Biblio

Auteur [ Titel(Asc)] Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan D  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Monique Sommé
Les duchesses de Bourgogne, bienfaitrices des Chartreux, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne. Colloque international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010), Saint-Étienne, 2015, 273-282 (= Analecta Cartusiana, 306)
[Sommé 2015]
...
Du bréviaire monastique: Bréviaire des Chartreux, in: Analecta Juris Pontificii, 7 (1864), 429-435 & 451-454  
[Bréviaire 1864]
David Maes
Drongen in oorkonden van de Gentse kartuizers, in: Jaarboek van de heemkundige Kring Dronghine, 27 (2008), 67-82
[Maes 2008]
Henri L. M. Defoer
Een drieluik van de kartuizers, Utrechts cultureel erfgoed van nationaal belang, Utrecht, 2010, 13 p., ill. (= Lezing gehouden voor de Probus Club Utrecht ’85 )  
[Defoer 2010] PDF-pictogram Defoer_Drieluik van de Utrechtse kartuis met het Laatste Avondmaal.pdf (3.84 MB)
Jan Deschamps
Drie fragmenten van een Middelnederlandse bijbel, afkomstig uit het kartuizerklooster te Zelem, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 73-83, 1 ill. (= Diestsche Cronycke, 7)
[Deschamps 1984a] PDF-pictogram Deschamps, Fragmenten van een Middelnederlandse bijbel uit Zelem.PDF (1.3 MB)
Guido Van Hoof
Drie dagen bij de Kartuizers. Een kerstreportage over de zin van het contemplatieve leven, in: De Standaard, 1963, 25 december, 3-4, 7 ill.
[Van Hoof 1963]
Franz Günther
Drehbare Lesezeichen aus Kartäuserklöstern, in: Franz Günther (m. m. v. Reiner Nolden), Kostbare Bücher und Dokumente aus Mittelalter und Neuzeit. Katalog der Ausstellung der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs Trier, Trier, 1984, 33-34 (= Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken, 8)
[Günther 1984]
James Hogg
The Dormitorium dilecti dilecti of Richard Methley of Mount Grace charterhouse transcribed from the Trinity College Cambridge MS. O.2.56, in: Kartäusermystik und -mystiker. Dritter internationaler Kongress über die Kartäusergeschichte und -spiritualität, dl. 5, Salzburg, 1982, 79-103 (= Analecta Cartusiana, 55:5)  
[Hogg 1982b]
Lodewijk Moereels
Dorlant (Pierre; Dorlandus, Doorlant, Dorland, Doerlant), in: Dictionnaire de spiritualité, 3 (1957), 1646-1651
[Moereels 1957] PDF-pictogram Moereels_Pierre Dorlant.PDF (1.16 MB)
R. Aubert
Dorlant (Pierre), in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 4 (1960), 681-682
[Aubert 1960] PDF-pictogram Aubert_Pierre Dorlant.PDF (311.96 KB)
Edmond Reusens
Dorlandus (Pierre), in: Dictionnaire national de Belgique, 6 (1878), 131-133
[Reusens 1878] PDF-pictogram Reusens_Dorlandus Pierre.PDF (309.21 KB)
Jacob Cornelis Van Slee
Dorlandus, Petrus, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 5 (1877), 350-351  
[Van Slee 1877a]
...
Dorlandus, Petrus, in: Repertorium fontium historiae Medii Aevi primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum, dl. 4, Romae [Roma], 1976, 245-246
[Dorlandus_RFHMA 1976] PDF-pictogram Dorlandus_RFHMA.PDF (287.84 KB)
Stanislas Autore
Dorland, Pierre, in: Dictionnaire de théologie catholique, 4 (1911), 1782-1785  
[Autore 1911b]
Liesbeth Zuidema
De door Rogier van der Weyden geschilderde Kruisiging van Scheut als verbeelding van de laatmiddeleeuwse sacramentsverering [De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007], in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 124-126, 1 ill.  
