Een geschiedenis van het kartuizerconvent Onze Lieve Vrouw van Gratien te Scheut en binnen BrusselTrefwoorden:

Brussel O.Cart. (historiographia)

Notities:

Antwoord op de Prijsvraag uitgeschreven door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren en der Morele en Staatkundige Wetenschappen.
De prijsvraag werd ingediend door kanunnik Albert De Meyer († november 1952), Leuvens hoogleraar in de kerkgeschiedenis en historische kritiek, op 17 mei 1952, en uitgevoerd en voltooid door Albertus Pil († 1992), benedictijn van Steenbrugge, met een bekroning door de Academie op 11 december 1954 (zie Jaarboek van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België , resp. 14 (1952), 106 en 16 (1954) 181.

Over de auteur: Guy Leemans, ‘Pil, Miel (eigenlijk Emiel)’, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 2 (1998), 2477.

In de bijlage kan men twee versies raadplegen:
- een door de auteur met de hand gereviseerd doorslagexemplaar in machineschrift;
- een door Francis Timmermans, medewerker van de vereniging Cartusiana, uitgetikte kopie van deze auteursversie, waarin de correcties zijn verwerkt.
In beide versies ontbreken de bladzijden 192, 193 en 194.
In de gekopieerde versie werden de bijlagen in de auteurskopij niet overgenomen.
De gereproduceerde strookjes papier met informatie in de eerste versie betreffen de onmiddellijk voorafgaande bladzijde; ze werden op de achterzijde van deze met kleefstof vastgemaakt.
Het manuscript is nooit gepubliceerd.