Een Dietse bewerking van het Exercitium monachale


Volledige referentie:

Cebus Cornelis De Bruin
Een Dietse bewerking van het Exercitium monachale, in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, 58 / 2 (1978), 156-175  
[De Bruin 1978]

Trefwoorden:

Henricus Egher de Calcaria O.Cart.: Exercitium monachale (traditio Medionederlandica)

Notities:

Vroeger toegeschreven aan Henricus Egher van Kalkar.