Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
2014
Joost Robbe
Dionysius van Rijkels De quatuor hominis novissimis, in: Robbe Joost, Waer een steen so breet dat hi al eertrijck besloech. Suso’s allegorie van de steen in volkstalige en Latijnse teksten in de vijftiende-eeuwse Nederlanden, Antwerpen, 2014, 179-180 (= Ons geestelijk erf, 85:3)
[Robbe 2014a]
Jos Bernaer
... en het huis zaktie niet ineen. De zeventiende en achttiende eeuw te Herne, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 133-171, ill.
[Bernaer 2014b]
Jos Bernaer
... Ende dit willic gerne doen. Jan van Ruusbroec, een claer verlicht man, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 127-128, ill.
[Bernaer 2014c]
Thomas Jérôme
Entre apogée et déclin: vivre sa foi au Grand Siècle dans les chartreuses féminines, 1570-1715. Dl 1: L'aurore cartusienne — Dl. 2: Entre zénith et crépuscule — Dl. 3: Sources, bibliographie, annexes, Thèse de Doctorat en Histoire moderne, Arras, Université d'Artois: Centre de Recherche et d'Études Histoire et Sociétés, 2014, 308, 298, 132 p., ill.  
[Jérôme 2014] PDF-pictogram Foi_chartreuses féminines_01.pdf (11.68 MB)PDF-pictogram Foi_chartreuses féminines_02.pdf (10.04 MB)PDF-pictogram Foi_chartreuses féminines_03.pdf (13.51 MB)
Irénée Jaricot
Essai sur l'histoire de nos Coutumes chartreuses. Dl. 1: Introduction et Ordinaire , Salzburg, 2014, 132 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 308:1)
[Jaricot 2014a]
Irénée Jaricot
Essai sur l'histoire de nos Coutumes chartreuses. Dl. 2: Introduction et Ordinaire: notes, Salzburg, 2014, 113-(1) p. (= Analecta Cartusiana, 308:2)  
[Jaricot 2014b]
Irénée Jaricot
Essai sur l'histoire de nos Coutumes chartreuses. Dl. 3: Statuts de l'Ordre des Chartreux, Première partie (Ancienne 2ème Partie des Statuta Antiqua et Nova Collectio). Statuta Ordinis Cartusiensis, Parkminster 1926, Pars prima: Capitula I-XV, Salzburg, 2014, 84 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 308:3)
[Jaricot 2014c]
Irénée Jaricot
Essai sur l'histoire de nos Coutumes chartreuses. Dl. 4: Statuts de l'Ordre des Chartreux, Première partie (Ancienne 2ème partie des Statuta Antiqua et Nova Collectio). Statuta Ordinis Cartusiensis, Parkminster 1926: Pars prima: Capitula XVI-XXVI ..., Salzburg, 2014, 98 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 308:4)  
[Jaricot 2014d]
Irénée Jaricot
Essai sur l'histoire de nos Coutumes chartreuses. Dl. 5: Notes accompagnant l'Essai sur l'histoire de nos Coutumes chartreuses. Tome II: Statuts, 1ère et 2ème partie ..., Salzburg, 2014, 99-(1) p., ill. (= Analecta Cartusiana, 308:5)  
[Jaricot 2014e]
Theo Coun
Exit Petrus Naghel als Bijbelvertaler?, in: Ons geestelijk erf, 85 (2014), 3-38
[Coun 2014] PDF-pictogram Coun_Exit Petrus Naghel als Bijbelvertaler.PDF (4.09 MB)
Frank Nevens
... het gefluister van een zachte bries. Over de essentie van kartuizers en hun orde, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 21-35, ill.
[Nevens 2014]
John Green & Krijn Pansters
The Golden Epistle and the Ladder of Monks. Aspects of twelfth-century Carthusian spirituality, in: Krijn Pansters (ed.), Leuven, 2014, 189-216 (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4)
[Green & Pansters 2014]
S. Nocentini
Guigo I Carthusiensis prior, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:5 (2014), 565-567
[Nocentini 2014a]
S. Nocentini
Guigo II Carthusiensis prior, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:5 (2014), 567
[Nocentini 2014b]
L. Radif
Guillelmus Bibaucius, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:5 (2014), 602
[Radif 2014]
Demetrio S. Yocum
Guillelmus de Breda, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:5 (2014), 610
[Yocum 2014]
A. Grisafi
Guillelmus de Brede, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:5 (2014), 610
[Grisafi 2014]
Thomas Op de Coul
How were new saint’s feasts added to liturgical manuscripts? Uniformity in three dated Carthusian graduals from the Low Countries, in: Études grégoriennes, 41 (2014), 65-86
[Op de Coul 2014] PDF-pictogram Op de Coul_New saint's feasts.pdf (227.46 KB)
Rudolf Th.M. Van Dijk
Iuxta modum cartusiensium. Kartäusische Einflüsse in der spätmittelalterlichen Klosterlandschaft der Niederlande, in: Krijn Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 105-127 (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4)
[Van Dijk 2014]
Joost Robbe
Jan van Brederode’s Des coninx summe, in: Robbe Joost, Waer een steen so breet dat hi al eertrijck besloech. Suso’s allegorie van de steen in volkstalige en Latijnse teksten in de vijftiende-eeuwse Nederlanden, Antwerpen, 2014, 185-187 (= Ons geestelijk erf, 85:3)
[Robbe 2014c]
Jos Bernaer
... een laatste schuilplaats ... Van de opheffing tot nu, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 173-185, ill.
[Bernaer 2014d]
Martina Wehrli-Johns
Lebensregeln für Laien: Dionysius der Kartäuser als Kommentator der franziskanischen Drittordensregel und Verfasser eines Regelwerkes für alle Christen (De doctrina et regulis vitae christianorum), in: Andreas Speer & Guy Guldentops (ed.), Das Gesetz – The Law – La Loi, Berlin & Boston, 2014, 628-649 (= Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln, 38)
[Wehrli-Johns 2014]
Peter Thissen
The library of the charterhouse of Roermond in the eighteenth century, in: The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 305-317, 2 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4)
[Thissen 2014b]
Joost Robbe
Ludolphus van Saksens Vita Christi en zijn Middelnederlandse vertaling, in: Robbe Joost, Waer een steen so breet dat hi al eertrijck besloech. Suso’s allegorie van de steen in volkstalige en Latijnse teksten in de vijftiende-eeuwse Nederlanden, Antwerpen, 2014, 183-185 (= Ons geestelijk erf, 85:3)
[Robbe 2014b]
Kris Poelaert
Ons erfgoed ... Van gisteren tot morgen, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 187-189, ill.
[Poelaert 2014]

Pagina's