Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1
J. M. Gijsen
12 maart 1971: de Roermondse kartuizer Dionysius stierf vijf eeuwen geleden, in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 90 (1971), 49-58
[Gijsen 1971] PDF-pictogram Gijsen_Roermondse kartuizer Dionysius.pdf (1.13 MB)
Pierrette Paravy
1514: la canonisation de Saint Bruno dans l'Ordre Cartusien. Jalons pour la construction d'une mémoire, in: Sylvain Excoffon & Coralie Zermatten (ed.), Histoire et mémoire chez les Chartreux (XIIe-XXe siècles). Actes du Colloque international du CERCOR (24-27 juin 2015), Saint-Étienne, 2017, 17-52 (= Analecta Cartusiana, 219)
[Paravy 2017]
3
Robert Bindel
35 Années de recherche et de spiritualité. Congrès international des Analecta Cartusiana du 23 au 26 juin 2005, Chartreuse de Molsheim — France, Salzburg, 2007, 355 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 253)  
[Bindel 2007]
James Hogg
35 years of the Analecta Cartusiana, in: Robert Bindel (ed.), 35 Années de recherche et de spiritualité. Congrès international des Analecta Cartusiana du 23 au 26 juin 2005, Chartreuse de Molsheim — France, Salzburg, 2007, 5-10 (= Analecta Cartusiana, 253)
[Hogg 2007a]
À
Augustin Marie Pierre Ingold
À la recherche des manuscrits de Denys-le-Chartreux, in: Messager des sciences historiques ou Archives des arts et de la bibliographie de Belgique, dl. 69, 1895, 353-358
[Ingold 1895] PDF-pictogram Ingold_Manuscrits de Denys (671.35 KB)
Sylvain Excoffon
À propos des plus anciens actes de la Grande Chartreuse: tradition diplomatique, datation, interprétation, in: Hermann Josef Roth (ed.), Die Kartäuser im Blickpunkt der Wissenschaften. 35 Jahre internationale Treffen 23.-25. Mai 2014 in der ehemaligen Kölner Kartause, Salzburg, 2015, 188-209, 1 ill. (= Analecta Cartusiana, 310)  
[Excoffon 2015] PDF-pictogram Les plus anciens actes de la Grande Chartreuse.PDF (3.75 MB)
Pl. Lefèvre
À propos du chant des Chartreux, in: Analecta Praemonstratensia, 48 (1972), 146-152  
[Lefèvre 1972]
A
Michel Van der Eycken
Aankoop van een refugehuis op de Overstraat te Diest (3 februari 1563) — RA Hasselt, Kartuizers te Zelem, Oorkonden, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 160 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Van der Eycken 1984c] PDF-pictogram Van der Eycken_Refugehuis te Diest.PDF (52.2 KB)
H. J. J. Scholtens
Aanteekeningen betreffende het kartuizerklooster Monnikhuizen, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 58 (1934), 112-115
[Scholtens 1934] PDF-pictogram Scholtens_Aantekeningen kartuizerklooster Monnikhuizen (298.58 KB)
H. J. J. Scholtens
Aanteekeningen over Vondel en de kartuizers, in: Studia Catholica. Gewijd aan godgeleerdheid, wijsbegeerte en aan algemeen wetenschappeljke vraagstukken, onder theologische en philosophische belichting, 5 (1929), 300-307  
[Scholtens 1929b]
E. Dhanens
Aantekeningen betreffende de restauratie van de kerk van Sint-Martens-Lierde, in: Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis, 23 (1975), 213-222, 4 ill.  
