Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
H. J. J. Scholtens
Maastricht (Bartholomeus van), of de Traiecto, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 7 (1927), 819-821  
[Scholtens 1927]
Caroline Frances Steyn
The manuscripts of Gosnay, in: Studia musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 45 (2004), 225-236, 2 ill.  
[Steyn 2004] PDF-pictogram Steyn_The manuscripts of Gosnay.pdf (2.75 MB)
Micheline Soenen
Les manuscrits liturgiques de la chartreuse de Scheut d'après une liste de 1551, in: Archives et bibliothèques de Belgique, 49 (1978), 488-503
[Soenen 1978] PDF-pictogram Soenen_Les manuscrits liturgiques de Scheut d'après une liste de 1551.PDF (1.62 MB)
Katarina Šter
Mary Magdalene, the Apostola of the Easter Morning: changes in the Late Medieval Carthusian office of St Mary Magdalene / Marija Magdalena, apostola velikonočnega jutra: Spremembe v poznosrednjeveškem kartuzijanskem oficiju Marije Magdalene, in: Musicological annual / Muzikoloski zbornik, 53 (2016), 9-53
[Šter 2016] PDF-pictogram Šter_Mary Magdalene, the Apostola of the Easter Morning.pdf (1.4 MB)
Rafael Simian
A medieval open work: the First Meditation of Guigo II, in: Poetica, 52 (2021), 228-265  
[Simian 2021]
Rudolf Th.M. Van Dijk, Ton Hendrikman, Paul Rademaker & Rolf Steenbergen
Middeleeuws kloosterleven aan de rand van Mastenbroek: de kartuize Sonnenberg, in: Freek Pereboom, Jeroen Kummer & Harry Stalknecht (eds.), Omarmd door IJssel en Zwartewater, Kampen, 1995, 93-118, ill.
[Van Dijk, Rademaker & Steenbergen 1995] PDF-pictogram Van Dijk-Steenbergen_De kartuize Sonnenberg.PDF (5.55 MB)
Johan Seynnaeve
Middle Dutch in contact with Ripuarian: Evidence from Kalckbrenner’s edition of Maria van Oisterwijk’s correspondence, in: James Hogg (ed.), Los Cartujos en Andalucia. Congrès international tenu à la chartreuse de Las Cuevas, Seville, 19-24 Octobre 1998, publié avec l'aide de la Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Verkehr, Vienna, dl. 1, Salzburg, 1999, 177-183 (= Analecta Cartusiana, 150:1)
[Seynnaeve 1999b]
Christel Schneider
Mittelalterlicher Fund im ehemaligen Kölner Kartäuserkloster, in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins, 19 (1937), 365-369  
[Schneider 1937]
Jan G. M. Sanders
De Moderne Devotie als schakel tussen de kartuizers bij Geertruidenberg en bij 's-Hertogenbosch, in: J. P. A. Coopmans & A. M. D. Van der Veen (eds.), Van blauwe stoep tot citadel. Varia historica Brabantica nova Ludovico Pirenne dedicata, 's-Hertogenbosch, 1988, 69-81  
[Sanders 1988]
Gerhard Schlegel & James Hogg
Monasticon Cartusiense. Dl. 2: Provincia Alemanniae Superioris, Provincia Alemanniae Inferioris, Provincia Rheni, Provincia Saxoniae, Salzburg, 2004, XXXVI-836 p., 498 ill. (= Analecta Cartusiana, 185:2)  
[MC 2004]
James Hogg & Gerhard Schlegel
Monasticon Cartusiense. Dl. 3: Provincia Teutoniae, Provincia Angliae, Salzburg, 2005, XXX-620 p., 321 ill. (= Analecta Cartusiana, 185:3)  
[MC 2005]
Caroline Frances Steyn
MS 3c23 [South African Library, Cape Town]: description, date and provenance, contents and palaeography [of a Carthusian antiphonary for nuns], in: Francis Caroline Steyn, Three unknown Carthusian liturgical manuscripts with music of the 14th to the 16th centuries in the Grey Collection, South African Library, Cape Town, dl. 1, Salzburg, 2000, 142-170 (= Analecta Cartusiana, 167:1)  
[Steyn 2000b] PDF-pictogram Steyn_MS 3C23 in the South African Library, Cape Town .pdf (2.26 MB)
Caroline Frances Steyn
