Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
2012
Francis Timmermans
Obituarium Cartusiense Domus Capellae, 2 dln., Salzburg, 2012, XVI-505-(1) (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 279:3)  
[Timmermans 2012]
Rudolf Th.M. Van Dijk
Raadgevingen voor een kartuizernovice. Geert Grote en zijn Brief over een nieuwe monnik, in: Rudolf Th.M. Van Dijk (ed.), m.m.v. Charles Caspers & Rijcklof Hofman, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie, Hilversum, 2012, 19-43, 3 ill. (= Middeleeuwse studies en bronnen, 140)  
[Van Dijk 2012a]
Beate Schilling
Schisme dans l'Ordre naissant des Chartreux, in: Bernard Barbiche & Rolf Grosse (ed.), Schismes, dissidences, oppositions. La France et le Saint-Siège avant Boniface VIII, Paris, 2012, 31-48 (= Études et documents pour une Gallia Pontificia, 7)
[Schilling 2012b] PDF-pictogram Schilling_Schisme dans l'Ordre naissant des Chartreux.pdf (2.9 MB)
Karl Joseph Klinkhammer
Unser Frauwen Marien Rosengertlin, die erste Rozenkranzschrift, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 371-385  
[Klinkhammer 2012] PDF-pictogram Klinkhammer_Unser Frauwen Marien Rosengertlin (132.24 KB)
Jan Deschamps
De Vita Christi van Ludolf van Saksen in het Middelnederlands, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 215-236 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Deschamps 2012] PDF-pictogram Deschamps_Ludolphus' Vita Christi in het Middelnederlands (158.83 KB)
Meta Niederkorn-Bruck
Vom Nutzen des Wissens: Aus den Kartausen - von den Kartäusern - für alle, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Kartäusisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis zur Neuzeit, dl. 1, Salzburg, 2012, 37-38 (= Analecta Cartusiana, 276:1)
[Niederk...2012]
Jan De Grauwe
Vorming van de novicen en studie van de theologie in de Provincia Teutoniae (1314-1796), in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 205-214 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[De Grauwe 2012] PDF-pictogram De Grauwe_Vorming novicen en theologiestudie (79.81 KB)
Beate Schilling
Zur Frühgeschichte der Kartäuser, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 68 (2012), 53-89
[Schilling 2012a] PDF-pictogram Schilling_Frühgeschichte der Kartäuser.PDF (3.94 MB)
2011
Bruno Jahn
Adolf von Essen (Adolphus de Assindia, de Essendia) OCart, in: Wolfgang Achnitz (ed.), Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter, dl. 2: Das geistliche Schrifttum des Spätmittelalters, Berlin & Boston, 2011, 982-986
[Jahn 2011a]
Bruno Jahn
Arnoldi, Heinrich, von Alfeld OCart, in: Wolfgang Achnitz (ed.), Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter, dl. 2: Das geistliche Schrifttum des Spätmittelalters, Berlin & Boston, 2011, 1171-1173
[Jahn 2011b]
Sabina Foidl
Bijbelvertaler van 1360 OCart (?), in: Wolfgang Achnitz (ed.), Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter, dl. 2: Das geistliche Schrifttum des Spätmittelalters, Berlin & Boston, 2011, 477-479
[Foidl 2011b]
Edward Bekaert
The Carthusians at the crossroads of textual and visual culture in the late Middle Ages. John of Ruusbroec and Rogier van der Weyden from a historical perspective, in: Edward Bekaert, The mystical dimension in Flemish Primitive Painting. Exploring the spiritual affinty between John of Ruusbroec and Rogier van der Weyden, Antwerpen, 2011, 337-359, ill. (= Ons geestelijk erf, 82)
[Bekaert 2011]
Sabina Foidl
Dionysius der Kartäuser (auch D. Ri(j)ckel, D. von Leeuwen, D. de Leeuwis), in: Wolfgang Achnitz (ed.), Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter, dl. 2: Das geistliche Schrifttum des Spätmittelalters, Berlin & Boston, 2011, 1187-1189
[Foidl 2011c]
Bruno Jahn
Dominikus von Preussen (Dominicus Prutenus, auch: Eloinus) OCart, in: Wolfgang Achnitz (ed.), Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter, dl. 2: Das geistliche Schrifttum des Spätmittelalters, Berlin & Boston, 2011, 816-821
[Jahn 2011c]
Sabina Foidl
Egher, Heinrich, von Kalkar (Henricus Kalkariensis; Henricus de Calcaria), in: Wolfgang Achnitz (ed.), Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter, dl. 2: Das geistliche Schrifttum des Spätmittelalters, Berlin & Boston, 2011, 661-663
[Foidl 2011d]
Ger Van den Oetelaar
Familie Van den Oetelaar 1250-1700. Landlieden, bestuurders en kartuizers binnen hertogdom Brabant, Liempde, 2011, 387 p., ill.  
