Drie fragmenten van een Middelnederlandse bijbel, afkomstig uit het kartuizerklooster te Zelem


Volledige referentie:

Jan Deschamps
Drie fragmenten van een Middelnederlandse bijbel, afkomstig uit het kartuizerklooster te Zelem, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 73-83, 1 ill. (= Diestsche Cronycke, 7)
[Deschamps 1984a]

Trefwoorden:

Brussel KB (ms. IV 636 : 1 & 2), Hasselt RA (ms. Kartuizers 4), manuscripta, Zelem O.Cart. (ms. Brussel KB), Zelem O.Cart. (ms. Hasselt RA), Zelem O.Cart.: Biblia (textus Nederlandicus)