Pieter Dorlant, kartuizer: Viola animae. Samenspraak tussen Maria en de ziel over Jezus' bitter lijden. Uit het Latijn vertaald