Een bezoek aan Affligem vóór de Franse Revolutie


Volledige referentie:

Jan De Grauwe
Een bezoek aan Affligem vóór de Franse Revolutie, in: Affligem. Maandblad van het Cultureel Centrum, 11 / 9 (1978), 1-4  
[De Grauwe 1978d]

Trefwoorden:

Affligem (O.S.B.), Bruno Van Heusden O.Cart. (poësis)

Notities:

Het publicatiejaar van dit tijdschrift loopt in feite van 1978 tot 1979.

Het betreft een gedicht van de kartuizer Bruno van Heusden († 1797), oud-jezuïet. Hierin beschrijft hij in verzen zijn bezoek aan de benedictijnenabdij te Affligem in 1789.