Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Erika Bauer
Albertanus von Brescia: De amore Dei et proximi in der Übersetzung Heinrich Hallers, Salzburg, 2001, 135 p. (= Analecta Cartusiana, 178)
[Bauer 2001]
Theodorus Petreius
Albertus Arnhemius, cognomento Kivet, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 6-7  
[Petreius 1609e]
K. Heireman
Alosti in Flandria anno M°CCCC°LXXIII: Dionysius van Rijkel, Speculum conversionis peccatorum ... . Facsimile van de drie oudste Zuidnederlandse drukken, Aalst 1973, 2 dln., Brussel, 1973, 114-(4) + c-cxxvi (recto-verso) p.  
[Heireman 1973] PDF-pictogram Heireman_Alosti in Flandria anno 1973_Inleiding.PDF (2.22 MB)PDF-pictogram Dionysius Cartusiensis_Speculum conversionis peccatorum.PDF (6.08 MB)
Jos Bernaer
... als boodschappers van de waarheid ... Herne als spirituele bakermat, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 55-70, ill.
[Bernaer 2014a]
P. Biesboer
Een altaarvleugel met twee evangelisten: fragment van het verloren gegane altaar van Pieter Aartsen van het kartuizer klooster buiten Delft?, in: R. Rothfusz & A. J. H. (eds.), RozemondDe Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 121-126, 2 ill.
[Biesboer 1975]
Frans Hendrickx
Ambrosius van Milaan: Exameron, De paradiso, De Cain et Abel; Agustinus van Hippo: De haeresibus (herkomst onbekend, mogelijk eerste derde van de 13e eeuw) — KB Brussel, hs. 1413-16 — Zelem, Sint-Jansberg , in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september 1983, Diest, 1983, 170-171 (= Diestsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983d]
Frans Hendrickx
Ambrosius van Milaan: Exameron, De paradiso, De Cain et Abel; andere teksten (herkomst onbekend, 10e-11e eeuw) — KB Brussel, hs. 1782-84 — Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september 1983, Diest, 1983, 165-167 (= Dietsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983b]
Juan Lucas Mordefroid
Les aménagements liturgiques en Chartreuse: mutations et ruptures (XIe-XVe s.), in: Hortus artium medievalium. Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 5 (1999), 229-234  
[Mordefroid 1999]
Frans Hendrickx & Tom Gaens , m.m.v. Francis Timmermans
Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 534-(2) p., ill. (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Hendrickx & Gaens 2012] Afbeeldingspictogram Buyle_Pauselijk ereteken Jan De Grauwe.JPG (130.38 KB)
Tom Gaens & Francis Timmermans
Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Les impulsions données à la science cartusienne par Jan De Grauwe, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 13-21 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)
[Gaens & Timmermans 2012] PDF-pictogram Gaens & Timmermans_Les impulsions données à la science cartusienne par Jan De Grauwe.pdf (91.4 KB)
Faustino De Pablo Maroto
Amor y conocimiento en la vida mística según Hugo de Balma, in: Revista de espiritualidad, 24 (1965), 399-477  
[De Pablo Maroto 1965]
H. J. J. Scholtens
Amsterdam (Andries Andriesz. van), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 24-25
[Scholtens 1930b] PDF-pictogram Scholtens_Andrieszoon van Amsterdam (635.94 KB)
K. O. Meinsma
Amsterdam. Karthuizerklooster “de Haven der Zaligheid”, in: K.O. Meinsma, Middeleeuwsche bibliotheken, Zutphen, 1903, 249-251  
[Meinsma 1903a] PDF-pictogram Meinsma, Middeleeuwse bibliotheek van de Amsterdamse kartuis.pdf (773.26 KB)
Michael Schoengen
Amsterdam (N.-H.): Karthuizers, in: Michael Schoengen, Monasticon Batavum, dl. 3: De Benedictijnsche Orden benevens de Carmelieten en Jesuieten, Amsterdam, 1942, 10 (= Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde, n.s. 45)  
[Schoengen 1942a] PDF-pictogram Schoengen, Amsterdam (N.-H.)_1. Karthuizers.pdf (245.02 KB)
H. J. J. Scholtens
Het Amsterdamsche kartuizerklooster in de tweede helft der 16de eeuw, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 44 (1926), 442-463
[Scholtens 1926b] PDF-pictogram Scholtens_Het Amsterdamsche kartuizerklooster in de tweede helft der 16e eeuw.pdf (3.07 MB)
Albertinus van Saint Louis
Amsterdamse kluizenaars, Amsterdam, Werkcomité voor Amsterdam der Stichting Dionysius de Kartuizer, 1949, 36-(2) p., ill.
[Saint Louis 1949]
Peter Nissen
Analecta Cartusiana, in: Notes & commentary [of] the Center for Contemplative Studies in the University of Dallas, 5 / Fall 1982 (1982), 1-2
[Nissen 1982b]
...
Analecta Cartusiana 1970-2008, in: Analecta Cartusiana, dl. 259, Salzburg, 2008, 83-108  
[Analecta Cartusiana 2008]
Sylvain Excoffon
Les Analecta Cartusiana et le CERCOR, in: Bulletin du CERCOR, 13 (2013), 21-26
[Excoffon 2013b]
James Hogg
Anmerkungen zur Kartäuserarchitektur, in: Analecta Cartusiana, n.s. 5 (1991), 71-84
[Hogg 1991c]
Carolus Le Couteulx
Annales Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1429 nunc primum a monachis ejusdem Ordinis in lucem editi, 8 dln., Monstrolii [Montreuil], 1887, – p.  
[Le Couteulx 1887-1891]
Stephen M. Metzger
Another manuscript of Ioannes de Indagine, in: Bulletin de philosophie médiévale, 51 (2009), 229-230
[Metzger 2009]
Werner Beutler
Ansätze zu einer Typologie der Kartausen, in: Margrit Früh & Jürg Ganz (eds.), Akten des II. Internationalen Kongresses für Kartäuserforschung in der Kartause Ittingen, 1. - 5. Dezember 1993 , Ittingen, 1995, 17-32
[Beutler 1995]
Peter Nissen
De anti-doperse geschriften van Petrus van Blommeveen, Cornelius Crocus, Joannes Bunderius en Georgius Cassander, in: Doopsgezinde bijdragen, n.r. 11 (1985), 171-184
[Nissen 1985c]
Pavel Soukup
Anti-Hussite texts in miscellaneous and other manuscripts: the case of the Erfurt charterhouse, in: Sabrina Corbellini, Giovanna Murano & Giacomo Signore (eds.), Collecting, organizing and transmitting knowledge: miscellanies in Late medieval Europe, Turnhout, 2018, 83-98 (= Bibliologia: elementa ad librorum studia pertinentia, 49)
[Soukup 2018]

Pagina's