Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan D  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Kent Emery Jr.
Dionysii Cartusiensis bibliotheca et manuscripta. Prologue and qeuries, in: Kartäusermystik und -mystiker. Dritter internationaler Kongress über die Kartäusergeschichte und -spiritualität, dl. 4, Salzburg, 1982, 119-155 (= Analecta Cartusiana, 55:4)
[Emery 1982] PDF-pictogram Emery_Dionyius Cartusienis bibliotheca et manuscripta.PDF (5.43 MB)
Kent Emery Jr.
Dionysii Cartusiensis Opera selecta. Prolegomena: Bibliotheca manuscripta. Dl. 1A & 1B: Studia bibliographica, 2 dln., Turnholti [Turnhout], 1991, 866-(18) (doorlopend) p., 16 ill. (= Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis, 121 & 121A)  
[Emery 1991] PDF-pictogram Recensie Hendrix_RHE 89 (1994) 704-706.pdf (434.47 KB)
Peter Barthold
Dionysius Carthusianus: Expositio missae, De sacramento altaris et missae celebratione dialogus, in: Una voce Korrespondenz, 51 (2011), 153‐172
[Barthold 2011]
Lydia S. Wierda
Dionysius Carthusiensis, De sacramento altaris et missae celebratione (Keulen, Arnold ther Hoenen, ca. 1472) – TFK Tilburg inc. 44 / 1 (kapucijnen te Maaseik), in: Lydia S. Wierda, Catalogus van de handschriften, incunabelen en postincunabelen uit het bezit van de minderbroeders kapucijnen in Nederland, nu aanwezig in de Bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg, Leuven, 2006, 165 (= Miscellanea Neerlandica, 36)
[Wierda 2006a]
Elisa Chiti
Dionysius Cartusianus, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 3:1 (2009), 88-94
[Chiti 2009] PDF-pictogram Chiti_Dionysius Cartusianus.PDF (1.31 MB)
Friedrich Wessely
Dionysius Cartusianus’ De fonte lucis ac semitis vitae, in: Jahrbuch für mystische Theologie, 13-14 (1968), 43-62  
[Wessely 1968] PDF-pictogram Wessely_Dionysius Cartusianus De fonte lucis.pdf (1.94 MB)
W. Mulder
Dionysius de Kartuizer, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 2 (1912), 393-396  
[Mulder 1912b]
Peter Nissen
Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471), de "doctor extaticus" uit Rijkel, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift, 28 (2003), 202-212
[Nissen 2003a] PDF-pictogram Nissen_Dionysius doctor extaticus uit Rijkel.PDF (1.33 MB)
Peter Nissen
Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471): de roem van de Roermondse kartuis, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 158-165, 289-290, 2 ill.  
[Nissen 2009c]
V. M. Geerts
Dionysius de Kartuizer: algemeene bibliographie en paedagogische werken, Lth., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, School voor Opvoedkunde en Opvoedkundige Zielkunde, 1943, 170 p.
