De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361

Auteurs:

Mikel M. Kors

Volledige referentie:

Mikel M. Kors , m.m.v. Geert H. M. Claassens
De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Leuven, 2007, XVII-(3)-208-(4) p., 22 ill. (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)  
[Kors & Claassens 2007]

Trefwoorden:

Historiebijbel van 1361 (usus laicalis), Petrus Naghel O.Cart.: Historiebijbel van 1361 (usus laicalis)

Notities:

Met een Engelse samenvatting.

Hoofdstukken 1-8 werden reeds als artikel of bijdrage elders gepubliceerd. In onderhavige publicatie werden ze geactualiseerd, bewerkt en zelfs vertaald en waar nodig werd de tekst uitgebreid. Deze eerder gepubliceerde artikels of bijdragen zullen als bibliografische eenheden worden vermeld met een verwijzing naar deze publicatie en omgekeerd.

Tekstmededelingen:

Inhoud
Inleiding: [Claassens 2007a]
1. De middeleeuwse anniversaria uit Herne — Zie ook [Kors 2003a]
2. Op zoek naar de identiteit van de Bijbelvertaler van 1360 — Zie ook [Kors 2003b]
3. Wat kreeg Jan Taye? Een reconstructie van de Historiebijbel — Zie ook [Kors 2002]
4. De bewerkingstechniek in Genesis 1-3: studie en tekstuitgave — Zie ook [Kors 2003c]
5. De oudste handschriften: Job en Psalmen binnen het oeuvre van Petrus Naghel — Zie ook [Kors 2003d]
6. De Franse en de Nederlandse historiebijbel: beïnvloeding, overeenkomsten en verschillen — Zie ook [Kors 2004a]
7. Religieuze en maatschappelijke factoren bij de productie van historiebijbels: een case-study naar de Franse en Nederlandse Historiebijbel — Zie ook [Kors 2003e]
8. Petrus Naghel en de Moderne Devotie: het conflict over de bijbel in de volkstaal — Zie ook [Kors 2004b]
9. Het oeuvre van Petrus Naghel: een statuts quaestionis1

Summary
Lijst van verkort aangehaalde literatuur
Verantwoording herkomst hoofdstukken 1-8
Register op de handschriften
Register op historische plaatsen, personen en teksten

  • 1. Dit hoofdstuk is nieuw: het werd speciaal voor dit boek geschreven. — Zie [Kors 2007b]