Politiek en piëteit: hertog Karel de Stoute als stichter van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch in 1471


Volledige referentie:

Jan G. M. Sanders
Politiek en piëteit: hertog Karel de Stoute als stichter van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch in 1471, in: Mario Damen & Louis Sicking (eds.), Bourgondië voorbij: de Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans, dl. 1, Hilversum, 2010, 57-67 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 123)
[Sanders 2010]

Trefwoorden:

Carolus Audax [dux Burgundiae], fundationes, Vught O.Cart. (Carolus Audax), Vught O.Cart. (fundatio)