[Van den Oetelaar 2011]
C. Colomba
Franciscus a Puteo Carthusiae Maioris prior, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 3:5 (2011), 535
[Colomba 2011]
Rolf De Weijert
Gift-giving practices in the Utrecht charterhouse. Donating to be remembered?, in: Rolf De Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld & Jeannette van Arenthals (ed.), Living memoria. Studies in medieval and early modern memorial culture in honour of Truus van Bueren , Hilversuum, 2011, 147-164, 379-413 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 137)
[De Weijert 2011] PDF-pictogram De Weijert_Gift-giving in the Utrecht charterhouse.PDF (2.56 MB)
Coralie Zermatten
Le Grand Schisme d'Occident et ses implications dans l'Ordre des Chartreux: l'obédience urbaniste et les chartreuses de Franconie de 1378 à 1410, in: Analecta Cartusiana, dl. 293, Salzburg, 2011, 5-28
[Zermatten 2011] PDF-pictogram Zermatten_Grand Schisme et chartreuses de Franconie (2.81 MB)
Thomas Op de Coul
Het gregoriaans in de kartuizerorde. Inleiding, in: Tijdschrift voor Gregoriaans, 36:4 (2011), 99-104  
[Op de Coul 2011] PDF-pictogram Op de Coul_Gregoriaans in de kartuizerorde (1).PDF (789.86 KB)
Tim Peeters & Guerric Aerden
Guigo de Kartuizer: Gewoonten. Een leefregel voor kluizenaars in gemeenschap, Budel, 2011, 141-(1) p., 1 ill. (= Middeleeuwse monastieke teksten, 3)  
[Peeters & Aerden 2011]
Amand Berteloot, Geert H. M. Claassens & Willem Kuiper
Gulden Legende. De Middelnederlandse vertaling van de ‘Legenda aurea’ door Petrus Naghel, uitgegeven naar handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15140, dl. 2, Turnhout, 2011, 621-(1) p.
[Berteloot, Claasens & Kuiper 2011]
Volker Zapf
Heinrich von Coesfeld (Henricus Kemenade, Kemenadius) OCart, in: Wolfgang Achnitz (ed.), Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter, dl. 2: Das geistliche Schrifttum des Spätmittelalters, Berlin & Boston, 2011, 751-754
[Zapf 2011] PDF-pictogram Zapf_Heinrich von Coesfeld.PDF (357.84 KB)
Sabina Foidl
Heinrich von Dissen (Heinricus de Dissen, de Osnabrugis) OCart, in: Wolfgang Achnitz (ed.), Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter, dl. 2: Das geistliche Schrifttum des Spätmittelalters, Berlin & Boston, 2011, 986-987
[Foidl 2011a]
Sabina Foidl
Heinrich von Hessen d. J. (Henricus de Hassia, Heinrich von Altendorf) OCart, in: Wolfgang Achnitz (ed.), Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter, dl. 2: Das geistliche Schrifttum des Spätmittelalters, Berlin & Boston, 2011, 828
[Foidl 2011e]

Pagina's