Pieter Resens kaartboek voor het Delftse kartuizerklooster (ca. 1555)


Volledige referentie:

A.H. Huussen Jr., J. Th.W. Van Bracht & J. Dullaart
Pieter Resens kaartboek voor het Delftse kartuizerklooster (ca. 1555), in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 101-120, 11 ill.
[Huussen, Van Bracht & Dullaert 1975]

Trefwoorden:

Delft O.Cart. (tabula geographica), geographia, Resen Pieter