Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan H  [Clear All Filters]
1974
Frans Hendrickx
De handschriften van de kartuis Genadendal bij Brugge (1318-1580), in: Ons geestelijk erf, 48 (1974), 143-166 + 167-169  
[Hendrickx 1974a]
Jan De Grauwe
Havens, Arnold, kartuizerprior en geestelijk schrijver, in: Nationaal biografisch woordenboek, 6 (1974), 432-434  
[De Grauwe 1974b]
Jan De Grauwe
Histoire de la chartreuse du Val-Royal à Gand et de la chartreuse du Bois-Saint-Martin à Lierde-Saint-Martin (Flandre Orientale), Salzburg, 1974, II-(4)-158 p. (= Analecta Cartusiana, 18)  
[De Grauwe 1974c]
1973
Frans Hendrickx
De handschriften van de kartuis Genadendal bij Brugge (1318-1580), in: Ons geestelijk erf, 47 (1973), 3-63, 241-290  
[Hendrickx 1973]
1970
Benoît Du Moustier
How to use the psalter in the liturgy, in: Pax. The review of the Benedictines of Prinknash, 60 (1970), 1-7
[Du Moustier 1970] PDF-pictogram Du Moustier_How to use the psalter.PDF (596.45 KB)
1969
Frans Hendrickx
De handschriften van de kartuis Genadendal bij Brugge (1318-1580), Lth., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte: Geschiedenis der Moderne Tijden, 1969, XLIV-103 p.  
[Hendrickx 1969]
Willehad Paul Eckert
Heinrich von Coesfeld, in: Neue Deutsche Biographie, 8 (1969), 407  
[Eckert 1969]
Albert Lang
Heinrich von Hessen (der Jüngere), in: Neue Deutsche Biographie, 8 (1969), 412  
[Lang 1969]
Eugen Gerard Hoekstra
Henri de Coesfeld (Kenemadius, Kenemade, Kemnade, De Caminata), in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 182-184  
[Hoekstra 1969] PDF-pictogram Hoekstra_Henri de Coesfeld.PDF (614.39 KB)
H. J. J. Scholtens
Henri de Hesse (junior, ou Henri d'Altendorf), in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 212-214  
[Scholtens 1969b] PDF-pictogram Scholtens_Henri de Hesse (junior).PDF (625.9 KB)
Bruno Richermoz
Henri de Piro (Birnbaum), chartreux 1403-1473., in: Dictionnaire de spiritualité, 7 : 1 (1969), 230-232
[Richermoz 1969]
Heinrich Rüthing
Henri Egher de Kalkar, in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 188-191  
[Rüthing 1969] PDF-pictogram Rüthing_Henri Egher de Kalkar.PDF (874.12 KB)
H. J. J. Scholtens
Hermann Steenken de Schuttrop (de Petra), in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 308
[Scholtens 1969a] PDF-pictogram Scholtens_Hermann Steenken de Schuttrop.PDF (263.81 KB)
1968
H. J. J. Scholtens
Havens (Arnold), jésuite, puis chartreux, 1540-1610, in: Dictionnaire de spiritualité, 7 (1968), 88-89
[Scholtens 1968]
1964
H. J. J. Scholtens
Hendrik van Eger uit Kalkar en zijn kring, in: Albert Ampe (ed.), Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, Antwerpen, 1964, 383-408, 1 ill. (= Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 16)
[Scholtens 1964]
1963
Cl. Beukers
Hieronymus gloriosus, in: Archivum latinitatis Medii Aevi, 33 (1963), 99-100  
[Beukers 1963]
1940
Jac. Van Ginneken
Hendrik Eger van Kalkar's Loquagium de rhetorica, in: Onze taaltuin. Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst, 8 (1940), 286-304  
[Van Ginneken 1940b] PDF-pictogram Van Ginneken_Hendrik Eger van Kalkar's Loquagium de rhetorica.PDF (2.28 MB)
1933
Floris Prims
Hoe onze karthuizers heeren van Het Kiel werden, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1932, Antwerpen, 1933, 54-61 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 6)
[Prims 1933b] PDF-pictogram Prims_Karthuizers heeren van Het Kiel.PDF (1019.06 KB)
1930
Alfred D’Hoop
Hérinnes. Couvent des chartreux (2), in: Alfred d’Hoop, Inventaire général des archives ecclésiastiques du Brabant, dl. 5: Étranger. Supplément général, Bruxelles, 1930, 314-315 (= Inventaires sommaires des Archives de l’État en Belgique)
[D’Hoop 1930b] PDF-pictogram D’Hoop_Hérinnes_Couvent des chartreux_Archives (2).pdf (3.46 MB)
1929
Alfred D’Hoop
Hérinnes. Couvent des chartreux (1), in: Alfred d’Hoop, Inventaire général des archives ecclésiastiques du Brabant, dl. 4: Couvents et prieurés, béguinages, commanderies, Bruxelles, 1929, 217-218 (= Inventaires sommaires des Archives de l’État en Belgique)
[D’Hoop 1929a] PDF-pictogram D’Hoop_Hérinnes. Couvent des charteux_Archives (1).pdf (3.99 MB)
Lancelot Capel Sheppard
How the Carthusians pray, in: Thought. A quarterly of the sciences and letters, 4 (1929), 294-311
[Sheppard 1929]
1928
Antoon Viaene
Her Herman Stekin van Scutdorpe, in: Biekorf, 34 (1928), 115-116  
[Viaene 1928] PDF-pictogram Viaene_Her Herman Stekin.PDF (414.64 KB)
1927
J. Jacobs
Her Herman Stekin van Scutdorpe, in: Verslagen en mededeelingen der Konininklijke Academie voor Vlaamsche Taal- en Letterkunde, (1927), 51-72
[Jacobs 1927] PDF-pictogram Jacobs_Her Herman Stekin.PDF (2.47 MB)
1925
Stanislas Autore
Havens, Arnold, in: Dictionnaire de théologie catholique, 6:2 (1925), 2064-2065  
[Autore 1925]

Pagina's