Dionysius Cartusiensis

Biographia
In zijn omvangrijke literaire werkzaamheid vergaarde Dionysius de Kartuizer de erfenis van de middeleeuwse mystiek, exegese, dogmatiek, ecclesiologie en kerkelijke maatschappijleer. Deze laatste scholasticus, die om reden van zijn visionaire ervaringen met de titel doctor extaticus werd vereerd, is in 1402/03 te Rijkel (Borgloon) in Belgisch-Limburg geboren als Dionysius van Leeuw/en (de Leeuwis), naar de naam van zijn ouders. Zij waren eenvoudige gelovige mensen. Vandaar wordt hij ook Dionysius van Rijkel of van Leeuw/en genoemd. Dionysius had nog twee broers en twee zussen: zijn broer Joannes trad in het huwelijk, de oudste zoon Henricus werd kruisheer; beide zussen huwden. Als kleine jongen gedroeg hij zich niet altijd buitengewoon braaf: op het veld, waar hij het vee van zijn ouders hoedde, vocht hij veel met de andere jongens. Naar alle waarschijnlijkheid liep hij tot zijn dertiende jaar school bij de benedictijnen te Sint-Truiden, want de abdijschool was tot 1530 de enige plaatselijke onderwijsinrichting.
...

Opera
Elenchi contemporanei
[DCOO (1-14) 1896-1901]
[DCOO (14bis-32) 1902-1935]
[Emery 1991]218-2571
[Mougel 1896]79-84
[Podlech 2002]IX-XIII2

Elenchi veteres
Elenchus Oxoniensis (1466)
• Elenchus Treverensis (post 1466)3
- [Emery 1991]60-71 (editie)
- [Teeuwen 1938]101-108 (editie)
• Elenchus Joannis Trithemii (1494)4
- Trithemius, fol. 116v-118v
- [Emery 1991]71-78 (editie)
• Elenchus Theodorici Loerii (1530)5
- [Emery 1991]87-99 (editie)
• Elenchus Theodorici Loerii (1532 & 1535)6
- [Emery 1991]99-118 (eitie)
Registrum Monasterii Rubeaevallis (1532-1540), f. 106r-107v7
- [Emery 1991]78-87 (editie)
• Elenchus Theodori Petreii 1609
- Petreius 1609a 27-41

Divisiones
Authentica
Authentica derivata et duplicata
Authentica translata
Dubia
Spuria
Spuria translata

Biblio + : Prosopo Cartusiani NL - D

  • 1. Onder de titel Novus elenchus Dionysii Cartusiensis scriptorium, cum manuscriptorum repertorio, welke lijst als uitgangspunt dient voor de authentificatie van Dionysius’ werken.
  • 2. Zie bijlage.
  • 3. Trier, Stadtbibliothek, Hs. 631/1562 4°, fol. 226r-228v: Registrum librorum patris dionysij in ruremunda.
  • 4. De scriptoribus ecclesiasticis, Basiliae [Basel]: Johannes Amerbach, post 28.VIII.1494).
  • 5. ...
  • 6. ...
  • 7. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Series nova 12694.
BijlageGrootte
PDF-pictogram Overzicht werken Dionysius_Podlech.PDF442.45 KB