Dionysius de kartuizer en de conciliaire theorie

Auteurs:

W. Mulder

Volledige referentie:

W. Mulder
Dionysius de kartuizer en de conciliaire theorie, in: De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift, 141 (1912), 253-281
[Mulder 1912a]

Trefwoorden:

conciliarismus, Dionysius Cartusiensis (conciliarismus)