Dionysius de Kartuizer

Auteurs:

W. Mulder

Volledige referentie:

W. Mulder
Dionysius de Kartuizer, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 2 (1912), 393-396  
[Mulder 1912b]

Trefwoorden:

biographiae, Dionysius Cartusiensis (biographia)

Notities:

Elektronisch raadpleegbaar.