Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
2015
Geert H. M. Claassens
De Hernse Bijbel (ca. 1350-ca. 1400), in: Paul Gillaerts, Henri Bloemen, Youri Desplenter, Wim François & August Den Hollander (ed.), De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen, Heerenveen, 2015, 125-150, 3 ill.
[Claassens 2015]
Tim Peeters
History and spirit of the Carthusian Customs. The charisma of the Carthusian Order, in: Hermann Josef Roth (ed.), Die Kartäuser im Blickpunkt der Wissenschaften.35 Jahre internationale Treffen 23.-25. Mai 2014 in der ehemaligen Kölner Kartause, Salzburg, 2015, 213-218 (= Analecta Cartusiana, 310)
[Peeters 2015]
Alexander Zerfass
Institutionis eremiticae liturgia. Das Reformantiphonar von Grandmont und sein Verhältnis zum Antiphonar der Kartause, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (ed.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne. Colloque international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010), Saint-Étienne, 2015, 371-384 (= Analecta Cartusiana, 306)
[Zerfass 2015]
Ralf Lützelschwab
Kardinäle aus dem Kartäuserorden. Überlegungen zum Problem von 'rigor vitae' und kurialer Existenz, in: Hermann Josef Roth (ed.), Die Kartäuser im Blickpunkt der Wissenschaften.35 Jahre internationale Treffen 23.-25. Mai 2014 in der ehemaligen Kölner Kartause, Salzburg, 2015, 123-136 (= Analecta Cartusiana, 310)
[Lützelschwab 2015]
Meta Niederkorn-Bruck
Kartäuser im sozialen Umfeld der Universitäten, in: Hermann Josef Roth (ed.), Die Kartäuser im Blickpunkt der Wissenschaften.35 Jahre internationale Treffen 23.-25. Mai 2014 in der ehemaligen Kölner Kartause, Salzburg, 2015, 92-101, 5 ill. (= Analecta Cartusiana, 310)
[Niederkorn 2015] PDF-pictogram Niederkorn-Bruck_Kartäuser im sozialen Umfeld der Universitäten (1.8 MB)
Pascal Pradie
L'eucharistie chez les Chartreux. L'exemple de Denys de Rickel, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (ed.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne. Colloque international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010), Saint-Étienne, 2015, 251-271 (= Analecta Cartusiana, 306)
[Pradié 2015]
Thomas Op de Coul
The life of a fifteeenth-century Carthusian gradual from Roermond, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (ed.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne. Colloque international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010), Saint-Étienne, 2015, 219-250, 6 ill. (= Analecta Cartusiana, 306)
[Op de Coul 2015]
Irénée Jaricot
Liturgie de la messe cartusienne. Son origine et son évolution, in: Analecta Cartusiana, dl. 313, Salzburg, 2015, 5-38
[Jaricot 2015a]
Thomas Jérôme
Un mariage divin. Les filles de saint Bruno et la consécration des vierges, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (ed.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne. Colloque international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010), Saint-Étienne, 2015, 139-156 (= Analecta Cartusiana, 306)
[Jérôme 2015]
Fabrice Wendling
La meditatio mortis chez Hugues de Miramar et dans la première littérature cartusienne (XIIe-XIIIe siècles), in: Tom Gaens & Francis Timmermans (ed.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne. Colloque international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010), Saint-Étienne, 2015, 351-370 (= Analecta Cartusiana, 306)
[Wendling 2015]
Elke Nagel
Mittelalterliche Kartäuserklöster als Lebensader des Ordens und revolutionäre Wohnform, in: Hermann Josef Roth (ed.), Die Kartäuser im Blickpunkt der Wissenschaften.35 Jahre internationale Treffen 23.-25. Mai 2014 in der ehemaligen Kölner Kartause, Salzburg, 2015, 158-175, 10 ill. (= Analecta Cartusiana, 310)
[Nagel 2015]
Jean-Loup Lemaitre & Sylvain Excoffon
Le nécrologe primitif de la Grande Chartreuse, Saint-Étienne, 2015, 88-(2) p. (= Analecta Cartusiana, 309)  
[Lemaitre & Excoffon 2015]
Rolf De Weijert
Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580), Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Utrecht, Utrecht, 2015, IX-(1)-504 p., 42 ill.  