The music manuscripts of the nuns of Mont-Sainte-Marie de Gosnay, in: Martine Valdher (ed.), Moines et moniales dans l’Ordre des Chartreux: l’apport de l’archéologie. Actes du Premier Congrès international d’Archéologie cartusienne, 22-25 juin 2006, Salzburg, 2007, 327-334 (= Analecta Cartusiana, 245)
[Steyn 2007] PDF-pictogram Steyn_The music manuscripts of the nuns of Gosnay.pdf (2.61 MB)
Karel Swenden
De Mystica Theologia bij Dionysius van Rijkel, in: Ons geestelijk erf, 22 (1948), 56-80
[Swenden 1948a]
N
H. J. J. Scholtens
Necrologie van de Utrechtse kartuizers, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 71 (1952), 97-150  
[Scholtens 1952a] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie Utrechtse kartuizers.PDF (4.95 MB)
H. J. J. Scholtens
Necrologie van het Amsterdamse kartuizerconvent, in: Haarlemse bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 62 (1953), 181-202
[Scholtens 1953b] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie van het Amsterdamse kartuizerconvent.pdf (3.44 MB)
H. J. J. Scholtens
Necrologie van het kartuizerconvent bij Geertruidenberg, in: Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde , 49 (1942), 305-318
[Scholtens 1942a] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie van Geertruidenberg.PDF (1.24 MB)
H. J. J. Scholtens
Necrologie van het kartuizerconvent van Monnikhuizen, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 72 (1953), 90-124
[Scholtens 1953a] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie van Monnikhuizen.PDF (2.95 MB)
Renate Schipke
Neue Funde aus den ehemaligen Bibliotheken von St. Peter und der Kartause in Erfurt, in: Ulman Weiss (ed.), Erfurt. Geschichte und Gegenwart, Weimar, 1995, 341-345 (= Verein für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt, 2)
[Schipke 1995]
Wolfgang Schmitz
Neue Überlegungen zur Autorschaft der Kölnischen Chronik. Die Schlüsselstellung der Kölner Kartause, in: Christoph Reske (ed.), Kontext Buch. Festschrift für Stephan Füssel, Wiesbaden, 2020, 199-209
[Schmitz 2020]
Michael G. Sargent
Nicholas Love as an ecclesiastical reformer, in: Mathilde Van Dijk, José Van Aelst & Tom Gaens (eds.), Faithful to the Cross in a moving world: Late medieval Carthusians as devotional reformers, Leiden, 2016, 40-64 (= Church history and religious culture, 96:1-2)
[Sargent 2016] PDF-pictogram Sargent_Nicholas Love as an ecclesiastical reformer.pdf (192.27 KB)
Elizabeth Salter
Nicholas Love's Myrrour of the Blessed Lyf of Jesu Christ, Salzburg, 1974, (4)-339-(1) p. (= Analecta Cartusiana, 10)  
[Salter 1974]
O
Micheline Soenen
Een onuitgegeven bericht over het lot van een werk van Van der Weyden gemaakt voor een Brussels klooster, de Calvarie van het kartuizerklooster van Scheut, in: Rogier Van der Weyden / Rogier de Le Pasture, officiële schilder van de Stad Brussel, portretschilder aan het Hof van Bourgondië. Tentoonstelling ... in het kader van het Millennium van Brussel, 06.10-18.11.1979, Stedelijk Museum Broodhuis van Brussel, 1979, 126-128, 1 ill.
[Soenen 1979]
C. Serrure
Oorkonden betrekkelijk het Karthuizers-klooster, by Gent; de geslachten van Artevelde, van Kortrijk, van Vaernewijck, van Halewijn, van der Straten, van Moerkerke; de Duitsche Hanse, enz. 1308-1483, in: Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis, 4 (1861), 325-362  
[Serrure 1861]
Anselm Stoelen
De oude dagorde van de kartuizers, in: Horae monasticae. XXXIII bijdragen van monniken uit Noord en Zuid bij de ruïnes van de aartsabdij Monte Cassino, hoopvol het eeuwfeest gedenkend van den zaligen aartsvader Benedictus, Tielt, 1947, 191-208
[Stoelen 1947] PDF-pictogram Stoelen_Oude dagorde van de kartuizers.PDF (2.94 MB)

Pagina's