Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan P  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
Floris Prims
Het geheim van den gevangeniskelder of de karthuizers van Vucht, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1933, Antwerpen, 1934, 363-371 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 7)
[Prims 1934] PDF-pictogram Prims_Gevangeniskelder Antwerpse kartuizers.PDF (1.08 MB)
Theodorus Petreius
Gerardus Bredanus, patria Brabantus, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 96-97  
[Petrius 1609r]
Theodorus Petreius
Gerardus Hamontanus, patria Brabantus, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 97-104 + 145  
[Petreius 1609s]
Theodorus Petreius
Gerardus Stael, senior professus Cartusiae Coloniensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 104  
[Petreius 1609t]
Theodorus Petreius
Gerardus Stredamius, sive de Stredam, vel ut Bostius legit Schedam, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 104-105  
[Petreius 1609u]
Albertus Emiel Pil
Een geschiedenis van het kartuizerconvent Onze Lieve Vrouw van Gratien te Scheut en binnen Brussel, S.l., 1954, XVI-347 p.  
[Pil 1954] PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Inleiding I-IX (1.44 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bibliografie X-XVI (1.46 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bronnen 1-11 (1.75 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (1) 12-24 (2.28 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (2) 25-49 (3.93 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (3) 50-76 (4.42 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Stichting 77-128 (7.93 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Materiele uitbouw 129-176 (6.92 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Monniken (1) 177-229 (7.1 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Monniken (2) 230-257 (4.25 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Boeken 258-287 (4.01 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Besluit 288-293 (711.33 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 1_Tourneur's Kroniek 294-295 (239.74 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 2_Voet's Kroniek 296-297 (185.43 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 3_Smets' karakters 298-304 (854.29 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 4_Van Loen en Karman 305-312 (1.11 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 5_Stad en kartuis (1) 313-317 (543.87 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 6_Stad en kartuis (2) 318-330 (1.71 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 7_De Gattinara's verblijf 331-333 (380.74 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 8_Smets' vlucht 334-336 (350.35 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 9_Handschriftenlijst 337-342 (673.04 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 10_Afschaffingslijst 343-347 (563.89 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 1-44 (246.39 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 44-128 (364.5 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 129-212 (363.93 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 212-294 (338.09 KB)
Floris Prims
Geschiedenis van Het Kiel, Antwerpen, 1938, 133-(1) p., ill.  
[Prims 1938]
Theodorus Petreius
Ghisbertus Blochovius, Traiectensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 105  
[Petreius 1609v]
Theodorus Petreius
Ghisbertus Bouhuissius, patria Antwerpiensis, professione vero Lovaniensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 105-106  
[Petreius 1609w]
Giorgio Papasogli , tr. Benedict Wallis
God answers in the desert: Bruno the Saint of the Charterhouse, Parkminster, 1984, 105 p., 9 ill.  
[Papasogli & Wallis 1984]
Theodorus Petreius
Godefridus Tilmannus, Cartusiae Parisiensis, ex professo Monachus, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 106-108  
[Petreius 1609x]
Tim Peeters
Gods eenzame zwijgers. De spirituele weg van de kartuizers, Gent, 2007, (4)-II-189 p., 4 ill.  
[Peeters 2007a] PDF-pictogram Peeters_Gods eenzame zwijgers_inhoud.PDF (147.37 KB)
John Green & Krijn Pansters
The Golden Epistle and the Ladder of Monks. Aspects of twelfth-century Carthusian spirituality, in: Krijn Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 189-216 (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4)
[Green & Pansters 2014]
Theodorus Petreius
Goswinus de Becka, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 108  
[Petreius 1609y]
Theodorus Petreius
Goswinus N. prior quondam Cartusiae Diestensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 108-109  
[Petreius 1609z]
Gryte Piebenga
Gozewijn Comhaer, carthusian and modern devout, in: F. Akkerman, G. C. Huisman & A. J. Vanderjagt (eds.), Wessel Gansfort (1419-1489) and northern humanism, Leiden, 1993, 180-192, 1 ill. (= Brill's studies in intellectual history, 40)
[Piebenga 1993] PDF-pictogram Piebenga_Gozewijn Comhaer, carthusian and modern devout.pdf (1.55 MB)
Gryte Piebenga
Gozewijn Comhaer, een Deventenaar uit de late middeleeuwen (ca. 1380-1447): kartuizer, prior te Zelem, monnik te La Grande Chartreuse en bisschop van Skálholt in IJsland, in: Deventer jaarboek, [5] (1990), 24-37, ill.  
[Piebenga 1990]
Gryte Piebenga
Gozewijn Comhaer, een Nederlander als bisschop in het vijftiende-eeuwse IJsland, in: Tijdschrift voor Skandinavistiek, 17 (1996), 47-60, 2 ill.  
[Piebenga 1996]
Paolo Pollice
Un graduale conservato nella Certosa di Serra S. Bruno, in: Ricerche musicali dell'A.M.A. Calabria, 5 (1994), 1-38  
[Pollice 1994]
Chantal Spillemaecker, Pierrette Paravy & Michel Lecomte
La Grande Chartreuse au-delà du silence, Grenoble, 2002, 175-(1) p., ill.  
[Spillemaecker & Paravy 2002]
Jean Picard
La Grande Chartreuse et les chartreuses de Portes, Sélignac, et Pierre-Châtel, in: Analecta Cartusiana, dl. 61, Salzburg, 1986, 3-197
[Picard 1986]
Tim Peeters & Guerric Aerden
Guigo de Kartuizer: Gewoonten. Een leefregel voor kluizenaars in gemeenschap, Budel, 2011, 141-(1) p., 1 ill. (= Middeleeuwse monastieke teksten, 3)  
[Peeters & Aerden 2011]
Theodorus Petreius
Guilielmus Abselius, Bredanus, ex professo Domus Capellae, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 115-117  
[Petreius 1609aa]
Theodorus Petreius
Guilielmus Bibaucius, patria Tiletanus, ac professus vallis regalis prope Gandavum, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 117-120  
[Petreius 1609bb]
Theodorus Petreius
Guilielmus de Branteghem, patria Alosthanus, atque Antwerpianae Cartusiae, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 120  
[Petreius 1609cc]

Pagina's