[Geerts 1943]
Elly Cockx-Indestege
Dionysius de Kartuizer, Contra Alchoranum, Eiusdem de bello adversus Turcas,& de generali celebrando concilio, Contra vitia superstitionum (Keulen, P. Quentel, 1533) — KB Brussel, VH 2481A LP — Scheut (Anderlecht bij Brussel), Onze-Lieve-Vrouw van Gratie, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), 1984, 212 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Cockx-Indestege 1984j]
Elly Cockx-Indestege
Dionysius de Kartuizer, De quatuor hominis novissimis (Delft, Jacob Jacobszoon van der Meer, 1486) — KB Brussel, inc. A 1591 LP, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 205 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Cockx-Indestege 1984e] PDF-pictogram Cockx-Indestege_Dionysius De Kartuizer, De quatuor hominis novissimis.PDF (92.38 KB)
Elly Cockx-Indestege
Dionysius de Kartuizer, Die spieghel der bekeeringhen der sondaren. Ende dat dyalogus onser liever vrouwen maria totten sondaer, ende des sondaers tot Mariam (Antwerpen, Gheraert Leeu, 1588 [= 1488]) — KB Brussel, inc. A 1418 LP, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 205-208, 2 ill. (= Diestsche Cronycke, 7)
[Cockx-Indestege 1984f] PDF-pictogram Cockx-Indestege_Dionysius de Kartuizer, Spieghel der bekeeringhen, Dyalogus onser liever vrouwen Maria totten sondaer.PDF (379.4 KB)
W. Mulder
Dionysius de kartuizer en de conciliaire theorie, in: De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift, 141 (1912), 253-281
[Mulder 1912a]
Paul Teeuwen
Dionysius de Kartuizer en de philosophisch-theologische stroomingen aan de Keulsche universiteit, Brussel & Nijmegen, 1938, 144 p. (= Historische bibliotheek van godsdienstwetenschappen)
[Teeuwen 1938]
Hildo Van Engen
Dionysius de Kartuizer en de tertiarissen van het Kapittel van Zepperen, in: Stephen J. Molvarec & Tom Gaens (eds.), A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity. Proceedings of the Symposium Ordo pre ceteris commendatus held in Zelem, Belgium, Septermber 2008, Leuven, 2013, 181-198 (= Miscellanea Neerlandica, 41 / Studia Cartusiana, 2)
[Van Engen 2013]
Peter Nissen
Dionysius de Kartuizer en het testament van Johannes de Lovanio, in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 99 (1980), 33-50, 1 ill.
[Nissen 1980] PDF-pictogram Nissen_Dionysius de Kartuizer en Johannes de Lovanio.pdf (2.89 MB)
H. J. J. Scholtens
Dionysius de Kartuizer in beeld, in: Opgang, 4 (1924), 761-767, 833-840, 881-886
[Scholtens 1924a]
Frans Hendrickx
Dionysius de Kartuizer, Sermones; De vita et fine solitarii; De fonte lucis et semitis vitae — KB Brussel, hs. 1133-35 (ca. 1525-1540) — Herne bij Edingen, Onze-Lieve-Vrouwekapel), in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 210-212 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Hendrickx 1984d]
Elly Cockx-Indestege
Dionysius de Kartuizer, Summae vitiorum & virtutum libri duo. Eiusdem De passionibus animae liber unus. Eiusdem & De felicitate animae liber unus (Keulen, Johannes Soter, 1533) — RG Antwerpen, 3114 D 12 (regularissen te Venray), in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 213-214, 1 ill. (= Diestsche Cronycke, 7)
[Cockx-Indestege 1984h] PDF-pictogram Cockx-Indestege_Dionysius de Kartuizer, Summae vitiorum et virtutum, De passionibus animae, De felicitate animae.PDF (346.2 KB)
Elly Cockx-Indestege
Dionysius de Kartuizer, Tractaet vanden loflijken maeghdelijken leven ('s-Hertogenbosch, Laurens Hayen [voor de kartuizers te Vught], ca. 1510) — UB Utrecht, coll. Thomaasse, Rariora, kast 2-91, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 208-210, 1 ill. (= Diestsche Cronycke, 7)
[Cockx-Indestege 1984g] PDF-pictogram Cockx-Indestege_Dionysius de Kartuizer_Tractaet vanden loflijken maeghdelijken leven.PDF (299.64 KB)
P. Albers
Dionysius den Kartuizer en zijne werken, in: Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied, 49 (1897), 203-255  
[Albers 1897] PDF-pictogram Albers_Dionysius de Kartuizer en zijne werken.pdf (7.39 MB)
Martin Anton Schmidt
Dionysius der Kartäuser, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, 2e ed., 2 (1980), 166-178
[Schmidt 1980] PDF-pictogram Schmidt_Dionysius der Kartäuser.PDF (1.23 MB)
Émile Brouette
Dionysius der Kartäuser, in: Theologische Realenzyklopädie, 9 (1982), 4-6
[Brouette 1982]
Josef Weismayer
Dionysius der Kartäuser als Lehrer der Unterscheiding der Geister, in: James Hogg (ed.), Kartäuserliturgie und Kartäuserschrifttum. Internationaler Kongreß vom 2. bis 5. September 1987, Klosterneuburg, dl. 2, Salzburg, 1988, 5-27 (= Analecta Cartusiana, 116:2)  
[Weismayer 1988]

Pagina's