Idealen en macht. Het kerkelijk netwerk van Anselmus Fabri van Breda in de vijftiende eeuw en de stichting van de apostelhuizen


Volledige referentie:

Frans Gooskens
Idealen en macht. Het kerkelijk netwerk van Anselmus Fabri van Breda in de vijftiende eeuw en de stichting van de apostelhuizen, Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor [of Philosophy], Tilburg, Tilbug University, 2016, 295-(1) p., ill.  
[Gooskens 2016]

Trefwoorden:

Curia, Domus Apostolorum, Fabri Anselmus

Notities:

Verantwoording - Deze dissertatie behandelt het netwerk rond de hervormingsgezinde kanunnik en curiaal Anselmus Fabri van Breda, die bekend staat als een groot weldoener van de kartuizerorde. Specifiek vertelt hoofdstuk 2 hoe de kartuizers de ontwikkeling van godshuizen in de veertiende eeuw een nieuwe impuls gaven, waardoor apostelhuizen een herkenbare groep werden binnen de gasthuizen. In de overige hoofdstukken wordt hier en daar ingegaan op de (actieve) rol van de kartuizers in netwerken van vijftiende-eeuwse curialen in het algemeen, en dat van Anselm Fabri in het bijzonder.

Elektronisch raadpleegbaar.