Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan P  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
Krijn Pansters
Het geheim van de stilte: kartuizer theologie, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 22-29, 246-249, 3 ill.  
[Pansters 2009b]
Floris Prims
Het geheim van den gevangeniskelder of de karthuizers van Vucht, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1933, Antwerpen, 1934, 363-371 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 7)
[Prims 1934] PDF-pictogram Prims_Gevangeniskelder Antwerpse kartuizers.PDF (1.08 MB)
Theodorus Petreius
Gerardus Bredanus, patria Brabantus, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 96-97  
[Petrius 1609r]
Theodorus Petreius
Gerardus Hamontanus, patria Brabantus, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 97-104 + 145  
[Petreius 1609s]
Theodorus Petreius
Gerardus Stael, senior professus Cartusiae Coloniensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 104  
[Petreius 1609t]
Theodorus Petreius
Gerardus Stredamius, sive de Stredam, vel ut Bostius legit Schedam, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 104-105  
[Petreius 1609u]
Albertus Emiel Pil
Een geschiedenis van het kartuizerconvent Onze Lieve Vrouw van Gratien te Scheut en binnen Brussel, S.l., 1954, XVI-347 p.  
[Pil 1954] PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Inleiding I-IX (1.44 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bibliografie X-XVI (1.46 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bronnen 1-11 (1.75 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (1) 12-24 (2.28 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (2) 25-49 (3.93 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (3) 50-76 (4.42 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Stichting 77-128 (7.93 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Materiele uitbouw 129-176 (6.92 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Monniken (1) 177-229 (7.1 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Monniken (2) 230-257 (4.25 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Boeken 258-287 (4.01 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Besluit 288-293 (711.33 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 1_Tourneur's Kroniek 294-295 (239.74 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 2_Voet's Kroniek 296-297 (185.43 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 3_Smets' karakters 298-304 (854.29 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 4_Van Loen en Karman 305-312 (1.11 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 5_Stad en kartuis (1) 313-317 (543.87 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 6_Stad en kartuis (2) 318-330 (1.71 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 7_De Gattinara's verblijf 331-333 (380.74 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 8_Smets' vlucht 334-336 (350.35 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 9_Handschriftenlijst 337-342 (673.04 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 10_Afschaffingslijst 343-347 (563.89 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 1-44 (246.39 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 44-128 (364.5 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 129-212 (363.93 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 212-294 (338.09 KB)
Floris Prims
Geschiedenis van Het Kiel, Antwerpen, 1938, 133-(1) p., ill.  
[Prims 1938]
Theodorus Petreius
Ghisbertus Blochovius, Traiectensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 105  
[Petreius 1609v]
Theodorus Petreius
Ghisbertus Bouhuissius, patria Antwerpiensis, professione vero Lovaniensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 105-106  
[Petreius 1609w]
Giorgio Papasogli , tr. Benedict Wallis
God answers in the desert: Bruno the Saint of the Charterhouse, Parkminster, 1984, 105 p., 9 ill.  
[Papasogli & Wallis 1984]
Theodorus Petreius
Godefridus Tilmannus, Cartusiae Parisiensis, ex professo Monachus, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 106-108  
[Petreius 1609x]
Tim Peeters
Gods eenzame zwijgers. De spirituele weg van de kartuizers, Gent, 2007, (4)-II-189 p., 4 ill.  
[Peeters 2007a] PDF-pictogram Peeters_Gods eenzame zwijgers_inhoud.PDF (147.37 KB)
John Green & Krijn Pansters
The Golden Epistle and the Ladder of Monks. Aspects of twelfth-century Carthusian spirituality, in: Krijn Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 189-216 (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4)
[Green & Pansters 2014]
Theodorus Petreius
Goswinus de Becka, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 108  
[Petreius 1609y]
Theodorus Petreius
Goswinus N. prior quondam Cartusiae Diestensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 108-109  
[Petreius 1609z]
Gryte Piebenga
Gozewijn Comhaer, carthusian and modern devout, in: F. Akkerman, G. C. Huisman & A. J. Vanderjagt (eds.), Wessel Gansfort (1419-1489) and northern humanism, Leiden, 1993, 180-192, 1 ill. (= Brill's studies in intellectual history, 40)
[Piebenga 1993] PDF-pictogram Piebenga_Gozewijn Comhaer, carthusian and modern devout.pdf (1.55 MB)
Gryte Piebenga
Gozewijn Comhaer, een Deventenaar uit de late middeleeuwen (ca. 1380-1447): kartuizer, prior te Zelem, monnik te La Grande Chartreuse en bisschop van Skálholt in IJsland, in: Deventer jaarboek, [5] (1990), 24-37, ill.  
[Piebenga 1990]
Gryte Piebenga
Gozewijn Comhaer, een Nederlander als bisschop in het vijftiende-eeuwse IJsland, in: Tijdschrift voor Skandinavistiek, 17 (1996), 47-60, 2 ill.  
[Piebenga 1996]
Paolo Pollice
Un graduale conservato nella Certosa di Serra S. Bruno, in: Ricerche musicali dell'A.M.A. Calabria, 5 (1994), 1-38  
[Pollice 1994]
Chantal Spillemaecker, Pierrette Paravy & Michel Lecomte
La Grande Chartreuse au-delà du silence, Grenoble, 2002, 175-(1) p., ill.  
[Spillemaecker & Paravy 2002]
Jean Picard
La Grande Chartreuse et les chartreuses de Portes, Sélignac, et Pierre-Châtel, in: Analecta Cartusiana, dl. 61, Salzburg, 1986, 3-197
[Picard 1986]
Tim Peeters & Guerric Aerden
Guigo de Kartuizer: Gewoonten. Een leefregel voor kluizenaars in gemeenschap, Budel, 2011, 141-(1) p., 1 ill. (= Middeleeuwse monastieke teksten, 3)  
[Peeters & Aerden 2011]
Theodorus Petreius
Guilielmus Abselius, Bredanus, ex professo Domus Capellae, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 115-117  
[Petreius 1609aa]
Theodorus Petreius
Guilielmus Bibaucius, patria Tiletanus, ac professus vallis regalis prope Gandavum, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 117-120  
[Petreius 1609bb]

Pagina's