Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Herman Mulder
Judith en II Maccabeeën (fragmenten) — KB Brussel, hs. IV 636, 1 en 2 (derde kwart 15e eeuw) — Zelem bij Diest, Sint-Jansberg, in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 8, Brussel, 2006, 64-65
[Mulder 2006] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. IV 636.pdf (998.89 KB)
Herman Mulder
Jacobus van Gruitrode: Meditacien — KB Brussel, hs. IV 220 (ca. 1525, 's-Hertogenbosch, tertiarissen van Bloemenkamp), in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 4, Brussel, 2001, 47-48
[Mulder 2001b] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. IV 220.pdf (417.31 KB)
Herman Mulder
Herman Stekin: Die exposicie op dat heyleghe pater noster. Arnt Buschmans Mirakel — KB Brussel, hs. 1654-55 (eind 15e eeuw, regulieren van Rooklooster te Oudergem), in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 5, Brussel, 2002, 1-2
[Mulder 2002] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. 1654-55.pdf (1011.39 KB)
W. Mulder
Dionysius de Kartuizer, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 2 (1912), 393-396  
[Mulder 1912b]
Herman Mulder
Ekbert von Schönau: Sermo de vita ... Jesu Christi. Ps.-Augustinus ... Ps.-Bernardus ... Ps.-Hadewijch ... — KB Brussel, hs. 3093-95 (eind 14e eeuw) — Herne bij Edingen, Onze-Lieve-Vrouwekapel (voor de regulieren van Rooklooster te Oudergem), in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 10, Brussel, 2008, 11-13
[Mulder 2008a] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB_hs. 3093-95.pdf (1.51 MB)
Herman Mulder
Ludolf van Saksen: Vita Christi — KB Brussel, hs. IV 1122 (laatste kwart 15e eeuw, Oost-Nederland), in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 1, Brussel, 1998, 63
[Mulder 1998a] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB_hs. IV 1122.pdf (521.76 KB)
Herman Mulder
Pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse Leven van Jezus — KB Brussel, hs. IV 133 (1436) — Sint-Andries bij Brugge, Sint-Anna-ter-Woestijne (toegeschreven), in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 7, Brussel, 2005, 47-48
[Mulder 2005c] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. IV 133.pdf (1.03 MB)
Herman Mulder
Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden. Tondalus visioen — KB Brussel, hs. II 2318 (midden of tweede helft 15e eeuw) — Köln, Sint-Barbara, in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 4, Brussel, 2001, 28-30
[Mulder 2001a] PDF-pictogram Mülder_Brussel KB hs. II 2318.pdf (633.86 KB)
Herman Mulder
Gebedenboek — KB Brussel, IV 167 (1547) — Sint-Kruis bij Brugge, Genadedal, in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), Brussel, 1999, 35-36
[Mulder 1999] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. IV 167.pdf (1.03 MB)
W. Mulder
Dionysius de kartuizer en de conciliaire theorie, in: De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift, 141 (1912), 253-281
[Mulder 1912a]
Herman Mulder
Herman Stekin: Die exposicie op dat heyleghe pater noster — KB Brussel, hs. IV 389 (ca. 1500, Noordelijke Nederlanden), in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 9, Brussel, 2007, 62-63
[Mulder 2007c] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. IV 389.pdf (1.05 MB)
Herman Mulder
Jacobus van Gruitrode: Meditacien — KB Brussel, hs. IV 1242 (ca. 1525, 's-Hertogenbosch, tertiarissen van Bloemenkamp), in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 4, Brussel, 2001, 66-67
[Mulder 2001e] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. IV 1242.pdf (281.54 KB)
Herman Mulder
Middelnederlandse recepten op schutblad van Latijnse codex — KB Brussel, hs. IV 18 (15e eeuw) — Scheut (Anderlecht bij Brussel), Onze-Lieve-Vrouw van Gratie, in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 7, Brussel, 2005, 46-47
[Mulder 2005b] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. IV 18.pdf (1.03 MB)
W. Mulder
Loër a Stratis (Dirk), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 4 (1918), 925-926
[Mulder 1918] PDF-pictogram Mulder_Loër a Stratis Dirk.PDF (328.17 KB)
Michael Franz Jose Müller
Johann Reckschenkel, in: Chronik der Diözese Trier, 1 (1828), 714-715
[Müller 1828]
Michael Müller
Kartausenführer: Buxheim, Buxheim, 1982, 39 p., ill.
[Müller 1982]
Birgit Ulrike Münch
Saepe et sedulo recogitata passio. Narrative Texte zur Passion und ihre Wirkung auf die Bildkünste am Beispiel der Vita Christi Ludolphs von Sachsen (um 1348), in: Mikołaj Olszewski (ed.), What is Theology in the Middle Ages? Religious cultures of Europe (11th-15th Centuries) as reflected in their Self-Understanding, Münster, 2007, 591-614, 13 ill. (= Archa Verbi. Yearbook for the study of medieval theology. Subsidia, 1)
[Münch 2007]
Philippe Muret
Kartuis van Scheut te Anderlecht, in: Philippe Muret, Kerkarchief van Brabant, dl. 2: Abdijen, priorijen en kartuizen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Brussel, 2001, 124-132 (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Gidsen, 53)  
[Muret 2001e]
Philippe Muret
Chartreuse de Louvain, in: Philippe Muret, Archives ecckésiastiques du Brabant, dl. 2: Abbayes, prieurés, chartreuses, Bruxelles, 1998, 385-388 (= Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces. Guides, 39)  
[Muret 1998d]
Philippe Muret
Orde van de Kartuizers. Bibliografie, in: Philippe Muret, Kerkarchief van Brabant, dl. 2: Abdijen, priorijen en kartuizen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Brussel, 2001, 113-123  
[Muret 2001d]
Philippe Muret
Chartreuse de Hérinnes, in: Philippe Muret, Archives ecckésiastiques du Brabant, dl. 2: Abbayes, prieurés, chartreuses, Bruxelles, 1998, 379-384 (= Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces. Guides, 39)  
[Muret 1998c]
Philippe Muret
Kartuis van Leuven, in: Philippe Muret, Kerkarchief van Brabant, dl. 2: Abdijen, priorijen en kartuizen (Vlaams Brabant), Brussel, 2001, 219-222 (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Gidsen, 52)  
[Muret 2001c]
Philippe Muret
Chartreuse de Scheut, à Anderlecht, in: Philippe Muret, Archives ecckésiastiques du Brabant, dl. 2: Abbayes, prieurés, chartreuses, Bruxelles, 1998, 368-378 (= Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces. Guides, 39)  
[Muret 1998b]
Philippe Muret
Kartuis van Herne, in: Philippe Muret, Kerkarchief van Brabant, dl. 2: Abdijen, priorijen en kartuizen (Vlaams Brabant), Brussel, 2001, 214-218 (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Gidsen, 52)  
[Muret 2001b]
Philippe Muret
Ordre des Chartreux. Bibliographie, in: Philippe Muret, Archives ecckésiastiques du Brabant, dl. 2: Abbayes, prieurés, chartreuses, Bruxelles, 1998, 355-367 (= Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces. Guides, 39)  
[Muret 1998a]

Pagina's