Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
2012
Rudolf Th.M. Van Dijk
Bemoedigende wenken voor een wankelmoedige kartuizer. De brief van Geert Grote aan Hendrik van Alkemade, in: Rudolf Th.M. Van Dijk (ed.), m.m.v. Charles Caspers & Rijcklof Hofman, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie, Hilversum, 2012, 45-84, 3 ill. (= Middeleeuwse studies en bronnen, 140)
[Van Dijk 2012b]
James Hogg
The Carthusian General Chapter and the charterhouse of Diest, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 345-370 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Hogg 2012] PDF-pictogram Hogg_General chapter and charterhouse of Diest (188.63 KB)
John Clark
Carthusian legislation in the sixteenth century as reflected in the Chartae, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 117-131 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Clark 2012] PDF-pictogram Clark_Carthusian legislation in the 16th century.pdf (99.62 KB)
Mario Damen & Robert Stein
Collective memory and personal memoria. The Carthusian monastery of Scheut as a crossroads of urban and princely patronage in fifteenth-century Brabant, in: Pit Péporté & Jean-Marie Cauchies (ed.), Mémoires conflictuelles et mythes concurrents dans les pays bourguignons (ca 1380-1580), Turnhout, 2012, 29-48, 5 ill. (= Publications du Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), 52)  
[Damen & Stein 2012] PDF-pictogram Damen & Stein_Collective memory in Scheut.pdf (455.31 KB)
Vera-Sophia Sailer
Das Buch als Medium der Bildung für die Lebenspraxis bei den Kartäusern, Hochschulschrift, Wien, University of Vienna: Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, 2012, 286 p., ill.  
[Sailer 2012]
Martin Morard
Dater par les calendriers ou se méfier des apparences. À propos des manuscrits de la chartreuse du Mont-Dieu, in: Scriptorium. Revue internationale des études relatives aux manuscrits, 66 (2012), 337-381  
[Morard 2012] PDF-pictogram Morard_Calendriers de la chartreuse du Mont-Dieu.pdf (6.32 MB)
Ger Van den Oetelaar & Jac Hendriks
De Geelders, bosgebied in Het Groene Woud. Van middeleeuwse kartuizers tot hedendaagse natuurbeheerders, Liempde, 2012, 52 p., ill. (= Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel, 3)  
[Van den Oetelaar & Hendriks 2012]
Nettie Van de Langenberg-Scheepers
De kartuizerhoeve op het Witven te Esch, Liempde, 2012, 40 p., ill. (= Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel, 2)  
[Van de Langenberg-Scheepers 2012]
Frans Hendrickx
De sluier over Petrus Dorlandus opgelicht. Enkele fasen uit het leven van de Zelemse kartuizer in vooronderzoek, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 293-332 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Hendrickx 2012b] PDF-pictogram StuCa 1 offprint_Levensfasen van Dorlandus.pdf (345.89 KB)
Karl Thir
Die Kartäuser, Mitarbeiter am spirituellen Netzwerk Gottes, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Kartäusisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Internationale Tagung: Kartause Aggsbach 23.-27. August 2011. Zum Anlass des 80. Geburtstages von James Hogg, dl. 1, Salzburg, 2012, 7-24 (= Analecta Cartusiana, 276:1)
[Thir 2012]
Frans Hendrickx
Les écrits de Jan De Grauwe. Un aperçu de ses publications scientifiques concernant l'Ordre des Chartreux, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, m.m.v. Francis Timmermans, Leuven, 2012, 23-71 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)
[Hendrickx 2012a] PDF-pictogram StuCa 1 offprint_Ecrits de Jan De Grauwe.pdf (289.04 KB)
David J. Knibbe
De eenzaamheid van de woestijn. Een analyse van de religieuze ervaring bij elfde- en twaalfde-eeuwse kartuizers, in: Madoc. Tijdschrift over de middeleeuwen, 26 (2012), 77-87
[Knibbe 2012] PDF-pictogram Eenzaamheid van de woestijn.PDF (1.39 MB)
Tom Gaens
Enkel kartuizer in naam en habijt. Bronnen voor het werk van Jacobus van Gruitrode in de Leuvense Centrale Bibliotheek, in: Ex officina. Nieuwsbrief van de Vrienden van de [Leuvense] Universiteitsbibliotheek, 25:1 (2012), 2-4, 4 ill.  
