Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
H. J. J. Scholtens
Guillaume de Bréda, in: Dictionnaire de spiritualité, 6 (1967), 1199-1200
[Scholtens 1967b]
H
Gerhard Schlegel
Hanse und Kartausen. Orden und Kaufleute im 14.-16., in: Francis Timmermans & Tom Gaens (eds.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 293-304  
[Schlegel 2003]
Gerhard Schlegel
Hanse und Kartausen. Orden und Kaufleute im 14.-16. Jahrhundert, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 387-399 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Schlegel 2012] PDF-pictogram Schlegel_Hanse und Kartausen. Orden und Kaufleute im 14.-16. Jahrhundert.pdf (108.18 KB)
H. J. J. Scholtens
Havens (Arnold), jésuite, puis chartreux, 1540-1610, in: Dictionnaire de spiritualité, 7 (1968), 88-89
[Scholtens 1968]
Franz Stanonik
Heinrich von Hessen der Jüngere, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 11 (1880), 637  
[Stanonik 1880]
H. J. J. Scholtens
Hendrik van Eger uit Kalkar en zijn kring, in: Albert Ampe (ed.), Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, Antwerpen, 1964, 383-408, 1 ill. (= Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 16)
[Scholtens 1964]
H. J. J. Scholtens
Henri de Hesse (junior, ou Henri d'Altendorf), in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 212-214  
[Scholtens 1969b] PDF-pictogram Scholtens_Henri de Hesse (junior).PDF (625.9 KB)
H. J. J. Scholtens
Hermann Steenken de Schuttrop (de Petra), in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 308
[Scholtens 1969a] PDF-pictogram Scholtens_Hermann Steenken de Schuttrop.PDF (263.81 KB)
Johan Seynnaeve
Histoire de la Carthusian Chronicle, un bulletin éphémère des Friends of the Carthusians in America, in: Robert Bindel & Pierre-Aelred Henel (eds.), Dom Innocent Le Masson chartreux méconnu, Noyonnais oublié. Tricentenaire de la mort d’Innocent Le Masson (1627-1703), 51ème Ministre Général de l’Ordre des Chartreux, Noyon, 8-11 mai 2003, Salzburg, 2007, 257-261 (= Analecta Cartusiana, 209)  
[Seynnaeve 2007]
Jan G. M. Sanders
Historisch overzicht [Vught], in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 11-18 (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Sanders 2016c]
Lancelot Capel Sheppard
How the Carthusians pray, in: Thought. A quarterly of the sciences and letters, 4 (1929), 294-311
[Sheppard 1929]
Kees Schepers
Hugo de Balma bij Hendrik Mande, in Vurighe begherten en in Bedudinghe op Cantica Canticorum, in: Ons geestelijk erf, 68 (1994), 229-240
[Schepers 1994]
I
H. J. J. Scholtens
Iets over de aanleg van boekerijen bij de kartuizers, in: Huldeboek Pater Dr Bonaventura Kruitwagen O.F.M. aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag, 's-Gravenhage, 1949, 372-388, 1 ill.  
[Scholtens 1949a] PDF-pictogram Scholtens_Aanleg van boekerijen bij de kartuizers.PDF (1.93 MB)
H. J. J. Scholtens
Iets over de bouwgeschiedenis en het kunstbezit van de chartroise te Utrecht, in: Jaarboekje Oud-Utrecht, 1953, 47-57, ill.
[Scholtens 1953c]
Miyako Sugiyama
An image for ‘All Truly Penitent’. Reconsidering the function of the Madonna of Jan Vos by Jan van Eyck and his workshop, in: The Medieval Low Countries, 3 (1916), 97-121
[Sugiyama 2016] PDF-pictogram Sugiyama _An image for All Truly Penitent. Reconsidering the function of the Madonna of Jan Vos by Jan van Eyck.pdf (300.82 KB)
Jan G. M. Sanders
Inventaris van het archief van het kartuizerklooster het Hollandse Huis bij Geertruidenberg (1266) 1336-1573 (1593), 2 dln., ’s-Herogenbosch, 1984, 464-(6) doorlopend p. (= Publicaties van het Rijksarchief in Noord-Brabant. Inventarisreeks, 34)  
[Sanders 1984]
Karel Swenden
De invloed van Dionysius Cartusianus' Mystica Theologia, in: Ons geestelijk erf, 23 (1949), 345-356
[Swenden 1949b] PDF-pictogram Swenden_Invloed van Dionysius' Mystica Theologia.PDF (1.4 MB)
Antonius Sanderus
Istae vero sunt Reliquiae, quae ut pie creditur, in hac domo S. Annae continentur, quae aliis thecis inclusae ac ornamentis tectae fuerunt anno Domini 1548, in: Antonius Sanderus, Flandria illustrata, sive provinciae ac comitatus hujus descriptio ..., dl. 2, Hagae Comitum [Den Haag], Carolus De Vos & Joannes-Baptista De Vos, 1735, 128-130  
[Sanderus 1735c]
J
Koenraad Seynaeve
Jacobus van Gruitrode, in: Jan De Grauwe (ed.), Historia et spiritualitas Cartusiensis. Colloquii Quarti Internationalis Acta. Gandavi-Antverpiae-Brugis, 16-19 Sept. 1982, Destelbergen, 1983, 313-336  
[Seynaeve 1983]
Koenraad Seynaeve
Jacobus van Gruitrode, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 401-427 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Seynaeve 2012] PDF-pictogram Seynaeve_Jacobus van Gruitrode.pdf (222.23 KB)
Bernhard Stasiewski
Jakob von Jüterbog (Jacobus Carthusianus, Jacobus Claratumba, Jacobus de Cracovia, Jacobus de Erfordia, Jacobus [Palma] de Paradiso, Jacobus de Polonia), in: Neue Deutsche Biographie, 10 (1974), 318-319  
[Stasiewski 1974]
H. J. J. Scholtens
Jan van Brederode, convers der karthuizers bij Diest, in: Historisch tijdschrift, 3 (1924), 8-29
[Scholtens 1924b] PDF-pictogram Scholtens_Jan van Brederode convers.PDF (2.21 MB)
H. J. J. Scholtens
Jan van Brederode en Johanna van Abcoude, in: Jaarboek van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, (1928), 73-82
[Scholtens 1928]
Ch. Sterling
Jan van Eyck avant 1432. Appendice 1: Pour Hubrecht van Eyck. App. 2: La date de la Vierge au Chartreux (Frick Coll., New-York). App. 3: L’époque de l’activité du Maître H. App. 4: La Mappemonde de Jan van Eyck, in: Revue de l’art, 33 (1976), 7-82, 116 ill.
[Sterling 1976]
H. J. J. Scholtens
Jan Van Eyck's De H. Maagd met den kartuizer en de Exeter-Madonna te Berlijn, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 55 (1938), 49-62  
[Scholtens 1938b]

Pagina's