Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Joy A. Schroeder
The Book of Genesis, Grand Rapids (MI), 2015, X-307-(1) p. (= The Bible in medieval tradition)  
[Schroeder 2015]
Joy A. Schroeder
The Book of Jeremiah, Grand Rapids (MI), 2017, X-323-(1) p. (= The Bible in medieval tradition)  
[Schroeder 2017]
Joseph Anselm Gribbin
Books from former charterhouses in Tongerlo Abbey and Jan Van Blitterwsyck, O.Cart., in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Liber amicorum James Hogg. Kartäuserforschung 1970-2006. Internationale Tagung Kartause Aggsbach 28.8-1.9.2006 Kartause Mauerbach, dl. 5, Salzburg, 2008, 117-123, 3 ill. (= Analecta Cartusiana, 210:5)  
[Gribbin 2008] PDF-pictogram Gribbin_Books from charterhouses in Tongerlo Abbey (1.82 MB)
Ch. C. V. Verreijt
Boudewijn van Amsterdam, prior van het Carthuijzerklooster te Geertruidenberg in 1388 (18 Juli), in: Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde , 39 (1932), 69-70
[Verreyt 1932]
Birgit Dukers
De bouwgeschiedenis van de Roermondse kartuis, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 102-121, 281-284, 13 ill.  
[Dukers 2009a]
Inge Roosens
Bouwhistorische studie van de kapel van het voormalige kartuizerklooster Sint-Jansdal te Zelem (Halen), Eindwerk 1MLZ, Deurne, Hogere Opleidingen van het Gemeenschapsonderwijs: Postgraduaat Monumenten- en Landschapszorg, 1999, variërende p., ill.
[Roosens 1999]
Maurits Smeyers & B. Cardon
Brabant of Parijs? Aantekeningen bij een handschrift met vrome legenden, afkomstig uit het kartuizerklooster te Zelem, bij Diest, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters, Diest, 1983, 31-99, 31 ill. (= Diestsche Cronycke, 6)  
[Smeyers & Cardon 1983]
Jan G. M. Sanders
De Brant: de geschiedenis van een goederencomplex van de kartuizers bij Geertruidenberg, in: Ton Van de Hulsbeek (ed.), In de Hollantsche Tuyn. Historische wetenswaardigheden van Geertruidenberg en naaste omgeving, dl. 1, Geertruidenberg, 1985, 51-60, 4 ill.
[Sanders 1985]
Jan De Grauwe
Branteghem, Willem van, kartuizer en auteur, in: Nationaal biografisch woordenboek, 6 (1974), 50-51
[De Grauwe 1974j]
J. Van den Gheyn
Bréviaire de l'Ordre des Chartreux — KB Brussel, hs. 1680 (1470) — Herne bij Edingen, Onze-Lieve-Vrouwekapel, in: J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, dl. 1: Ecriture sainte et Liturgie, Bruxelles, 1901, 331, nr. 522  
[Van den Gheyn 1901j] PDF-pictogram Brussel KB_hs. 1680.pdf (197.92 KB)
J. Van den Gheyn
Bréviaire des Chartreux — KB Brussel, hs. 4954 (16e eeuw) — Herne bij Edingen, Onze Lieve Vrouwekapel, in: J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, dl. 1: Ecriture sainte et Liturgie, Bruxelles, 1901, 332, nr. 523  
[Van den Gheyn 1901k] PDF-pictogram Brussel KB_hs. 4954.pdf (200.58 KB)
Albert Ampe & Jan Deschamps
Broeder Gheraert (= Gerardus de Sanctis), Prologhe, in: Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus, met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten, Brussel, 1981, 85-86
[Ampe & Deschamps 1981b]
C. Hoek
Bronnen tot de geschiedenis van het Sint Ursulaconvent te Schiedam, in: Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor genealogie, 23 (1968), 261  
[Hoek 1968]
Karel Swenden
Bronnen van Dionysius Cartusianus' Mystica Theologia, in: Ons geestelijk erf, 22 (1948), 259-278
[Swenden 1948b] PDF-pictogram Swenden_Dionysius' Mystica Theologia bronnen.PDF (2.23 MB)
H. J. J. Scholtens
Brouwershaven (Adrianus van), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 226
[Scholtens 1930a] PDF-pictogram Scholtens_Adrianus van Brouwershaven (86.21 KB)
Jeffrey Ashcroft
Bruder Hans’s Teutsch Psalter. Uses of literacy in a late medieval monastery, in: Gutenberg-Jahrbuch, 60 (1985), 125-139
[Ashcroft 1985]
Bernadette Roose
De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw, Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996), Brussel, 1996, 95 p., 32 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Roose 1996a]
Philipp Woker
Brun, der heilige Bruno, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 3 (1876), 436-437  
[Woker 1876]
F. Vermigli
Bruno Carthusianorum institutor, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 2: 4 (2007), 503-504
[Vermigli 2007]
Augustin Boyer d'Agen
Bruno de Cologne et la Grande Chartreuse, Paris, 1902, 75 p., ill.
[Boyer d'Agen 1902]
Josef Myslivec
Bruno der Kartäuser , in: Lexikon der christlichen Ikonographie, 5 (1973), 447-450
[Myslivec 1973]
Bernard Bligny
Bruno der Kartäuser, in: Peter Manns (ed.), Die Heiligen. Alle Biographien zum Regionalkalender für das deutsche Sprachgebiet, Mainz, 1975, 319-321
[Bligny 1975b]
Jacques Dubois
Bruno der Kartäuser. I. Leben und Wirken, in: Lexikon des Mittelalters, 2 (1983), 788-790
[Dubois 1983]
Günther Binding
Bruno der Kartäuser. II. Ikonographie, in: Lexikon des Mittelalters, 2 (1983), 790
[Binding 1983]
Julius Gross
Bruno der Kartäuser und der Augustinismus, in: Augustiniana, 9 (1959), 78-92  
[Gross 1959]

Pagina's