Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: Filter gelijk is aan   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
...
Val-de-Grâces, in: Maisons de l’Ordre des Chartreux: vues et notices, dl. 2, Montreuil-sur-Mer, 1915, 195-198, ill.
[Maisons_Val-de-Grâces 1915 ]
Aubertus Miraeus
Vallis Gratiae, apud Brugas, Flandriae olim emporium ..., in: Aubertus Miraeus, Origines Cartusianorum monasteriorum per orbem universum, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609 [anastatische herdruk: Brussel, 1999], 21 (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Reprints, 127)  
[Miraeus 1609c]
Aubertus Miraeus
Vallis Regalis, apud Gandanum, Flandriae urbem primariam et maximam ..., in: Aubertus Miraeus, Origines Cartusianorum monasteriorum per orbem universum, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 24-29 (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Reprints, 127)  
[Miraeus 1609j]
Paolo Pollice
Valore formativo delle techniche di apprendimento musicale in ambiente certosino con particolare attenzione allo sviluppo della memoria, in: Scala Dei, primera cartoixa de la Península Ibèrica i l'Orde Cartoixà. Actes del Congrés internacional 21, 22 i 23 de setembre de 1996, a l'antiga hostatgeria de la cartoixa de Scala Dei, Salzburg, 1999, 601-625 (= Analecta Cartusiana, 139)
[Pollice 1999]
Francis Timmermans
De van Abcoudes, de van Brederodes en de kartuizers, in: Eigen schoon en de Brabander, 94 (2011), 529-538, 1 ill.
[Timmermans 2011a] PDF-pictogram Timmermans_De Abcoudes, Brederodes en kartuizers.PDF (1.15 MB)
Saramarie Snoeij
Van boom tot bedehuis: de kroniek van het Onze-Lieve-Vrouwe-van-Gratiënklooster [Scheut], Eindscriptie Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, Leiden, Universiteit Leiden, 2004, 128 p.
[Snoeij 2004] PDF-pictogram Snoeij_Kroniek van het Onze-Lieve-Vrouwe-van-Gratiënklooster [Scheut].pdf (1.26 MB)
Toon De Kegel
Van charisma tot instituut. Institutionalisering en modelvorming bij de vroegste kartuizerbeweging (1084-1155), Master Geschiedenis, Gent, Universiteit Gent: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2010, 74 p.
[De Kegel 2010] PDF-pictogram De Kegel_Van charisma tot instituut bij de vroegste kartuizers.pdf (617.02 KB)
Benoît Du Moustier
Van de vierderlei oefeningen van een celbewoner, in: Studiën. Tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren, 124 (1936), 122-137  
[Du Moustier 1936]
Tom Gaens
Van de woestijn naar de stad. Connecties tussen Utrechtse en Amsterdamse kartuizers en stedelijke netwerken van moderne devoten ten tijde van het interne schisma, in: Hildo van Engen & Gert Verhoeven (eds.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden, Hilversum, 2008, 69-106, 4 ill. (= Middeleeuwse studies en bronnen, 110)  
[Gaens 2008] PDF-pictogram Gaens_Van de woestijn naar de stad.PDF (4.38 MB)
I. H. Van Eeghen
Van karthuizerklooster tot Karthuizerhof, in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodanum, 81 (1989), 29-62, 8 ill.  
[Van Eeghen 1989]
...
Van kartuizerklooster tot kartuizerwijk, in: Kontaktblad. Maandblad van de Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen, 4 / 11 (1983), 159-162  
[Brugge 1 monachi 1983]
Robert Stein
Van publieke devotie naar besloten orde: de stichting van het klooster Scheut, in: De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden, Turnhout, 2009, 12-37, 3 ill. (= Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23:1-2)
[Stein 2009a] PDF-pictogram Stein_Stichting van het klooster Scheut.PDF (3.25 MB)
Katty De Bundel
Van woerde tot woerde oft van synne te sinne of van beiden ondermenghet. Petrus Naghel over het vertalen van de Bijbel, in: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden, 15 (2008), 17-35  
[De Bundel 2008]
Katty De Bundel
Van woerde tot woerde oft van synne te sinne. Petrus Naghel en het translatorium van de kartuis te Herne (ca. 1350-1400), Proefschrift aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Taal- en Letterkunde: Germaanse Talen, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, 2 dln., 2009, XII-503; 294 p.  
[De Bundel 2009]
Frans Hendrickx
Variorum SS. Vitae et passiones en andere tekst (herkomst onbekend, laatste kwart van de 12e eeuw) — KB Brussel, hs. 8511-12 — Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september 1983, Diest, 1983, 167-170, 1 ill. (= Diestsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983c]
John Clark & Peter Cunich
The various versions of the Historia aliquot Martyrum Anglorum maxime octodecim Cartusianorum sub rege Henrico Octavo ob fidei confessionem et Summa Pontificis jura vindicanda interemptorum, by Dom Maurice Chauncy, 3 dln., Salzburg, 2007, IV-182, IV-222, IV-209 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 86:1-3)  
[Clark & Cunich 2007]
James Hogg
Le Vasseur (Léon), in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 31 (2015), 1189-1190  
[Hogg 2015f]
Jan De Grauwe
Vasseur (Vassoris de Casleto), Pieter (Petrus), kartuizerprior, in: Nationaal biografisch woordenboek, 6 (1974), 956-957  
[De Grauwe 1974i]
Tom Gaens & Frans Hendrickx
Het vaste ritme van verandering. Vijf eeuwen kartuizergeschiedenis in de Nederlanden (1314-1796), in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 30-47, 249-253, 5 ill.  
[Gaens & Hendrickx 2009]
Pierre Arsac
La vente des biens de la Grande Chartreuse sous la Révolution, Grenoble , 1984, 108 p., ill. (= Publications du Centre de recherches d’histoire économique, sociale et institutionnelle)
[Arsac 1984]
Liesbeth Zuidema
Verbeelding en ontbeelding. Een onderzoek naar de functie van kunst in Nederlandse kartuizerkloosters (1450-1550), Doctoral Thesis, Leiden University, Faculty of Humanities, 2010, 275 p., 104 ill.  
[Zuidema 2010] PDF-pictogram Zuidema_Verbeelding en ontbeelding.pdf (5.09 MB)
J. A. F. Kronenburg
De vereering der H Maagd door onze kloosterlingen. De Kartuizers, in: J. A. F. Kronenburg, Maria's Heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de vroegste tijden tot op onze dagen, dl. 3, Amsterdam, 1905, 407-448  
[Kronenburg 1905]
Robert Lodewijckx
Verheerlijkte gedichten van een kartuizer in het zwart, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 245-281 (= Analecta Cartusiana, 222)  
[Lodewijckx 2004]
Karel Verhelst
Een verlucht handschrift met het Speculum peccatorum van Dionysius de Kartuizer in het bezit van de Provinciale Bibliotheek Limburg, in: Historische bijdragen over Sint-Truiden en omgeving opgedragen aan Kamiel Stevaux, Sint-Truiden, 2006, 367-372, 3 ill. (= Historische bijdragen over Sint-Truiden en omgeving, 5)  
[Verhelst 2006] PDF-pictogram Verhelst_Een verlucht handschrift met het Speculum peccatorum van Dionysius de Kartuizer.PDF (1.24 MB)
Marleen Cré
Vernacular mysticism in the Charterhouse. A study of London, British Library, MS Additional 37790, Turnhout, 2006, 373-(19) p., 17 ill. (= The Medieval Translator / Traduire au Moyen Age, 9)  
[Cré 2006]

Pagina's