Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan H  [Clear All Filters]
1970
Benoît Du Moustier
How to use the psalter in the liturgy, in: Pax. The review of the Benedictines of Prinknash, 60 (1970), 1-7
[Du Moustier 1970] PDF-pictogram Du Moustier_How to use the psalter.PDF (596.45 KB)
1969
Frans Hendrickx
De handschriften van de kartuis Genadendal bij Brugge (1318-1580), Lth., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte: Geschiedenis der Moderne Tijden, 1969, XLIV-103 p.  
[Hendrickx 1969]
Willehad Paul Eckert
Heinrich von Coesfeld, in: Neue Deutsche Biographie, 8 (1969), 407  
[Eckert 1969]
Albert Lang
Heinrich von Hessen (der Jüngere), in: Neue Deutsche Biographie, 8 (1969), 412  
[Lang 1969]
Eugen Gerard Hoekstra
Henri de Coesfeld (Kenemadius, Kenemade, Kemnade, De Caminata), in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 182-184  
[Hoekstra 1969] PDF-pictogram Hoekstra_Henri de Coesfeld.PDF (614.39 KB)
H. J. J. Scholtens
Henri de Hesse (junior, ou Henri d'Altendorf), in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 212-214  
[Scholtens 1969b] PDF-pictogram Scholtens_Henri de Hesse (junior).PDF (625.9 KB)
Heinrich Rüthing
Henri Egher de Kalkar, in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 188-191  
[Rüthing 1969] PDF-pictogram Rüthing_Henri Egher de Kalkar.PDF (874.12 KB)
H. J. J. Scholtens
Hermann Steenken de Schuttrop (de Petra), in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 308
[Scholtens 1969a] PDF-pictogram Scholtens_Hermann Steenken de Schuttrop.PDF (263.81 KB)
1968
H. J. J. Scholtens
Havens (Arnold), jésuite, puis chartreux, 1540-1610, in: Dictionnaire de spiritualité, 7 (1968), 88-89
[Scholtens 1968]
1964
H. J. J. Scholtens
Hendrik van Eger uit Kalkar en zijn kring, in: Albert Ampe (ed.), Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, Antwerpen, 1964, 383-408, 1 ill. (= Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 16)
[Scholtens 1964]
1963
Cl. Beukers
Hieronymus gloriosus, in: Archivum latinitatis Medii Aevi, 33 (1963), 99-100  
[Beukers 1963]
1940
Jac. Van Ginneken
Hendrik Eger van Kalkar's Loquagium de rhetorica, in: Onze taaltuin. Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst, 8 (1940), 286-304  
[Van Ginneken 1940b] PDF-pictogram Van Ginneken_Hendrik Eger van Kalkar's Loquagium de rhetorica.PDF (2.28 MB)
1933
Floris Prims
Hoe onze karthuizers heeren van Het Kiel werden, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1932, Antwerpen, 1933, 54-61 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 6)
[Prims 1933b] PDF-pictogram Prims_Karthuizers heeren van Het Kiel.PDF (1019.06 KB)
1929
Lancelot Capel Sheppard
How the Carthusians pray, in: Thought. A quarterly of the sciences and letters, 4 (1929), 294-311
[Sheppard 1929]
1928
Antoon Viaene
Her Herman Stekin van Scutdorpe, in: Biekorf, 34 (1928), 115-116  
[Viaene 1928] PDF-pictogram Viaene_Her Herman Stekin.PDF (414.64 KB)
1927
J. Jacobs
Her Herman Stekin van Scutdorpe, in: Verslagen en mededeelingen der Konininklijke Academie voor Vlaamsche Taal- en Letterkunde, (1927), 51-72
[Jacobs 1927] PDF-pictogram Jacobs_Her Herman Stekin.PDF (2.47 MB)
1925
Stanislas Autore
Havens, Arnold, in: Dictionnaire de théologie catholique, 6:2 (1925), 2064-2065  
[Autore 1925]
1924
Stanislas Autore
Henri de Hesse (de Hassia), in: Dictionnaire de théologie catholique, 6:1 (1924), 2194-2195  
[Autore 1924a] PDF-pictogram Autore_Henri de Hesse (de Hassia).pdf (4.6 MB)
1909
Edmund Gurdon
Heinrich von Dissen, in: The Catholic Encyclopedia, 5 (1909), 46-47  
[Gurdon 1909]
1907
Michael Ott
Heinrich Birnbaum, in: The Catholic Encyclopedia, 2 (1907), 579  
[Ott 1907]
1905
Ulysse Chevalier
Henri De Vroede, in: Ulysse Chevalier, Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie, 2e ed., dl. 1, Paris, 1905, 2105
[Chevalier 1905] PDF-pictogram Chevalier_Henri de Vroede .PDF (335.65 KB)
1903
C.G.N. De Vooys
De handschriften van Hendrik van Kalkar's werken, in: Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, nieuwe serie : 2 (1903), 306-308
[De Vooys 1903] PDF-pictogram De Vooys_De handschriften van Hendrik van Kalkar's werken.PDF (348.4 KB)
1901
J. Van den Gheyn
Hymnaire: hymni dominicales et feriales totius anni iuxta ritum Breviarii Sacri Ordinis Cartusiensis — KB Brussel, hs. 19005 (18e eeuw) — Brugge, Sint-Anna-ter-Woestijne, in: J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, dl. 1: Ecriture sainte et Liturgie, Bruxelles, 1901, 389, nr. 620
[Van den Gheyn 1901m] PDF-pictogram Brussel KB_hs. 19005.pdf (182.13 KB)

Pagina's