Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan R  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
J. Reynaert
Petrus Dorlandus, Die historie des patriarchen sijnte Joseph; andere vrome geschiedenissen en sermoenen — UB Gent, hs. 895 (1500 en 1503, regularissen van Sint-Luciadal te Sint-Truiden), in: J. Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de Universiteit te Gent, dl. II/1: De handschriften verworven na 1852 (deel 1), Gent, 1996, 41-47 (= Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, 182)
[Reynaert 1996]
Hermann Josef Roth
Pflanze, Garten, Landschaft: Kartäuserleben im ordens- und kulturgeschichtlichen Kontext, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Liber Amicorum James Hogg: Kartäuserforschung 1970-2006: Internationaler Tagung Kartause Aggsbach / Kartause Mauerbach 28.8 –1.9. 2006, dl. 4, Salzburg, 2007, 99-126 (= Analecta Cartusiana, 210:4)
[Roth 2007]
T. Reniers
Poging tot rekonstruktie van de ontstaansgeschiedenis van het vroegste cartularium van de kartuize Het Hollands Huis bij Geertruidenberg, Onuitgegeven scriptie, Nijmegen, Katholieke Universiteit, 1976, – p.  
[Reniers 1976]
R
Fidèle-Jean Raymaekers
De refugie der karthuizers van Zeelhem, in: F.J.E. Raymaekers, Het kerkelijk en liefdadig Diest. Geschiedenis der kerken, kapellen, kloosters, liefdadige gestichten, enz., welke in deze stad vroeger bestonden of thans nog bestaan, Leuven, 1870, 512-514
[Raymaekers 1870] PDF-pictogram Raymaekers_Refugie van Zelem.PDF (518.75 KB)
Joost Reijnders
Een reis in stilte: leven als kartuizers, 2e ed., Kampen, 2006, 128 p., ill.  
[Reijnders 2006]
Léonce Reypens
Ruusbroec in een handschrift der Roermondsche kartuis, in: Ons geestelijk erf, 17 : II (1943), 162-173
[Reypens 1943] PDF-pictogram Reypens_Ruusbroec in de Roermondse kartuis.PDF (1.16 MB)
S
André Ravier
Saint Bruno le Chartreux, 2e ed., Paris, 1981, 214-(2) p., ill.  
[Ravier 1981]
André Ravier
Saint Bruno, le premier des ermites de Chartreuse, Paris, 1967, 214-(2) p., ill. (= Apôtres d'hier et d'aujourd'hui)  
[Ravier 1967]
André Ravier
Saint Bruno, maître de vie spirituel!e?, in: La vie spirituelle, 140 (1986), 603-612
[Ravier 1986]
Hermann Josef Roth
Sind die Kartäuser Benediktiner? Anmerkungen zu neueren Forschungen, in: Erbe und Auftrag. Monastische Welt, 50 (1974), 54-57
[Roth 1974]
Léonce Reypens
Le sommet de la contemplation mystique ... VI. Les deux biographes de Ruusbroec: ... Laurent Surius (1522-1578), VII. Denis de Ryckel (Dionysius Carthusiensis 1394-1471) ... X. Pierre Blommeveen de Leiden O. Carth. ou Blomevenna (1466-1536), in: Revue d'ascétique et de mystique, 5 (1924), 33-59 (i.h.b. 44-49, 56-57)
[Reypens 1924] PDF-pictogram Reypens_Le sommet de la contemplation mystique.pdf (4.7 MB)
Bernadette Roose
Staande Lieve Vrouw met Kind, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brugge, 1996, 79-83, 1 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)  
[Roose 1996g]
Francis Ruello
Statut et rôle de l'intellectus et de l'affectus dans la Théologie Mystique de Hugues de Balma, in: Kartäusermystik und -mystiker. Dritter internationaler Kongress über die Kartäusergeschichte und -spiritualität, dl. 1, Salzburg, 1981, 1-46 (= Analecta Cartusiana, 55:1)
[Ruello 1981]
Carol B. Rowntree
Studies in Carthusian history in later medieval England. With special reference to the Order's relations with secular society, A dissertation submitted for the Degree of D. Phil., York, University of York: Department of History, 1981, (2)-XII-581 p.  
[Rowntree 1981]
V
Alphonse Roersch
La Vita Bibautii de Laevinus Ammonius, in: Revue d'histoire ecclésiastique, 38 (1942), 152-155
[Roersch 1942] PDF-pictogram Roersch_Vita Bibautii de Laevinus Ammonius.PDF (540.58 KB)
J. G. N. Renaud
De vondsten gedaan bij het archeologisch onderzoek naar het voormalig kartuizer klooster buiten Delft, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 37-99
[Renaud 1975]
Z
Léonce Reypens
De zeventiende-eeuwsche vertaling van Lanspergius’ Spieghel der volcomenheyt, in: Ons geestelijk erf, 18 : II (1944), 215-219
[Reypens 1944] PDF-pictogram Reypens_De 17e-eeuwse vertaling van Lanspergius' Spieghel.PDF (661.58 KB)
Heinrich Rüthing
Zum Einfluss der Kartäuserstatuten auf die Windesheimer Konstitutionen, in: Jos Andriessen, P. Bange & A. G. Weiler (eds.), Geert Grote & Moderne Devotie. Voordrachten gehouden tijdens het Geert Grote congres, Nijmegen 27-29 september 1984, Nijmegen, 1985, 85-98 (= Ons geestelijk Erf, 59:2-3)
[Rüthing 1985]
Heinrich Rüthing
Zur Geschichte der Kartausen in der Ordensprovinz Alemannia inferior von 1320 bis 1400, in: Marijan Zadnikar & Adam Wienand (eds.), Die Kartäuser. Der Orden der schweigenden Mönche, Köln, 1983, 139-167
[Rüthing 1983a] PDF-pictogram Rüthing_Kartausen in der Ordensprovinz Alemannia Inferior.PDF (4.16 MB)
Alexander Rausch
Zur Musiklehre der Kartäuser im Mittelalter, in: Martin Czernin (ed.), Gedenkschrift für Walter Pass, Tutzing, 2002, 201-216
[Rausch 2002]

Pagina's