Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan P  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
R. Vos
Is Petrus Dorlandus de auteur van de Elckerlijc?, in: Ons geestelijk erf, 39 (1965), 408-425  
[Vos 1965a] PDF-pictogram Vos_Dorlandus auteur van Elckerlijc (1.46 MB)
J. Reynaert
Petrus Dorlandus, Die historie des patriarchen sijnte Joseph; andere vrome geschiedenissen en sermoenen — UB Gent, hs. 895 (1500 en 1503, regularissen van Sint-Luciadal te Sint-Truiden), in: J. Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de Universiteit te Gent, dl. II/1: De handschriften verworven na 1852 (deel 1), Gent, 1996, 41-47 (= Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, 182)
[Reynaert 1996]
Jozef Van Mierlo
Petrus Dorlandus Diesthemius, de dichter van Elckerlijc, in: Ons geestelijk erf, (1953), 89-96
[Van Mierlo 1953]
Albert Ampe
Petrus Dorlandus O. Carth. en Dominicus van Gelre O.P., in: Anthonie R. A. Croiset van Uchelen (ed.), Hellinga Festschrift / Feestbundel / Mélanges. Forty-three studies in bibliography presented to Prof. Dr. Wytze Hellinga ..., Amsterdam, 1980, 29-42  
[Ampe 1980] PDF-pictogram Ampe_Petrus Dorlandus & Dominicus van Gelre.PDF (1.83 MB)
Elly Cockx-Indestege
Petrus Mallants. Vertaler van: Benedictus van Haeften, De heyr-baene des cruys ... In 't Latijn beschreven ... in het Nederduytsch vertaelt ... door Petrus Mallants ... (Antwerpen Cornelis Woons, 1673) — KB Brussel, II 26.555 A, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Leuven, 1984, 267-269, 1 ill. (= Dietsche Cronycke, 7)  
[Cockx-Indestege 1984p]
Mikel M. Kors
Petrus Naghel en de Moderne Devotie: het conflict over de Bijbel in de volkstaal, in: Mikel Kors (ed.) m.m.v. Geert H.M. Claassens, De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Turnhout, 2007, 147-168, 4 ill. (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)  
[Kors 2007c]
Frans Hendrickx
Petrus Riga: Aurora (herkomst onbekend, midden van de 13e eeuw) – BnF Paris, hs. latin 8098 – Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september 1983, Diest, 1983, 174-175 (= Diestsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983f]
Wim François
Petrus Sutor and Erasmus on Bible reading in the Vernacular (1525), in: Krijn Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 233-252 (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4, 4)
[François 2014]
Wim François
Petrus Sutor et son plaidoyer contre les traductions de la Bible en langue populaire (1525), in: Ephemerides theologicae Lovanienses, 82 (2006), 139-163
[François 2006] PDF-pictogram François_Petrus Sutor contre les traductions de la Bible.PDF (3.27 MB)
Hermann Josef Roth
Pflanze, Garten, Landschaft: Kartäuserleben im ordens- und kulturgeschichtlichen Kontext, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Liber Amicorum James Hogg: Kartäuserforschung 1970-2006: Internationaler Tagung Kartause Aggsbach / Kartause Mauerbach 28.8 –1.9. 2006, dl. 4, Salzburg, 2007, 99-126 (= Analecta Cartusiana, 210:4)
[Roth 2007]
Laurent Borne
Pharmacopée, médecine et chirurgie chez les Chartreux français des XVIIeme et XVIIIeme siècles, in: Robert Bindel (ed.), 35 Années de recherche et de spiritualité. Congrès international des Analecta Cartusiana du 23 au 26 juin 2005, Chartreuse de Molsheim — France, Salzburg, 2007, 99-155 (= Analecta Cartusiana, 253)
[Borne 2007]
Marie-Madeleine Davy
Les philosophes de l’expérience: les Chartreux, in: Maria-Madeleine Davy, Initiation médiévale: la philosophie au douzième siècle, Paris, 1980, 170-175 (= Bibliothèque de l'hermétisme)
[Davy 1980]
Johan Seynnaeve
The phonology of the Epistel totten Bruederen vanden Berghe Godes, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und das Heilige Römische Reich. Internationaler Kongress vom 9.-11. September 1997, Bezirksklinikum in der Kartause Prüll, dl. 2, Salzburg, 1999, 127-134 (= Analecta Cartusiana, 140:2)
[Seynnaeve 1999a]
Jean-Noël Paquot
Pierre Dorlant, ou Dorlandus, in: Jean-Noël Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des Dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liège, et de quelques contrées voisines, dl. 1, Louvain, Imprimerie académique, 1765, 586-587  
[Paquot 1765] PDF-pictogram Paquot_Pierre Dorlant.PDF (520.75 KB)
Leonard Willems
Pieter Doorlant en zijne twee levens van Sint Anna, in: Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, 8 (1910), 1-16
[Willems 1910] PDF-pictogram Willems_Doorlant en levens van Anna.PDF (2.43 MB)
Lodewijk Moereels
Pieter Dorlant, kartuizer: Viola animae. Samenspraak tussen Maria en de ziel over Jezus' bitter lijden. Uit het Latijn vertaald, Tielt, 1954, 139-(3) p.
[Moereels 1954]
A.H. Huussen Jr., J. Th.W. Van Bracht & J. Dullaart
Pieter Resens kaartboek voor het Delftse kartuizerklooster (ca. 1555), in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 101-120, 11 ill.
[Huussen, Van Bracht & Dullaert 1975]
Jean-Pierre Esther
Plan Chartreuse Landen, in sint Cruijs en de sinte Catharine, bij Brugghe, 1756, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brugge, 1996, 68-69 (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Esther 1996d]
Jean-Pierre Esther
Plattegrond van het kartuizerklooster aan de Langestraat, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brugge, 1996, 62-63, 1 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Esther 1996b]
Augustin Devaux
La poésie latine chez les Chartreux: une anthologie avec traduction française, Salzburg, 1997, 447 p. (= Analecta Cartusiana, 131)
[Devaux 1997]
T. Reniers
Poging tot rekonstruktie van de ontstaansgeschiedenis van het vroegste cartularium van de kartuize Het Hollands Huis bij Geertruidenberg, Onuitgegeven scriptie, Nijmegen, Katholieke Universiteit, 1976, – p.  
[Reniers 1976]
Jan G. M. Sanders
Politiek en piëteit: hertog Karel de Stoute als stichter van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch in 1471, in: Mario Damen & Louis Sicking (eds.), Bourgondië voorbij: de Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans, dl. 1, Hilversum, 2010, 57-67 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 123)
[Sanders 2010]
A. Horsfield
The pomander of prayer. Aspects of late medieval English Carthusian spirituality and its lay audience, in: Michael G. Sargent (ed.), De cella in saeculum. Religious and secular life and devotion in late medieval England. An interdisciplinary conference in celebration of the 8th centenary of ... of St Hugh of Avalon, bishop of Lincoln, 20-22 July,1986, Cambridge, 1989, 205-214
[Horsfield 1989]
Hansjakob Becker
Popule meus quid feci tibi? Ein Beitrag zur Frage der Karfreitagsimproperien, in: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, 14 (1969), 114-117
[Becker 1969]
Aubertus Miraeus
Portus Salutis S. Andreae apud Amstelredamum ..., in: Aubertus Miraeus, Origines Cartusianorum monasteriorum per orbem universum, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609 [anastatische herdruk: Brussel, 1999], 31 (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Reprints, 127)  
[Miraeus 1609g]

Pagina's