Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471), de "doctor extaticus" uit Rijkel

Auteurs:

Nissen, Peter

Volledige referentie:

Peter Nissen
Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471), de "doctor extaticus" uit Rijkel, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift, 28 (2003), 202-212
[Nissen 2003a]

Trefwoorden:

biographiae, Dionysius Cartusiensis (biographia)