De vondsten gedaan bij het archeologisch onderzoek naar het voormalig kartuizer klooster buiten Delft

Auteurs:

J.G.N. Renaud

Volledige referentie:

J. G. N. Renaud
De vondsten gedaan bij het archeologisch onderzoek naar het voormalig kartuizer klooster buiten Delft, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 37-99
[Renaud 1975]

Trefwoorden:

archaeologia, Delft O.Cart. (archaeologia)