Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
2012
Gerhard Schlegel
Hanse und Kartausen. Orden und Kaufleute im 14.-16. Jahrhundert, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 387-399 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Schlegel 2012] PDF-pictogram StuCa 1 offprint_Hanse und Kartausen.pdf (108.18 KB)
Thomas Op de Coul
Het gregoriaans in de kartuizerorde. Het officie, in: Tijdschrift voor Gregoriaans, 37:2 (2012), 48-53, 1 ill.  
[Op de Coul 2012b] PDF-pictogram Gregoriaans (3).PDF (860.21 KB)
Rudolf Th.M. Van Dijk
In het voetspoor van Bruno: Guigo I over het cartusiaanse eremietenideaal, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 429-447 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Van Dijk 2012c] PDF-pictogram Van Dijk_Guigo I over het eremietenideaal.pdf (142.79 KB)
Koen Seynaeve
Jacobus van Gruitrode, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 401-427 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Seynaeve 2012] PDF-pictogram StuCa 1 offprint_Jacobus van Gruitrode.pdf (222.23 KB)
Guerric Aerden & Tim Peeters
Juiste omgang met de traditie behoedt het charisma voor verwatering: het typevoorbeeld van het Gewoonteboek van Guigo de Kartuizer, in: De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 5 (2012), 18-30, 5 ill.  
[Aerden & Peeters 2012] PDF-pictogram Aerden & Peeters_Gewoonteboek van Guigo.PDF (1.71 MB)
Christian De Backer
De kartuize Monichusen bij Arnhem. Prosopografie samen met de regesten van de zopas ontdekte oorkondenschat, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 132-204, 1 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[De Backer 2012] PDF-pictogram De Backer_Prosopografie van Monichusen bij Arnhem.pdf (849.08 KB)
Ger Van den Oetelaar
Kartuizerhoeve Het Groot Duijfhuis op Kasteren te Liempde, Liempde, 2012, 44 p., ill. (= Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel, 1)  
[Van den Oetelaar 2012a]
Jan G.M. Sanders
Kartuizers in het land van de Dommel. Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466-1641, Woudrichem, 2012, 328 p., ill.  
[Sanders 2012]
Ger Van den Oetelaar
Kartuizers uit het land van de Dommel: de familie Van (den) Oetelaar, in: Jan G.M. Sanders (ed.), Kartuizers in het land van de Dommel. Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466-1641, Woudrichem, 2012, 263-283, ill.
[Van den Oetelaar 2012b]
Birgit Dukers
Kluizenaars in de stad. Bouwgeschiedenis van het Roermondse kartuizerklooster, Roermond, 2012, 224 p., ill.
[Dukers 2012]
Gérald Chaix
La réception du chartreux Lansperge. Survivance ou métamorphose de la Devotio Moderna, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 105-115, 3 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Chaix 2012] PDF-pictogram StuCa 1 offprint_Réception de Lansperge.pdf (525.95 KB)
Gaston Hocquard
Les idées maîtresses des Méditations du prieur Guigues Ier, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 333-343 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Hocquard 2012] PDF-pictogram StuCa 1 offprint_Méditations de Guigues Ier.pdf (95.71 KB)
Michel Carlat & Francis Timmermans
Les prieurs des chartreuses de la Province cartusienne de Teutonie, cités dans l'obituaire de la Chartreuse de Bonnefoy. Contribution à une classification, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, m.m.v. Francis Timmermans, Leuven, 2012, 97-103 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Carlat & Timmermans 2012] PDF-pictogram StuCa 1 offprint_Prieurs Province de Teutonie.pdf (77.71 KB)
Tom Gaens
Lijsten van priors, rectoren en procurators, in: Jan G.M. Sanders (ed.), Kartuizers in het land van de Dommel. Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466-1641, Woudrichem, 2012, 284
[Gaens 2012b]
Kent Emery Jr.
Lovers of the world and lovers of God and neighbor. Spiritual commonplaces and the problem of authorship in the fifteenth century, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 237-280 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Emery 2012] PDF-pictogram StuCa 1 offprint_Spiritual commonplaces in the 15th century.pdf (370.46 KB)
Tim Peeters
Mille ans sont comme un jour: les Camaldules fêtent leur millénaire, in: Collectanea Cisterciensia. Revue de spiritualité monastique, 74 (2012), 305-313
[Peeters 2012] PDF-pictogram Camaldules fêtent leur millénaire.pdf (190.83 KB)
Francis Timmermans
Obituarium Cartusiense Domus Capellae, 2 dln., Salzburg, 2012, XVI-505-(1) (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 279:3)  
[Timmermans 2012]
Rudolf Th.M. Van Dijk
Raadgevingen voor een kartuizernovice. Geert Grote en zijn Brief over een nieuwe monnik, in: Rudolf Th.M. Van Dijk (ed.), m.m.v. Charles Caspers & Rijcklof Hofman, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie, Hilversum, 2012, 19-43, 3 ill. (= Middeleeuwse studies en bronnen, 140)  
[Van Dijk 2012a]
Beate Schilling
Schisme dans l'Ordre naissant des Chartreux, in: Bernard Barbiche & Rolf Grosse (ed.), Schismes, dissidences, oppositions. La France et le Saint-Siège avant Boniface VIII, Paris, 2012, 31-48 (= Études et documents pour une Gallia Pontificia, 7)
[Schilling 2012b] PDF-pictogram Schilling_Schisme dans l'Ordre naissant des Chartreux.pdf (2.9 MB)
Karl Joseph Klinkhammer
Unser Frauwen Marien Rosengertlin, die erste Rozenkranzschrift, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 371-385  
[Klinkhammer 2012] PDF-pictogram Klinkhammer_Unser Frauwen Marien Rosengertlin (132.24 KB)
Jan Deschamps
De Vita Christi van Ludolf van Saksen in het Middelnederlands, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 215-236 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Deschamps 2012] PDF-pictogram Deschamps_Ludolphus' Vita Christi in het Middelnederlands (158.83 KB)
Meta Niederkorn-Bruck
Vom Nutzen des Wissens: Aus den Kartausen - von den Kartäusern - für alle, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Kartäusisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis zur Neuzeit, dl. 1, Salzburg, 2012, 37-38 (= Analecta Cartusiana, 276:1)
[Niederk...2012]
Jan De Grauwe
Vorming van de novicen en studie van de theologie in de Provincia Teutoniae (1314-1796), in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (ed.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 205-214 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[De Grauwe 2012] PDF-pictogram De Grauwe_Vorming novicen en theologiestudie (79.81 KB)
Beate Schilling
Zur Frühgeschichte der Kartäuser, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 68 (2012), 53-89
[Schilling 2012a] PDF-pictogram Schilling_Frühgeschichte der Kartäuser.PDF (3.94 MB)
2011
Bruno Jahn
Adolf von Essen (Adolphus de Assindia, de Essendia) OCart, in: Wolfgang Achnitz (ed.), Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter, dl. 2: Das geistliche Schrifttum des Spätmittelalters, Berlin & Boston, 2011, 982-986
[Jahn 2011a]

Pagina's