Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Nissen, Peter  [Clear All Filters]
2009
Peter Nissen
Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471): de roem van de Roermondse kartuis, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 158-165, 289-290, 2 ill.  
[Nissen 2009c]
Peter Nissen
De geschiedenis van de kartuis van Onze Lieve Vrouw van Bethlehem te Roermond, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 62-77, 254-258, 2 ill.  
[Nissen 2009b]
Peter Nissen
De Kartuizerorde: een eeuwenoud getuigenis van stille concentratie, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 12-21, 245-246, 2 ill.  
[Nissen 2009a]
Peter Nissen
Kartuizers leven als kluizenaars in gemeenschap. De stille kracht van het witte paradijs, in: Volzin. Opinieblad voor geloof en samenleving, 8:7 (2009), 24-27
[Nissen 2009d]
2008
Peter Nissen
Topography of solitude. Places of silence in early Carthusian spirituality, in: Hein Blommestijn, Charles Caspers, Rijcklof Hofman, Frits Mertens, Peter Nissen & Huub Welzen (eds.), Seeing the seeker: explorations in the discipline of spirituality. A Festschrift for Kees Waaijman on the occasion of his 65th birthday, Leuven, Paris & Dudley (MA), 2008, 201-213 (= Studies in spirituality. Supplements, 19)
[Nissen 2008] PDF-pictogram Nissen_Topography of solitude.PDF (1.4 MB)
2007
Peter Nissen & A. J. H. Hofland
Leven en bidden in het oog van de storm. De stilte van de kartuizers, in: De grote stilte. Overdenkingen in filosofie, kunst en spiritualiteit, Budel, 2007, 89-102
[Nissen & Hofland 2007]
2004
Peter Nissen
Monnik en muze. Dom Benoît Lambres en het zielsavontuur van Desmond Bowdry, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 309-316 (= Analecta Cartusiana, 222)  
[Nissen 2004]
2003
Peter Nissen
Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471), de "doctor extaticus" uit Rijkel, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift, 28 (2003), 202-212
[Nissen 2003a] PDF-pictogram Nissen_Dionysius doctor extaticus uit Rijkel.PDF (1.33 MB)
Peter Nissen
Mystiek van de kartuizers, in: Joris Baers, Gerrit Brinkman, Aulke Jelsma & Otger Steggink (eds.), Encyclopedie van de mystiek. Fundamenten, tradities, perspectieven, Kampen & Tielt, 2003, 597-602
[Nissen 2003b ]
2001
Peter Nissen
Eenzaamheid als zoeken van God, in: Benedictijns tijdschrift, 62 (2001), 90-103
[Nissen 2001] PDF-pictogram Nissen_Eenzaamheid als zoeken van God.pdf (9.81 MB)
1999
Peter Nissen
Signum contemplationis: history and revision of the Carthusian liturgy, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und das Heilige Römische Reich. Internationaler Kongress vom 9.-11. September 1997, Bezirksklinikum in der Kartause Prüll, dl. 2, Salzburg, 1999, 89-104 (= Analecta Cartusiana, 140:2)  
[Nissen 1999]
1995
Peter Nissen
De monnik en het gezin. Dionysius de Kartuizer over huwelijk en gezin, in: Petronella Bange, Geloof, moraal en intellect in de middeleeuwen. Voordrachten gehouden tijdens het symposium t.g.v. het tien-jarig bestaan van het Nijmeegs Centrum voor Middeleeuwse Studies, 10 en 11 december 1993, Nijmegen, 1995, 160-173 (= Middeleeuwse studies, 10)
[Nissen 1995]
1993
Peter Nissen
Signum contemplationis: geschiedenis en vernieuwing van de liturgie bij de kartuizers, in: Vereniging voor Latijnse liturgie. Bulletin, 53 / november (1993), 6-25  
[Nissen 1993] PDF-pictogram NIssen_Signum contemplationis.PDF (2.04 MB)
1986
Peter Nissen
Een onbekend schilderij van de kartuis van Roermond, in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 105 (1986), 174-178
[Nissen 1986]
1985
Peter Nissen
De anti-doperse geschriften van Petrus van Blommeveen, Cornelius Crocus, Joannes Bunderius en Georgius Cassander, in: Doopsgezinde bijdragen, n.r. 11 (1985), 171-184
[Nissen 1985c]
Peter Nissen
Die Bibliothek der Kartause Bethleem zu Roermond. Ein Forschungsüberblick, in: Kartäuserregel und Kartäuserleben. Internationaler Kongress vom 30. Mai bis 3. Juni 1984, Stift Heiligenkreuz , dl. 3, Salzburg, 1985, 182-225 (= Analecta Cartusiana, 113:3)
[Nissen 1985a] PDF-pictogram Nissen_Bibliothek der Kartause zu Roermond.PDF (3.05 MB)
Peter Nissen
Terugblik op het negende eeuwfeest van de Kartuizerorde, 1084-1984, in: Monastieke informatie, 16 (1985), 126-136, 158-168
[Nissen 1985b]
1984
Peter Nissen
Bruno van Keulen, geroepen tot vriendschap en eenzaamheid, in: Benedictijns tijdschrift, 45 (1984), 78-97
[Nissen 1984d]
Peter Nissen
Nederlandstalige kartuizerauteurs uit de 19de en 20ste eeuw, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 146-156 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Nissen 1984b] PDF-pictogram Nissen_Nederlandstalige kartuizerauteurs.PDF (1.26 MB)
Peter Nissen
Peter van Blommeveen's writing Assertio purgatorii (1534-1535): a polemical treatise against Münsterite anabaptism, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Reformation. Internationaler Kongress [Buxheim] vom 24. bis 27. August 1983, dl. 1, Salzburg, 1984, 160-191 (= Analecta Cartusiana, 108:1)
[Nissen 1984a]
Peter Nissen
Een schilderij van de marteldood der Londense kartuizers in 1535 in het Gemeentelijk Museum van Roermond, in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 103 (1984), 49-59, 1 ill.
[Nissen 1984c]
1982
Peter Nissen
Analecta Cartusiana, in: Notes & commentary [of] the Center for Contemplative Studies in the University of Dallas, 5 / Fall 1982 (1982), 1-2
[Nissen 1982b]
Peter Nissen
Dom Benoît Lambres, a profilic Carthusian writer of the 20th century, in: Notes & commentary [of] the Center for Contemplative Studies in the University of Dallas, 5 / Fall 1982 (1982), 2-4
[Nissen 1982a] PDF-pictogram Nissen_Benoît Lambres, a profilic Carthusian writer.PDF (635.91 KB)
1980
Peter Nissen
Dionysius de Kartuizer en het testament van Johannes de Lovanio, in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 99 (1980), 33-50, 1 ill.
[Nissen 1980] PDF-pictogram Nissen_Dionysius de Kartuizer en Johannes de Lovanio.pdf (2.89 MB)