Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan W  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Roger Schrije
Een waardevol handgeschreven perkament uit 1740, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 23 (1995), 180-182  
[Schrije 1995]
...
Waarom kartuizers naar Nederland?, in: O Bonitas! Halfjaarlijks bulletin van de Stichting "Dionysius de Kartuizer", 35 (1967), 1-6  
[Nederland 1967] PDF-pictogram Kartuizers naar Nederland.PDF (3.82 MB)
Hansjakob Becker
War das Stundengebet der Kartäuser von Anfang an monastisch?, in: Archiv für Liturgiewissenschaft, 13 (1971), 196-209
[Becker 1971a]
...
Warum heute noch Kartäuser?, Limburg an der Lahn, 1955, 16 p.  
[Heute Kartäuser 1955]
Christian De Backer
Wat is er gebeurd met de boeken van de kartuize Monnikhuizen bij Arnhem?, in: Christian De Backer, A. J. Geurts & A. G. Weiler (eds.), Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs, Nijmegen & Grave, 1985, 27-36 (= Nijmeegse codicologische cahiers, 4-6)
[De Backer 1985]
Louis M. Goegebuer
Wat is Moderne Devotie?, in: Jan De Grauwe (ed.), Historia et spiritualitas Cartusiensis. Colloquii Quarti Internationalis Acta. Gandavi-Antverpiae-Brugis, 16-19 Sept. 1982, Destelbergen, 1983, 235-245
[Goegebuer 1983]
Tom Gaens
Water with the wine. Henry of Coesfeld as defining theologian of Melker reform thought, in: Meta Niederkorn-Bruck & Gottfried Glassner (eds.), 600 Jahre Melker Reform 1418-2018, Melk, 2022, 126-144, 33 ill. (= Thesaurus Mellicensis, 6)  
[Gaens 2022b]
Jan G. M. Sanders
Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster "Het Hollandse Huis" bij Geertruidenberg 1336-1595, Hilversum, 1990, 238 p., 39 ill. (= Hollandse studiën, 25)
[Sanders 1990]
Rob Faesen
We were perplexed by what he wrote: The Carthusians and a crucial moment in the development of mystical literature in the Low Countries, in: Krijn Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 217-232 (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4)
[Faesen 2014]
Liesbeth Zuidema
Weerspiegeling van twee leefwerelden. Het Delftse kartuizerklooster en het drieluik met de familie Van Beest, in: Madoc. Tijdschrift over de middeleeuwen, 18 (2004), 260-270  
[Zuidema 2004]
J. Vrancken
Weiderechten (voor de kartuizers). [Het oude Zelem], in: Eigen schoon en de Brabander, 48 (1965), 143-147
[Vrancken 1965e]
Renate Prochno
Wenn hohe Herren speisen. Die Kosten von Arbeitsessen um 1400 in der Kartause von Champmol, der Grablege der burgundischen Herzöge, in: Lukas Madersbacher & Thomas Steppan (eds.), De re artificiosa. Festschrift für Paul von Naredi-Rainer zu seinem 60. Geburtstag, Regensburg, 2010, 217-228
[Prochno 2010]
Elly Cockx-Indestege
Wenzel Hollar, Kartuizer - 1663 [ets], in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Leuven, 1984, 272, 1 ill. (= Dietsche Cronycke, 7)  
[Cockx-Indestege 1984q]
Albertus Emiel Pil
De werken van Jan van Blitterswijck, uitgegeven door Govaert Schoevaerts, in: Albertus Emiel Pil, Een handleiding voor het geestelijk leven der Brusselse begijnen, Brugge & 's-Gravenhage, 1965, 483-485 (= Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, 16)  
[Pil 1965] PDF-pictogram Pil_Werken van Jan van Blitterswijck.pdf (779.9 KB)
