Die Schenkung einer Legenda aurea-Handschrift aus dem 14. Jahrhundert und die Identität des Bijbelvertalers

Auteurs:

Mikel M. Kors

Volledige referentie:

Mikel M. Kors
Die Schenkung einer Legenda aurea-Handschrift aus dem 14. Jahrhundert und die Identität des Bijbelvertalers, in: Amand Berteloot, Hans Van Dijk & Jasmin M. Hlatky (eds.), Een boec dat men te Latine heet Aurea Legenda. Beiträge zur niederländichen Übersetzung der Legenda aurea, Münster, 2003, 19-34, 2 ill. (= Niederlande-Studien, 31)  
[Kors 2003b]

Trefwoorden:

Bijbelvertaler van 1360 (ars translatandi), Gulden legende, Jacobus de Voragine, Legenda aurea, Petrus Naghel O.Cart. (translatio Jacobi de Voragine: Legenda aurea)

Notities:

Geactualiseerd in [Kors 2007a]17-31, 4 ill.

Tekstmededelingen:

Samenvatting
"In deze bijdrage wordt een poging ondernomen om de zogeheten Bijbelvertaler van 1360 te identificeren. Aangezien er thans in wetenschappelijke kring concensus is over het feit dat hij hoogstwaarschijnlijk uit de kartuize te Herne (nabij Brussel) stamt, ontstaat de mogelijkheid om gericht te zoeken. Van het klooster te Herne zijn veel archiefstukken bewaard, die voor wat betreft de bewoners van het klooster bovendien uitgegeven en ontsloten zijn. Bestudering van de archiefstukken leidt tot de conclusie dat op basis van de beschikbare gegevens Petrus Naghel, die ca 1344 in de orde intrad en in 1395 overleed, mogelijk met de Bijbelvertaler geïdentificeerd kan worden. Verder wordt in deze bijdrage aannemelijk gemaakt dat door hem gemaakte vertalingen een vorm van wederdienst waren aan de belangrijke weldoeners van het klooster" (p. 32).