Aankoop van een refugehuis op de Overstraat te Diest (3 februari 1563) — RA Hasselt, Kartuizers te Zelem, Oorkonden


Volledige referentie:

Michel Van der Eycken
Aankoop van een refugehuis op de Overstraat te Diest (3 februari 1563) — RA Hasselt, Kartuizers te Zelem, Oorkonden, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 160 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Van der Eycken 1984c]

Trefwoorden:

refugia, Zelem O.Cart. (refugium)