Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan D  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
Christian De Backer
Het receptenboek van de Keulse kartuizer Joannes Trevirensis (eind 16de eeuw), Brussel, 1983, 106-(2) p. (= Scripta. Medieval and Renaissance texts and studies, 9)
[De Backer 1983b]
Christian De Backer
Een receptverzameling van de Keulse kartuizerprior Joannes Trevirensis uit het eind van de 16de eeuw, in: Werner Schäfke (ed.), Die Kölner Kartause um 1500. Eine Reise in unsere Vergangenheit, Köln, 1991, 196-198
[De Backer 1991]
Auguste De Portemont
Recherches historiques sur la ville de Grammont en Flandre, dl. 2, 1870, (8)-479-(4) p.  
[De Portemont 1870]
Jan De Grauwe
Rekening van het kartuizerklooster Genadedal over het jaar 1698, in: Jean-Pierre Esther, Jan De Grauwe & Vivian Desmet (eds.), Het kartuizerklooster binnen Brugge. Verleden en toekomst, Brugge, 1980, 85-118, 1 ill.
[De Grauwe 1980c] PDF-pictogram De Grauwe_Rekening Genadedal 1698.PDF (4.55 MB)
Jan De Grauwe
Les relations entre la province teutonique et les autres provinces, exemples des relations en général dans l’Ordre cartusien, in: Die Kartäuser in Österreich. Zweiter Internationaler Kongress über die Kartäusergeschichte und -spiritualität, vom 11. bis 14. September 1980, Aggsbach, dl. 3, Salzburg, 1981, 88-95 (= Analecta Cartusiana, 83:3)
[De Grauwe 1981]
Michel De Waha
Reliure et politique à Bruxelles au XVe siècle. A propos des reliures de la chartreuse de Scheut, in: Le livre et l'estampe. Revue trimestrielle de le Société royale des bibliophiles et iconophiles de Belgique, 25 / 99-100 (1979), 107-159, 1 ill.
[De Waha 1979]
Vivian Desmet
De restauratieplannen [van het kartuizerklooster binnen Brugge], in: Jean-Pierre Esther, Jan De Grauwe & Vivian Desmet (eds.), Het kartuizerklooster binnen Brugge. Verleden en toekomst, Brugge, 1980, 239-265, ill.  
[Desmet 1980]
Jan De Grauwe
Robert-Arnold Henrard, frère donné et sculpteur de la chartreuse de Liège, in: James Hogg (ed.), Die Ausbreitung kartäusischen Lebens und Geistes im Mittelalter, dl. 1, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1990, 247-248 (= Analecta Cartusiana, 63:1)
[De Grauwe 1990c] PDF-pictogram De Grauwe_Robert-Arnold Henrard.PDF (393.64 KB)
Carine De Vos
Het roemloze einde van de kartuizerpriorij te Sint-Martens-Lierde, in: Het Land van Aalst, 41 (1989), 179-194, 1 ill.
[De Vos 1989] PDF-pictogram De Vos_Einde van de kartuizerpriorij te Sint-Martens-Lierde.pdf (3.83 MB)
Jan De Grauwe
Roermond / Ruremund, in: James Hogg & Gerhard Schlegel (eds.), Monasticon Cartusiense, dl. 2, Salzburg, 2004, 605-610, 693-695, 3 ill. (= Analecta Cartusiana, 185:2)
[De Grauwe 2004a]
Cristina Dagalita
Rogier van der Weyden et les chartreux des Pays-Bas bourguignons, in: Cristina Dagalita, Un dénuement fastueux: les œuvres d’art dans les chartreuses médiévales, Bruxelles-Wien, 2019, 269-277 (= Pour une histoire nouvelle de l'Europe, 9)
[Dagalita 2019f]
Jan De Grauwe
Ruebs, Jacob, kartuizerprior, in: Nationaal biografisch woordenboek, 6 (1974), 848-850  
[De Grauwe 1974g]
Andries Dhoeve
Ruusbroec bij de karthuizermonniken te Herne, in: Vriendenboek Dr. Gaston Renson, Brussel, 1979, 169-173
[Dhoeve 1979] PDF-pictogram Dhoeve_Ruusbroec te Herne.pdf (931.95 KB)
S
Guillaume D’Alançon
Saint Anthelme, un chartreux devenu évêque, Perpignan, 2013, 131-(1) p.
[D’Alançon 2013] PDF-pictogram Recensie Hendrickx_RHE 111 (2016) 934-935.pdf (383.9 KB)
Jacques Dupont
Saint Bruno et les Pères du Désert. Recherches sur les observances primitives des chartreux, in: La vie spirituelle, dl. 140 / nr. 671, 1986, 577-601 (= Paroles de Chartreux)  
[Dupont 1986]
Guido De Baere
Een samenvatting van de clausuurpassage in Ruusbroecs Vanden seven sloten in Latijnse vertaling en haar verwantschap met Geert Grotes Ruusbroecvertalingen, in: Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers (eds.), Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, 150-177, 2 ill. (= Ons geestelijk erf, 88:2-4)  
[De Baere 2017 ]
Rolf De Weijert
Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580), Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Utrecht, Utrecht, 2015, IX-(1)-504 p., 42 ill.  
[De Weijert-Gutman 2015] PDF-pictogram De Weijert_Schenken, begraven, gedenken in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht .pdf (12.1 MB)
Mario Damen
De schenkers van Scheut. Het glasmecenaat van een kartuizerklooster, 1450-1530, in: De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden, Turnhout, 2009, 78-111, 6 ill. (= Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23:1-2)
[Damen 2009] PDF-pictogram Damen_De schenkers van Scheut. Het glasmecenaat van een kartuizerklooster.pdf (3.15 MB)
Jan De Grauwe
Schueren, Simon vander, kartuizerprior, in: Nationaal biografisch woordenboek, 6 (1974), 853-854  
[De Grauwe 1974h]
Harald Dickerhof
Schule, religiöse Erziehung und Kirchenreform in den pädagogischen Schriften des Kartäusers Dionysius von Rijkel (gest. 1471), in: Walter Brandmüller (ed.), Ecclesia Militans. Studien zur Konzilien- und Reformationsgeschichte. Remigius Bäumer zum 70. Geb. gewidmet, dl 1: Konziliengeschichte, Paderborn, 1988, 17-51
[Dickerhof 1988]
Jan De Grauwe
Le sermon des visiteurs de la chartreuse de Liège en 1669, in: Analecta Cartusiana, n.s. 2 (1990), 163-171
[De Grauwe 1990d] PDF-pictogram De Grauwe_Sermons des visiteurs de la chartreuse de Liège.PDF (1.19 MB)
Marie-Madeleine Davy
Un sermon inédit sur la chartreuse du Mont-Dieu, in: Analecta Cartusiana, dl. 332, Salzburg, 2018 [Reprint: Revue d'ascétique et de mystique, 14 (1933) 349-368], 55-74
[Davy 2018]
Eloi Delbecque
Sigillographie cartusienne, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Liber amicorum James Hogg. Kartäuserforschung 1970-2006. Internationale Tagung Kartause Aggsbach 28.8-1.9.2006 Kartause Mauerbach, dl. 6, Salzburg, 2008, 5-45 (= Analecta Cartusiana, 210:6)  
[Delbecque 2008] PDF-pictogram Delbecque_Sigillographie cartusienne.pdf (9.25 MB)
Rob Dueckers
Sint Bruno in de eenzaamheid, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 170, 1 ill.  
[Dueckers 2009e]

Pagina's