Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan cartularia  [Clear All Filters]
2009
Rob Dueckers
Cartularia [Roermond], in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 173, 1 ill.
[Dueckers 2009d]
1997
D. De Melker
Het cartularium van het karthuizerklooster en zijn plaats binnen de kloosteradministratie (1401/02-1537). Een verslag van het codicologisch onderzoek door R. Bessem en B. R. De Melker naar ms. GA Amsterdam — Burgerweeshuis nr. 111, in: R. Bessem (ed.), Oorkondenboek van het karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam (1352) 1392-1579 (1583), Amsterdam, 1997, 25-63 (= Publikaties van het Gemeentearchief Amsterdam, 25)
[De Melker 1997]
R. Bessem
Oorkondenboek van het karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam (1352) 1392-1579 (1583), Amsterdam, 1997, 655 p. (= Publikaties van het Gemeentearchief Amsterdam, 25)  
[Bessem 1997]
1995
R. Bessem
Een laat-middeleeuws falsum in het cartularium van het kartuizerklooster bij Amsterdam, in: Bastiaan Robert De Melker & M. B. De Roever (eds.), Van polder tot polis: liber amicorum voor drs. P. H. J. van der Laan. Opstellen over stadsgeschiedenis, diplomatiek, diplomatie en economische geschiedenis. , Amsterdam, 1995, 143-154 (= Jaarboek van het Genootscnhap Amstelodanum, 87)  
[Bessem 1995]
1984
Michel Van der Eycken
Cartularium van de kartuizers te Zelem (1324-1501) — RA Hasselt, Kartuizers te Zelem, 14, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 159-160 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Van der Eycken 1984b] PDF-pictogram Van der Eycken_Cartularium van de kartuizers te Zelem.PDF (90.32 KB)
1961
C. Hoek
Acten betreffende Zuid-Holland in het cartularium van het klooster Nieuwlicht bij Utrecht, in: Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor genealogie, 16 (1961), 161-192
[Hoek 1961]
1960
Bernard Bligny
Orientation de recherches à propos d'histoire cartusienne. Le cartulaire de la Grande Chartreuse, in: Bulletin historique et philologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2 (1960), 893-900
[Bligny 1960]
1954
W. F. H. Oldewelt
Het cartularium der kartuizers van Sint-Andries bij Amsterdam, in: Nederlands archievenblad, 58 (1954), 63-68  
[Oldewelt 1954]