Daniel de Aldenardo I

Biographia
...

Opera1
Collectaneum
Martyrologium
Tria missalia

Biblio + : Prosopo Cartusiani BE - D

  • 1. RA Liège, Fonds des Chartreux, nr. 6, fol. 40v: “.. qui tria missalia collectaneum et martirologium scripsit”, geciteerd door:
    [Seynaeve 1981]307, [Stiennon 1946]62 die afwijkend het citaat plaatst op fol. 40r en spreekt over een martirylogium.