[Zuidema 2007] PDF-pictogram Zuidema_De door Rogier Van der Weyden geschilderde Kruisiging van Scheut.PDF (648.32 KB)
Rémy Lebrun
Les Donnés en chartreuse. Une forme de vie laïque au sein d'une tradition monastique, in: Église et vocations, n° 3 (2008), 115-126
[Lebrun 2008] PDF-pictogram Lebrun_Donnés en chartreuse.pdf (299.93 KB)
Charles De Miramon
Les Donnés dans un ordre religieux: l'exemple des Chartreux, in: Charles De Miramon, Les donnés au Moyen Âge: une forme de vie religieuse laïque (v. 1180 - v. 1500), Paris, 1999, 233-274, 434, 1 ill. (= Cerf Histoire)
[De Miramon 1999] PDF-pictogram Recensie Lett_RHE 96 (2001) 482-483.pdf (66.79 KB)
Jan De Grauwe
Données biographiques supplémentaires sur des chartreux des provinces de Teutonie et de Picardie, in: Jan De Grauwe, Chartreux, hier at aujourd’hui, Salzburg, 1996, 72-78 (= Analecta Cartusiana, 134)
[De Grauwe 1996f]
Gina Bernaer
De donaat Josephus De Vroede. Bijdrage omtrent de kartuis te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 13 (1985), 52-55
[Bernaer 1985]
Benoît Du Moustier , m.m.v. Raym. Van Bergen
Don Felice. De geluksleer van een kartuizer, Schiebroek, 1950, 69-(3) p., ill.  
[Du Moustier 1950]
Joachim Alfaura
Domus Tornaci, seu Montis Sancti Andraee in Tornacensi regione ..., in: Joachim Alfaura, Omnium Domorum Ordinis Cartusiani a Sanctissimo Patriarcha Brunone fundati origines, serie chronographica et descriptione topographica. Adunantur in hoc libello ex variis ipsius Ordinis Cartusiani monumentis, Valentiae [Valencia], Hieronymus Vilagrasa, 1670, 79
[Alfaura 1670d] PDF-pictogram Alfaura_Domus Tornaci.pdf (137.07 KB)
Joachim Alfaura
Domus Sylvae Sancti Martini, in: Joachim Alfaura, Omnium Domorum Ordinis Cartusiani a Sanctissimo Patriarcha Brunone fundati origines, serie chronographica et descriptione topographica. Adunantur in hoc libello ex variis ipsius Ordinis Cartusiani monumentis, Valentiae [Valencia], Hieronymus Vilagrasa, 1670, 56
[Alfaura 1670x]
Joachim Alfaura
Domus Shenae, in: Joachim Alfaura, Omnium Domorum Ordinis Cartusiani a Sanctissimo Patriarcha Brunone fundati origines, serie chronographica et descriptione topographica. Adunantur in hoc libello ex variis ipsius Ordinis Cartusiani monumentis, Valentiae [Valencia], Hieronymus Vilagrasa, 1670, 171-172
[Alfaura 1670l] PDF-pictogram Alfaura_Domus Shenae.pdf (332.85 KB)
Joachim Alfaura
Domus Sancti Martini in Monte Solis prope Campen, in: Joachim Alfaura, Omnium Domorum Ordinis Cartusiani a Sanctissimo Patriarcha Brunone fundati origines, serie chronographica et descriptione topographica. Adunantur in hoc libello ex variis ipsius Ordinis Cartusiani monumentis, Valentiae [Valencia], Hieronymus Vilagrasa, 1670, 179-180
[Alfaura 1670h] PDF-pictogram Alfaura_Domus Sancti Martini in Monte Solis.pdf (320.14 KB)
Joachim Alfaura
Domus Sancti Bartholomaei in Hollandia, in: Joachim Alfaura, Omnium Domorum Ordinis Cartusiani a Sanctissimo Patriarcha Brunone fundati origines, serie chronographica et descriptione topographica. Adunantur in hoc libello ex variis ipsius Ordinis Cartusiani monumentis, Valentiae [Valencia], Hieronymus Vilagrasa, 1670, 177
[Alfaura 1670e] PDF-pictogram Alfaura_Domus Sancti Bartholomaei in Hollandia.pdf (347.35 KB)

Pagina's