuttrop (de Petra), in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 308
[Scholtens 1969a] PDF-pictogram Scholtens_Hermann Steenken de Schuttrop.PDF (263.81 KB)
H. J. J. Scholtens
Henri de Hesse (junior, ou Henri d'Altendorf), in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 212-214  
[Scholtens 1969b] PDF-pictogram Scholtens_Henri de Hesse (junior).PDF (625.9 KB)
H. J. J. Scholtens
Hendrik van Eger uit Kalkar en zijn kring, in: Albert Ampe (ed.), Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, Antwerpen, 1964, 383-408, 1 ill. (= Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 16)
[Scholtens 1964]
Franz Stanonik
Heinrich von Hessen der Jüngere, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 11 (1880), 637  
[Stanonik 1880]
H. J. J. Scholtens
Havens (Arnold), jésuite, puis chartreux, 1540-1610, in: Dictionnaire de spiritualité, 7 (1968), 88-89
[Scholtens 1968]
Gerhard Schlegel
Hanse und Kartausen. Orden und Kaufleute im 14.-16. Jahrhundert, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 387-399 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Schlegel 2012] PDF-pictogram Schlegel_Hanse und Kartausen. Orden und Kaufleute im 14.-16. Jahrhundert.pdf (108.18 KB)
Gerhard Schlegel
Hanse und Kartausen. Orden und Kaufleute im 14.-16., in: Francis Timmermans & Tom Gaens (eds.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 293-304  
[Schlegel 2003]
G
H. J. J. Scholtens
Guillaume de Bréda, in: Dictionnaire de spiritualité, 6 (1967), 1199-1200
[Scholtens 1967b]
Robert Stein
De groei van Scheut, in: De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden, Turnhout, 2009, 38-43, 3 ill. (= Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23:1-2)
[Stein 2009b] PDF-pictogram Stein_Groei van Scheut.PDF (686.6 KB)
Martin Anton Schmidt
Gratia und gratitudo. Zu Dionysius des Kartäusers Traktat De munificentia et beneficiis Dei, in: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 108 (1979), 95-112
[Schmidt 1979]
Chantal Spillemaecker, Pierrette Paravy & Michel Lecomte
La Grande Chartreuse au-delà du silence, Grenoble, 2002, 175-(1) p., ill.  
[Spillemaecker & Paravy 2002]
Maurits Smeyers
Graduale (Geraardsbergen en Leuven, 1506), in: Erasmus en Leuven. Tentoonstelling Leuven, Stedelijk Museum, 17 nov.-15 dec. 1969, Leuven, 1969, 112-113
[Smeyers 1969b] PDF-pictogram Smeyers_Kartuizer Graduale Leuven Geraardsbergen.PDF (189.26 KB)
H. J. J. Scholtens
Gozewijn Comhair, karthuizer en bisschop van IJsland († 1447). Een bijdrage tot zijn biographie, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 52 (1926), 101-173, 1 ill.  
[Scholtens 1926a] PDF-pictogram Scholtens_Gozewijn Comhair, karthuizer en bisschop van IJsland.pdf (5.9 MB)
H. J. J. Scholtens
Gérard de Santen (de Saintes, de Sanctis), in: Dictionnaire de spiritualité, 6 (1967), 280
[Scholtens 1967a] PDF-pictogram Scholtes_Gérard de Santen.PDF (356.99 KB)
Ludwig Sieber
Georgius Carpentarius: Informatorium bibliothecarii Carthusiensis, Domus Vallis Beatae Margarethae in Basilea Minor, Basiliae [Basel], 1888, (2)-22-(2) p.  
[Sieber 1888]
Michael Schoengen
Geertruidenberg (N.-Br.): Karthuizers, in: Michael Schoengen, Monasticon Batavum, dl. 3: De Benedictijnsche Orden benevens de Carmelieten en Jesuieten, Amsterdam, 1942, 45-46 (= Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde, n.s. 45)
[Schoengen 1942c] PDF-pictogram Schoengen, Geertruidenberg (N-Br)_1. Karthuizers.pdf (2.72 MB)
Jan G. M. Sanders
Geertruidenberg / Kartuize het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, in: James Hogg & Gerhard Schlegel (eds.), Monasticon Cartusiense, dl. 3, Salzburg, 2005, 153-160, 289-294, 6 ill. (= Analecta Cartusiana, 185:3)
[Sanders 2005b]
F
Wolfram D. Sexauer
Frühneuhochdeutsche Schriften in Kartäuserbibliotheken. Untersuchungen zur Pflege der volkssprachlichen Literatur in Kartäuserklöstern des oberdeutschen Raums bis zum Einsetzen der Reformation, Frankfurt am Main, Bern & Las Vegas, 1978, 294 p. (= Europäische Hochschulschriften. Reihe I: Deutsche Literaur und Germanistik, 247)
[Sexauer 1978]
Tom Gaens & Kees Schepers
Frans Hendrickx, academisch bibliothecaris van het Ruusbroecgenootschap en kartuizervorser. Een bio-bibliografische schets, in: Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers (eds.), Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, 90-102, 1 ill. (= Ons geestelijk erf, 88:2-4)  
[Gaens & Schepers 2017]
Maurits Smeyers
Figuratieve kaart van het kartuizerklooster te Leuven (Leuven, 1783), in: Erasmus en Leuven. Tentoonstelling Leuven, Stedelijk Museum, 17 nov.-15 dec. 1969, Leuven, 1969, 110-111
[Smeyers 1969a] PDF-pictogram Smeyers_Figuratieve kaart van de kartuis te Leuven.PDF (199.85 KB)
H. J. J. Scholtens
Fictief kartuizerklooster bij Cadzand (1346? - 1385?), in: Albert Gruijs (ed.), Kartuizen in de Nederlanden (1314-1796). Klein monasticon en literatuuroverzicht van de geschiedenis der Zuid- en Noordnederlandse kartuizen (= De Kartuizers en hun Delftse klooster, ed. R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond), Delft, 1975, 240
[Scholtens 1975]

Pagina's