Gozewijn Comhaer, een Nederlander als bisschop in het vijftiende-eeuwse IJsland


Volledige referentie:

Gryte Piebenga
Gozewijn Comhaer, een Nederlander als bisschop in het vijftiende-eeuwse IJsland, in: Tijdschrift voor Skandinavistiek, 17 (1996), 47-60, 2 ill.  
[Piebenga 1996]

Trefwoorden:

biographiae, Goswinus Comhair O.Cart. (biographia)

Notities:

Naamvarianten: Gryt Anne Piebenga, Gryte van der Toorn-Piebenga, Gryt Anne van der Toorn-Piebenga.
Elektronisch raadpleegbaar.