[De Weijert-Gutman 2015] PDF-pictogram De Weijert_Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht.pdf (12.1 MB)
James Hogg
The Statuta Jancelini 1222, dl. 1:1: Manuscript of the charterhouse of Glandier, Salzburg, 2015, 160 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 65)
[Hogg 2015]
Irénée Jaricot
Supplément à l'Essai sur l'histoire de nos Coutumes chartreuses, in: Analecta Cartusiana, dl. 313, Salzburg, 2015, 39-96  
[Jaricot 2015b]
Audrey Sulpice-Pérard
Le Tombel de Chartrose et le Legiloque: l'histoire de la fondation de l'Ordre des Chartreux dans deux récits anonymes français du XIVe siècle, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (ed.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne. Colloque international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010), Saint-Étienne, 2015, 283-300 (= Analecta Cartusiana, 306)
[Sulpice-Pérard 2015]
Tom Gaens & Francis Timmermans
Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne. Colloque international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010), Saint-Étienne, 2015, 427-(1) p., ill. (= Analecta Cartusiana, 306)
[Gaens & Timmermans 2015a]
Philippe George
Le trésor des reliques de la chartreuse de Liège, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (ed.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne. Colloque international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010), Saint-Étienne, 2015, 89-109, 3 ill. (= Analecta Cartusiana, 306)
[George 2015]
Lisanne Vroomen & Patricia Stoop
Vijf preken uit de kerstkring van 1574 van Henricus Cool, vicaris van het kartuizerinnenklooster Sint-Anna-rer-Woestijne bij Brugge (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 2098), in: Ons geestelijk erf, 86 (2015), 43-79, 2 ill.  
[Vroomen & Stoop 2015]
Coralie Zermatten
Vom Einzelnen zum Ganzen. Zur Relevanz der Prosopographie für die kartäusische Ordensgeschichtsforschung, in: Hermann Josef Roth (ed.), Die Kartäuser im Blickpunkt der Wissenschaften.35 Jahre internationale Treffen 23.-25. Mai 2014 in der ehemaligen Kölner Kartause, Salzburg, 2015, 219-226 (= Analecta Cartusiana, 310)
[Zermatten 2015a]
J.P. Gumbert
What do we want to remember? Memories in the manuscripts of two Dutch monasteries: the Benedictine abbey of Egmond and the Utrecht Charterhouse, in: Jeroen Deploige & Renée Nip (ed.), Manuscript and memory in religious communities in the medieval Low Countries, Turnhout, 2015, 19-35 (= The Medieval Low Countries, 2 / special issue)
[Gumbert 2015]
2014
Tom Gaens
Acquiring religious perfection outside a vow. The Carthusian institution of the Donati in late medieval reformist communities and the Modern Devotion, in: The Medieval Low Countries, 1 (2014), 139-171
[Gaens 2014b]
Marc Danneels
... afspiegeling van het hemels bestaan. Van de stichting tot eind 16de eeuw, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 37-53, ill.
[Danneels 2014]
Jos Bernaer
... als boodschappers van de waarheid ... Herne als spirituele bakermat, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 55-70, ill.
[Bernaer 2014a]
Dominique Mielle de Becdelièvre
Les bibles cartusiennes, in: Gilbert Dahan & Annie Noblesse-Rocher (ed.), L'exégèse monastique au moyen âge (XIe-XIVe siècle), Paris, 2014, 57-83 (= Collection des Éudes augustiniennes, série Moyen Âge et Temps Modernes, 51)
[Mielle de Becdelièvre 2014] PDF-pictogram Mielle de Becdelièvre_Bibles cartusiennes.PDF (2.81 MB)

Pagina's