Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Historiebijbel van 1361 (usus laicalis)  [Clear All Filters]
2007
Mikel M. Kors , m.m.v. Geert H. M. Claassens
De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Leuven, 2007, XVII-(3)-208-(4) p., 22 ill. (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)  
[Kors & Claassens 2007]
Mikel M. Kors
De Historiebijbel van 1361. Leken en bijbellectuur in de veertiende eeuw, in: August den Hollander, Erik Kwakkel, Wybren Scheepsma & Martine Meuwese (eds.), Middelnederlandse bijbelvertalingen, Hilversum, 2007, 49-58 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 102)
[Kors 2007b]