De Historiebijbel van 1361. Leken en bijbellectuur in de veertiende eeuw

Auteurs:

Mikel M. Kors

Volledige referentie:

Mikel M. Kors
De Historiebijbel van 1361. Leken en bijbellectuur in de veertiende eeuw, in: August den Hollander, Erik Kwakkel, Wybren Scheepsma & Martine Meuwese (eds.), Middelnederlandse bijbelvertalingen, Hilversum, 2007, 49-58 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 102)
[Kors 2007b]

Trefwoorden:

Biblia (translatio), Bijbelvertaler van 1360, Hernse Bijbelvertaler, Historiebijbel van 1361, Petrus Naghel O.Cart. (translationes), translationes vulgares