Poging tot rekonstruktie van de ontstaansgeschiedenis van het vroegste cartularium van de kartuize Het Hollands Huis bij Geertruidenberg

Auteurs:

Reniers, T.

Volledige referentie:

T. Reniers
Poging tot rekonstruktie van de ontstaansgeschiedenis van het vroegste cartularium van de kartuize Het Hollands Huis bij Geertruidenberg, Onuitgegeven scriptie, Nijmegen, Katholieke Universiteit, 1976, – p.  
[Reniers 1976]

Trefwoorden:

cartularia, Geertruidenberg O.Cart. (cartularium)

Notities:

In machineschrift.