Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Erika Bauer
Albertanus von Brescia: De amore Dei et proximi in der Übersetzung Heinrich Hallers, Salzburg, 2001, 135 p. (= Analecta Cartusiana, 178)
[Bauer 2001]
Theodorus Petreius
Albertus Arnhemius, cognomento Kivet, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 6-7  
[Petreius 1609e]
K. Heireman
Alosti in Flandria anno M°CCCC°LXXIII: Dionysius van Rijkel, Speculum conversionis peccatorum ... . Facsimile van de drie oudste Zuidnederlandse drukken, Aalst 1973, 2 dln., Brussel, 1973, 114-(4) + c-cxxvi (recto-verso) p.  
[Heireman 1973] PDF-pictogram Heireman_Alosti in Flandria anno 1973_Inleiding.PDF (2.22 MB)PDF-pictogram Dionysius Cartusiensis_Speculum conversionis peccatorum.PDF (6.08 MB)
Jos Bernaer
... als boodschappers van de waarheid ... Herne als spirituele bakermat, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 55-70, ill.
[Bernaer 2014a]
P. Biesboer
Een altaarvleugel met twee evangelisten: fragment van het verloren gegane altaar van Pieter Aartsen van het kartuizer klooster buiten Delft?, in: R. Rothfusz & A. J. H. (eds.), RozemondDe Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 121-126, 2 ill.
[Biesboer 1975]
Frans Hendrickx
Ambrosius van Milaan: Exameron, De paradiso, De Cain et Abel; Agustinus van Hippo: De haeresibus (herkomst onbekend, mogelijk eerste derde van de 13e eeuw) — KB Brussel, hs. 1413-16 — Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september 1983, Diest, 1983, 170-171 (= Diestsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983d]
Frans Hendrickx
Ambrosius van Milaan: Exameron, De paradiso, De Cain et Abel; andere teksten (herkomst onbekend, 10e-11e eeuw) — KB Brussel, hs. 1782-84 — Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september 1983, Diest, 1983, 165-167 (= Dietsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983b]
Juan Lucas Mordefroid
Les aménagements liturgiques en Chartreuse: mutations et ruptures (XIe-XVe s.), in: Hortus artium medievalium. Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 5 (1999), 229-234  
[Mordefroid 1999]
Frans Hendrickx & Tom Gaens , m.m.v. Francis Timmermans
Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 534-(2) p., ill. (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Hendrickx & Gaens 2012]
Tom Gaens & Francis Timmermans
Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Les impulsions données à la science cartusienne par Jan De Grauwe, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 13-21 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)
[Gaens & Timmermans 2012] PDF-pictogram Gaens & Timmermans_Les impulsions données à la science cartusienne par Jan De Grauwe.pdf (91.4 KB)
Faustino De Pablo Maroto
Amor y conocimiento en la vida mística según Hugo de Balma, in: Revista de espiritualidad, 24 (1965), 399-477  
[De Pablo Maroto 1965]
H. J. J. Scholtens
Amsterdam (Andries Andriesz. van), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 24-25
[Scholtens 1930b] PDF-pictogram Scholtens_ Andreas Andriesz van Amsterdam.PDF (635.94 KB)
Stanislas Autore
Amsterdam (Chartreuse), in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 2 (1914), 1371-1372  
[Autore 1914]
K. O. Meinsma
Amsterdam. Karthuizerklooster “de Haven der Zaligheid”, in: K.O. Meinsma, Middeleeuwsche bibliotheken, Zutphen, 1903, 249-251  
[Meinsma 1903a] PDF-pictogram Meinsma, Middeleeuwse bibliotheek van de Amsterdamse kartuis.pdf (773.26 KB)
Michael Schoengen
Amsterdam (N.-H.): Karthuizers, in: Michael Schoengen, Monasticon Batavum, dl. 3: De Benedictijnsche Orden benevens de Carmelieten en Jesuieten, Amsterdam, 1942, 10 (= Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde, n.s. 45)
[Schoengen 1942a] PDF-pictogram Schoengen, Amsterdam (N.-H.)_1. Karthuizers.pdf (245.02 KB)
Albert Gruijs
Amsterdam - Saint André de la Porte, in: Albert Gruijs, Cartusiana: un instrument heuristique, a heuristic instrument, ein heuristischer Apparat, dl. 2: Maisons, Paris, 1977, 229-230 (= Institut de Recherche et d'histoire des textes: bibliographies, colloques, travaux préparatoires)
[Gruijs 1977b]
Augustin Devaux & Gabriël Van Dijck
Amsterdam - Saint-André-de-la-Porte, in: Augustin Devaux & Gabriël Van Dijck, Nouvelle Bibliographie Cartusienne. Cartusiana, dl. 3: Maisons de l'Ordre, 2e ed., Grande Chartreuse, 2005, 45-48  
[Devaux & Van Dijck 2005a]
H. J. J. Scholtens
Het Amsterdamsche kartuizerklooster in de tweede helft der 16de eeuw, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 44 (1926), 442-463
[Scholtens 1926b] PDF-pictogram Scholtens_Het Amsterdamsche kartuizerklooster in de tweede helft der 16e eeuw.pdf (3.07 MB)
Pieter Obbema
Een Amsterdamse dwarsligger, in: Ton Croiset van Uchelen & Hannie Van Goinga (eds.), Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernest Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in oktober van het jaar 1995, Amsterdam, 1996, 212-219  
[Obbema 1996]
Albertinus van Saint Louis
Amsterdamse kluizenaars, Amsterdam, Werkcomité voor Amsterdam der Stichting Dionysius de Kartuizer, 1949, 36-(2) p., ill.
[Saint Louis 1949]
Peter Nissen
Analecta Cartusiana, in: Notes & commentary [of] the Center for Contemplative Studies in the University of Dallas, 5 / Fall 1982 (1982), 1-2
[Nissen 1982b]
...
Analecta Cartusiana 1970-2008, in: Analecta Cartusiana, dl. 259, Salzburg, 2008, 83-108  
[Analecta Cartusiana 2008]
Sylvain Excoffon
Les Analecta Cartusiana et le CERCOR, in: Bulletin du CERCOR, 13 (2013), 21-26
[Excoffon 2013b]
James Hogg
Anmerkungen zur Kartäuserarchitektur, in: Analecta Cartusiana, n.s. 5 (1991), 71-84
[Hogg 1991c]
Carolus Le Couteulx
Annales Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1429 nunc primum a monachis ejusdem Ordinis in lucem editi, 8 dln., Monstrolii [Montreuil], 1887, – p.  
[Le Couteulx 1887-1891]

Pagina's