Meta Niederkorn-Bruck
Werner Rolevinck: Wissensspeicher, Wissenswelt und Wissen von der Welt. Aufbereitung des Wissens bei den Kartäusern, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Liber amicorum James Hogg. Kartäuserforschung 1970-2006. Internationale Tagung Kartause Aggsbach 28.8-1.9.2006 Kartause Mauerbach, dl. 6, Salzburg, 2008, 47-67 (= Analecta Cartusiana, 210:6)
[Niederkorn-Bruck 2008b] PDF-pictogram Niederkorn-Bruck_Werner Rolevinck, Wissenspeicher bei den Kartäusern.PDF (3.62 MB)
Egidius Holzapfel
Werner Rolevincks Bauernspiegel. Untersuchung und Neuherausgabe von De regimine rusticorum, Basel, Freiburg im Breisgau & Wien, 1959, 159-(1) p. (= Freiburger theologische Studien, 76)
[Holzapfel 1959]
H. L. Leeuwenberg
Westmaas, een kartuizer nederzetting in de Hoekse Waard, in: E.S.C. Erkelens-Buttin (ed.), De Kerk en de Nederlanden:archieven, instellingen, samenleving.Aangeboden aan ... C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie ... aan de Univ. van Amsterdam, Hilversum, 1997, 297-313  
[Leeuwenberg 1997]
Gaby Verduyn
Westvlaming aan de universiteit van Franeker [Hugo Verduyn O.Cart.], in: Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 95 (1995), 107
[Verduyn 1995]
Albertus Emiel Pil
Wetenschappelijk onderzoek bij de kartuizers omtrent hun Westvlaamse kloosters (1887-1903), in: Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 66 (1965), 6-10  
[Pil 1965]
J. P. Gumbert
What do we want to remember? Memories in the manuscripts of two Dutch monasteries: the Benedictine abbey of Egmond and the Utrecht Charterhouse, in: Jeroen Deploige & Renée Nip (eds.), Manuscript and memory in religious communities in the medieval Low Countries, Turnhout, 2015, 19-35 (= The Medieval Low Countries, 2 / special issue)
[Gumbert 2015]
Pieter Van der Meer de Walcheren , tr. Ugo-Maria Ginex
The White Paradise, Canterbury, St. Mary's Hermitage Press, 2003 [Translated from Dutch (3th ed. 1948) into English], 57 p., ill.
[Van der Meer de Walcheren & Ginex 2003] PDF-pictogram Van der Meer de Walcheren & Ginex_The White Paradise.pdf (1.47 MB)
Denys Turner
Why did Denys the Carthusian write Sermones ad saeculares?, in: Carolyn Muessig (ed.), Medieval monastic preaching, Leiden, 1998, 19-35 (= Bril's studies in intellectual history, 90)
[Turner 1998]
Dennis D. Martin
Why not let sleeping monks lie?, in: Dennis D. Martin, Fifteenth-century Carthusian reform. The world of Nicholas Kempf, Leiden, New York & Köln, 1992, 1-18 (= Studies in the history of Christian thought, 49)
[Martin 1992b]
Mikhail Khorkov
Wie ein Kartäuserbibliothekar arbeitet. Zur Entstehungsgeschichte und Struktur der Hs. Fonds 201, Nr. 35, der Russischen Staatlichen Bibliothek in Moskau, in: Sylvain Excoffon & Coralie Zermatten (eds),Sammeln, kopieren, verbreiten. Zur Buchkultur der Kartäuser gestern u. heute.In Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee des internationalen Kongresses f. Kartäuserforschung 13.-16.Juli 2017 Kartause Ittingen, Saint-Étienne, 2018, 257–268
[Khorkov 2018]
Hubertus Maria Blüm
Wie lebt der Kartäuser?, in: Marijan Zadnikar & Adam Wienand (eds.), Die Kartäuser. Der Orden der schweigenden Mönche, Köln, 1983, 29-37, 9 ill.  
[Blüm 1983c]

Pagina's