[Dhanens 1975] PDF-pictogram Dhanens_Restauratie van de kerk van Sint-Martens-Lierde.pdf (2.76 MB)
Francis Timmermans
Aanvulling op de Prosopographia Cartusiana Belgica Renovata (1314-1796). Wijdingen uit het archief van het aartsbisdom Mechelen, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (ed.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 329-425 (= Analecta Cartusiana, 222)
[Timmermans 2004]
Jan De Grauwe
Aanvullingen op het Monasticon Belge betreffende de kartuis van Sint-Martens-Lierde, in: Het Land van Aalst, 43 (1991), 183-184
[De Grauwe 1991a] PDF-pictogram De Grauwe_Aanvullingen op het Monasticon Belge betreffende de kartuis van Sint-Martens-Lierde.pdf (491.47 KB)
Jacques Stiennon
Un achat de manuscrits et coopération par les Chartreux de la province de Teutonie (1500), in: Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, 23 (1997), 87-91
[Stiennon 1997]
Tom Gaens
Acquiring religious perfection outside a vow. The Carthusian institution of the Donati in late medieval reformist communities and the Modern Devotion, in: The Medieval Low Countries, 1 (2014), 139-171
[Gaens 2014b]
Jean-Marie Cauchies
Un acte ‘fondateur’: Jean d’Avesnes et la chartreuse de Marly-lez-Valenciennes (Hainaut, 1298), in: Laurent Peulmeule & André Peulmeule (ed.), Marly en Hainaut. Pages d’histoire locale et régionale, Famars, 2000, 245-250
[Cauchies 2000]
C. Hoek
Acten betreffende Zuid-Holland in het cartularium van het klooster Nieuwlicht bij Utrecht, in: Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor genealogie, 16 (1961), 161-192
[Hoek 1961]
Tom Gaens
Actieve ontginners of slimme investeerders? De kartuizers van Monnikhuizen bij Arnhem: goederenbezit en watermanagement, in: Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 18 / 1 (2009), 1-6, 1 ill.
[Gaens 2009] PDF-pictogram Ontginners of investeerders.PDF (1.16 MB)
James Hogg
Actio und contemplatio: Gegensatz oder Entsprechung zweier monastischer Ideale, in: James Hogg (ed.), Kartäusische Kunst und Architektur mit besonderer Berücksichtigung der Kartausen Zentraleuropas. Länderübergreifender internationaler Kongress für Kartäuserforschung Aggsbach (NÖ, Austria) 30.8.-31.8. und Brno/Brünn (CZ) 1.9.-4.9.2005., dl. 3, Salzburg, 2007, 1-9 (= Analecta Cartusiana, 207:3)
[Hogg 2007c] PDF-pictogram Hogg_Actio en contemplatio.pdf (1.29 MB)
Valerie Vermassen
Ad erudiendum Dei populum. Het Passionale sanctorum van Zweder van Boecholt uit de Utrechtse kartuis Nieuwlicht (1424-1426), in: Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 20 (2006), 23-43
[Vermassen 2006] PDF-pictogram Zweder van Boecholt_Passionale sanctorum.PDF (2.49 MB)
Rudolf Th.M. Van Dijk
Ad instar Fratrum Ordinis Carthusiensis. Einflüsse der Kartäuserstatuten auf die Windesheimer Gesetzgebung, in: James Hogg (ed.), Die Ausbreitung kartäusischen Lebens und Geistes im Mittelalter, dl. 1, Salzburg, 1990, 72-89 (= Analecta Cartusiana, 63:1)  
[Van Dijk 1990] PDF-pictogram Van Dijk_Die Kartauserstatuten und die Windesheimer Gesetzgebung.PDF (1.78 MB)
José Van Aelst
Ad modum Cartusiensium. Carthusian inspiration for the enclosed Saint-Agnes Convent at Maaseik, in: Mathilde Van Dijk, José Van Aelst & Tom Gaens (ed.), Faithful to the Cross in a moving world: Late medieval Carthusians as devotional reformers, Leiden, 2016, 65-79 (= Church history and religious culture, 96:1-2)
[Van Aelst 2016]
James Bulloch
Adam of Dryburgh, London, 1958, VI-185 p.  
[Bulloch 1958]
Anon.
Adam of Dryburgh, 1958, VI-185-(1) p.
[1958]
M.J. Hamilton
Adam of Dryburgh: Six Christmas sermons. Introduction and translation, Salzburg, 1974, VI-259 p. (= Analecta Cartusiana, 16)
[Hamilton 1974]

Pagina's