[Gaens 2012a] PDF-pictogram Jacobus van Gruitrode_CB_KU Leuven.pdf (2.59 MB)
Anne-Sophie Dominé
Être bibliothécaire en chartreuse. La gestion des bibliothèques cartusiennes aux XVe et XVIe siècles, in: Fabienne Henryot (ed.), L'historien face au manuscrit. Du parchemin à la bibliothèque numérique, Louvain-la-Neuve, 2012, 43-56
[Dominé 2012a]
Anne-Sophie Dominé
Étude codicologique des manuscrits médiévaux de la bibliothèque de la chartreuse du Mont-Dieu (1136-1789). État de la recherche et perspectives, in: Bulletin du CERCOR, 36 / janvier (2012), 91-96
[Dominé 2012]
Giuliani Adelindo
Fundator Cartusiae — Fundator Ordinis? Der heilige Bruno und die Entstehung des Kartäuserordens, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 281-291 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Giuliani 2012] PDF-pictogram Giuliani_Bruno fundator Cartusiae.pdf (93.55 KB)
Geertruida Van Bueren & Sebastien A. C. Dudok van Heel
De Geboorte van Christus door Jacob Corneliszn: de identificatie van de geportretteerde personen, in: Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid, enz. , 125 (2012), 169-179  
[Van Bueren & Dudok van Heel 2012] PDF-pictogram Van Bueren & Dudok van Heel_De Geboorte van Christus door Jacob Cornelisz. Identificatie van de personen.pdf (438.37 KB)
S. Nocentini
Georgius Carthusiensis de Horto Christi, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:2 (2012), 174
[Nocentini 2012]
L. Radif
Gerhardus Carthusianus, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:2 (2012), 247-248  
[Radif 2012]
Bernard Bligny
La Grande Chartreuse et son Ordre au temps du Grand Schisme et de la crise conciliaire (1378-1449), in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 73-96 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Bligny 2012] PDF-pictogram Bligny_La Grande Chartreuse et le Grand Schisme.pdf (186.27 KB)
Thomas Op de Coul
Gregoriaans in de kartuizerorde. De mis, in: Tijdschrift voor Gregoriaans, 37:1 (2012), 13-18, 1 ill.  
[Op de Coul 2012a] PDF-pictogram Op de Coul_Gregoriaans in de kartuizerorde (2).PDF (943.43 KB)
Thomas Op de Coul
Het gregoriaans in de kartuizerorde. Het officie, in: Tijdschrift voor Gregoriaans, 37:2 (2012), 48-53, 1 ill.  
[Op de Coul 2012b] PDF-pictogram Op de Coul_Gregoriaans in de kartuizerorde (3).PDF (860.21 KB)
Gerhard Schlegel
Hanse und Kartausen. Orden und Kaufleute im 14.-16. Jahrhundert, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 387-399 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Schlegel 2012] PDF-pictogram StuCa 1 offprint_Hanse und Kartausen.pdf (108.18 KB)
Gaston Hocquard
Les idées maîtresses des Méditations du prieur Guigues Ier, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 333-343 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Hocquard 2012] PDF-pictogram Hocquard__Les méditations de Guigues Ier.pdf (95.71 KB)
Rudolf Th.M. Van Dijk
In het voetspoor van Bruno: Guigo I over het cartusiaanse eremietenideaal, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 429-447 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Van Dijk 2012c] PDF-pictogram Van Dijk_Guigo I over het eremietenideaal.pdf (142.79 KB)

Pagina's